ŞEYTAN ATEŞTEN Mİ YARATILDI TOPRAKTAN MI?

Din başka, dini inanç başkadır çünkü din dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği gibi bilimdir, oysa dini inançta ölçü bilim değildir.

Bu nedenle dini inançlar felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne göre de, kendi içlerinde de büyük bir tutarsızlık, çelişki, mantıksızlık içindedirler örnek ki bilim 'Dünya küre biçiminde ve dönüyor' demesine karşın dini inançların bazıları dünyanın düz olduğunu ve dönmediğini ileri sürerler; yani din 'Eğer sözlerim bilime aykırı ise yanlıştır' derken, dini inanç 'Bilim ne derse desin, benim dediğim olacak' der.

Ancak mantık yalnızca doğru düşünmenin değil akıl-ruh sağlığının da hem temeli hem ölçütüdür ki en büyük zirvesini, en büyük zaferini felsefe, bilim, ve Din hadisileri ile kazanmıştır.

Bu açıdan şimdi bakalım: 'Göksel(Semavi) yani ilahı gökte ve bir tane olan dini inançların taraftarlarına göre Şeytan denilen şey ateşten yaratılmıştır. Ancak mantık bunun öyle olmadığını, Şeytan'ın ateşten değil topraktan yaratıldığını ileri sürüyor. Neden? Çünkü 'Şeytan'ın sonundaki 'tan' eki toprak anlamındadır; 'vatan, bostan' sözcükülerinde(sözcüklerinde) olduğu gibi. Zaten 'Şeytan' sözcüğünün içinde 'ateş' anlamına gelebilecek bir sözcük yoktur, ve 'Şertan' demek te Şeytan demekten daha doğru olurdu çünkü Şeytan şer yani kötülüktür. Yine zaten; Şeytan sözcüğünün İngilizcesi de 'Satan'dır yani eğer Şeytan ateşten yaratılmış olsaydı 'Şeytan' sözcüğünün sonunda toprak anlamına gelen  'tan' eki değil, ateş anlamına gelen bir ek olurdu. Zaten Göksel dini inançların temeli olan Tora'da(Tevrat'da) Şeytan'ın ateşten yaratıldığı söylenmiyor ve Şeytan konuşan ve düşünen bir 'yılan' olarak gösteriliyor ki yılanın vatanı yani yuvası da topraktır.

Görülmekte ki dini inançlar mantığı dışlamakla en büyük yanlışı yapmışlardır; oysa din dini bilimsel ve insani tanımlayan Din hadisileri ile mantıksızlığa karşı savaş açmıştır yani mantıksızlık olan yerde dini inanç olsa da din yoktur, din olan yerde de mantık vardır ki mantığın zirvesi de felsefe, bilim, ve Din hadisileri'dir; bu nedenle Din hadisileri 'Din bilimdir/ilimdir; bilim olmayan yerde din de olmaz' demiştir, 1400 yıl önce ancak cehalet ve nefs içindeki insanlık bunu henüz anlayamamıştır, öğrenememiştir.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 7.1.19/10.40


Başlık Kategori Yayın Tarihi
MODA SİTELERİ CİNSEL TEŞHİR SAPKINLIĞI YAPIYOR SAVIM Felsefe 09.07.2020
DİN BAŞKA DİNİ İNANÇ BAŞKA SAVIM Felsefe 08.07.2020
GÖNÜL Şiir 07.07.2020
ADAM OLMAK (MASAL) Edebiyat 06.07.2020
Hz Allah Hz Kuran Hz Muhammed deyip Müslümanları yanıltmaya çalışıyorlar savım Felsefe 05.07.2020
Başlık Kategori Yayın Tarihi
şaman kimdir ? Felsefe 18.05.2020
Kızların Oyuncağı! Felsefe 10.05.2020
Zihinsel Engelli (Felsefe) Felsefe 02.04.2020
Televizyonlar ve Toplumsal Gelişmeler Felsefe 01.03.2020
PİŞMANLIK Felsefe 31.12.2019