DİNE GİTMEK VE CENNETE GİTMEK

'Cennet'e' değil 'cennete' yazdım çünkü bu sözcük ile böyle bir sav içeren her dini inançı anlatıyorum; eğer 'Cennet'e' yazsa idim yalnızca İslamiyet dini inançını(inancını) demiş olurdum.

Gerçek ki dinin gizli tarihi ile de, dini tanımlayan Din hadisileri ile de dinin bilim, ahlak ve vicdan arayışı ve demek olduğu açıktır yani bu üç temel özü içermeyen inanç asla din sayılamaz, asla din olamaz, olsa olsa dini inanç sayılabilirler yani tıpkı kimya biliminin simya önceli, simya aşaması gibi; gerçekten de dini inançların amaçı dinin en temel özü olan bilim değil, ilah arayışıdır, ilah isteğidir, ilah umutudur(umdudur) taa insanlık tarihinin en başından beri oysa dinin gizli tarihinin de, dini tanımlayan Din hadisileri'nin de temel arayışı bilim, bilimsellik, bilimciliktir, ve bunu tarihte ilk kez İslamiyet dini inançının dahi dinderi(peygamberi), önderi, lideri Muhammed saptamıştır, anlamıştır, açıklamıştır, öğretmiştir, hakkını yememek gerek çünkü tarihte ilk kez Muhammed 'Din bilimdir/ilimdir, bilim yoksa din de olmaz' demiştir.

Din bilim, ahlak, vicdan ise din ayrı, dini inançlar ayrıdır yani dine gitmek bilime gitmektir, cennete gitmek ise bilime gitmek değil, bir ilaha gitmektir; insanlık bunu artık anlamalı, ve gerçeklere, doğrulara sırtdönmüş(sırt dönmüş) siyasetin ve ticaretin arkasından koşmak yerine dini tanımlayan Din hadisileri'nin arkasından koşmalıdır; dünyanın yani insanlığın temel sorunu ekonomi, demokrasi, mutluluk, özgürlük gibi şeylerden önce dindir yani Din hadisileri'dir çünkü Din hadisleri olmazsa felsefe, bilim, demokrasi, laiklik, sanat, hukuk, özgürlük, ekonomi gibi şeyler de yanlışa ve kötülüğe hizmet ederler çünkü dinin en büyük düşmanı olan nefse karşı savaş olmazsa hem en büyük cehalet hem en büyük kötülük olan nefsin egemenliğine boyuneğmiş(boyun eğmiş) olunur.

Yani dinin amaçı cennete götürmek değil dini tanımlayan genelde bilime, ahlaka, vicdana, medeniliğe, insancalığa, nefssizliğe, gerçeklere, doğrulara; özel de ise Din hadisileri'ne götürmektir. Dünyanın, ülkelerin, insanlığın sorunlarının temel nedeni Din hadisileri ile yönetilmemektir; eğer yönetim Din hadisileri ile olursa dünya, insanlık dostça, kardeşçe, barış, güven, doğru özgürlük içinde olur. Ülkelerin tarihlerine bakın; belki 100 yıldır siyasetle yönetilmekteler ancak hala barbarlık, ilkellik, insanlıkdışılık, adaletsizlik, güvensizlik içindeler oysa bunca yıldır Din hadisileri ile yönetilselerdi dünyada doğadan başka sorun kalmazdı; tüm dünya insanca, medenice olurdu. Siyasete, siyasetçilere bin yıl verilse de dünyayı, ülkelerini düzeltemezler çünkü siyasette cehaletin ve nefsin yani gerçeklere ve doğrulara aykırılığın hükümdarlık halidir. Siyaset insanlığa ya vahşetin idam sehpasılarını(sehpalarını) kurar ya ahlakdışılığın pılajlarını(plajlarını); oysa din insanlığa bilim, ahlak, vicdan, dürüstlük, adillik, bilimsellik, nefsszlik, bilgelik getirir. Dini inançlar insanlığı kendi cennetlerine götürmeye çalışırlar oysa din insanlığı bilime, bilimselliğe, evrenselliğe, herkes için doğru ve herkes için iyi olana götürmeye çalışır. Zaten bakın ki siyasetçiler dinin değil dini inançların arkasındadırlar çünkü din siyaseti sevmez, ve siyasetçiler dini kullanamazlar çünkü din dini tanımlayan Din hadisileri'nin de dediği şeyler üzerine kuruludur yalnızca oysa siyasetçiler hertürlü dini inançı kendi çıkarları için kullanabilirler yani örnek ki bir siyasetçi kalkıp ta dürüstlükten, adillikten samimi olarak söz edemez çünkü yoksa bir sömürü, adaletsizlik düzeni olan özel sektöre, ve ahlakdışılık-akıldışılık hali olan pılajlara ve modaya karşı olması gerekir yani siyasetçinin söz edebileceği adalet yalnızca incirçekirdeği(incir çekirdeği) kadar bir dünya, hal, durum içindir; o siyaset ki biryandan mabedlere izin verir, biryandan genelevlere, pılajlara, sıtriptiz(striptiz) kulübülerine.

Yani insanlık cennete gitmek değil; dine gitmek için uğraşmalıdır, çalışmalıdır; dünyayı, insanlığı doğru, iyilik, barış, huzur, güven içinde birleştirecek tek şey dine gitmektir. Dini inançlar 'Gel, bize gel, bize' derler ancak din 'Önce Din hadisileri'ne gel, önce Din hadisileri'ne gel' der.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 9.1.19/11.27


Başlık Kategori Yayın Tarihi
MODA SİTELERİ CİNSEL TEŞHİR SAPKINLIĞI YAPIYOR SAVIM Felsefe 09.07.2020
DİN BAŞKA DİNİ İNANÇ BAŞKA SAVIM Felsefe 08.07.2020
GÖNÜL Şiir 07.07.2020
ADAM OLMAK (MASAL) Edebiyat 06.07.2020
Hz Allah Hz Kuran Hz Muhammed deyip Müslümanları yanıltmaya çalışıyorlar savım Felsefe 05.07.2020
Başlık Kategori Yayın Tarihi
şaman kimdir ? Felsefe 18.05.2020
Kızların Oyuncağı! Felsefe 10.05.2020
Zihinsel Engelli (Felsefe) Felsefe 02.04.2020
Televizyonlar ve Toplumsal Gelişmeler Felsefe 01.03.2020
PİŞMANLIK Felsefe 31.12.2019