Hellen Ve Roma Tarihi (4. Bölüm)

                                                                    GİRİT ADASI VE MİNOS UYGARLIĞI

Yunanistan'ın güneyinde bulunan Mora Yarımadasının (Peloponnes) aşağı yukarı 120 km güney doğusunda bulunan Girit adası,aynı zamanda Ege denizi'nin güney sınırını oluşturur.Doğu-Batı yönünde uzanan Girit Ege adalarının en büyüğüdür .250 km uzunluğunda ve 50 km genişliğindeki adanın  yüzölçümü ise 8.300 km2 dir Dağlık bir fiziki yapıya sahip olan Girit için en önemli dağlar  batıdan doğuya doğru  Beyaz Dağlar,İda Dağı  ve 2500 metrelik zirvesiyle Dikte Dağı'dır Girit'in en büyük ovası ise güneyinde bulunan Mesara Ovası'dır  bir kısmı saray olarak kullanılan yerleşim merkezlerine ise daha çok adanın  doğu tarafındadır.Halkın geçim kaynağı ise balıkçılık hayvancılık ve tarım olarak söylenebilir en önemli tarımsal ürünler ise sırasıyla  buğday incir üzüm ve zeytin'dir  hayvancılık ise domuz koyun keçi besicilğine dayanıyordu.Ayrıca bu adanın  Eski Hellen uygarlığının ve yani otomatik olarak günümüz Avrupa uygarlığının beşiği  sayılma sebebini açıklamak gerekir.Süphesiz Girit'e atfadilen Avrupa uygarlığı beşiği lafı  herhangi bir ırksal köken iddiasından gelmemektedir bu bir kültürel miras arayışıdır.Giritlileler Hint-Avrupa dil grubundan farklı bir dil ile konuşuyorlardı. bu nedenden dolayı Eski Hellen'nin ataları değillerdir.Giritlilerin etnik kökeni henüz tam bulunmasada  bu adaya ilk yerleşenlerin  Paleotik dönem sonu yada Neolotik dönem başlarında Anadolu'dan gelmiş olabilecekleri tahmin ediliyor. Bazı bilim adamlarına göre aniden ortaya çıkan bu uygarlık kültürel kaynağını nerden ve nasıl kazanmıştı ? Büyük bir ihtimalle o dönemde altın çağlarını yaşayan  Mezopatamya ve Mısır kültürleri  Yakın Doğu ve Kuzey Afrika  ile Girit'e ulaşmıştı  Bu sayade MÖ 2. binyıl başlarında  böylece Girit'te  gösterişli saraylarla  yüksek bir uygarlık ortaya çıktı Orta Tunç'a kadar devam eden bu  uygarlık Geç Tunç Çağı ile beraber çöküş sürecine girdi.Homoros'un İlyada destanın'da Knossos ve Kral  Minos'un adlarını görmekteyiz Minos adlı kralın Zeus ile sohbet edecek kadar güçlü olduğudan söz edilir.Yunan tarihçi Thukydides ise Girit'ten denizlerin ilk hükümdarı  Minos'un memleketi olarak söz eder Minos'un bu gücünü tbalasokri olarak ifade eder Ancak Thukydides'in  kendinden 1000 yıl önce yaşamış bir kral hakkında yazdıkları gerçek ile düş arasında bir yerdedir.Adada araştırma yapan Sir Arturh Evans Girit'in Tunç Çağı efsane kraldan dolayı Minos Uygarlığı  olarak adlandırır bu uygarlık Yakın Doğu ve Avrupa kültürlerine hiç  benzemiyordu kendine özgü bir yapısı ve karakteri vardı.Girit Tunç Çağı  Erken Orto Genç Minos olarak tanımlanır bunlarda kendi içinde bir alt birimlere daha ayrılır  Orta  Minos 1 Orta Minos 2 Geç Minos 3 

Girit'te Orta Tunç (Orto Minos) iki dönemde ele alınır

İlk Saraylar Dönemi(MÖ 1900-1700)

Yeni Saraylar ve İkinci Saraylar Dönemi(MÖ 1700-1450)

Knossos'taki ilk saray MÖ 1900 yılında  inşa edilmeye başlandı.

Mısırlılıar ise Girit adasına Keftiu diyorlardı.Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.