DİNE AYKIRI ÜNLÜLER PLAJLAR MODA VARKEN EĞİTİM BOŞUNADIR

Eğitim doğru bir eğitim ise yani genelde felsefeye, bilime ve dini tanımlayan Din hadisileri'ne uygun, özelde ise mantıka(mantığa) uygun bir eğitim ise sonuçları da bu yönde olmalıdır yani sonuçları bu yönde olmayan eğitim yanlış eğitimdir ya da doğru sonuçları olmayan eğitimdir.

Bu açıdan; bir ülkede; genelde toplum; özelde ise gençlik; bilime ya da genelde dine, özelde ahlaka uygun olmayan; genelde ünlülerin, özelde ise sanatçıların, daha özelde ise müzik sanatçısılarının(sanatçılarının) arkalarından koşuyorsa yani ahlaka aykırı sanatçıların konserleri doluyorsa; o ülkede ya doğru eğitim yok demektir ya da doğru eğitim var da doğru sonuçları genelde yanlış ünlülerce, özelde ise yanlış müzik sanatçısılarınca yok ediliyor demektir.,

Yani okullarda istenildiği kadar doğru eğitim verilsin; özel sektör, medya, ünlüler, sanatçılar topluma akıldışı ya da dine aykırı ya da ahlaka aykırı şeyler sunuyorlarsa; ve genelde toplum, özelde ise gençlik, daha özelde ise öğrenci gençlik onlara koşuyorsa doğru eğitimin etkisileri, sonuçuları(sonuçları) bu kesimce yok ediliyor demektir. Yani akıldışı ya da ahlaka aykırı kesimler genelde eğitim ile, özelde ise doğru eğitim ile zıt çalışırlar yani akıldışı kesim de, ahlaka aykırı kesim de eğitimi yok etmeye, etkisizleştirmeye çalışır.

Bir ülkede istenildiği kadar okul, üniversite açılsın; eğer öğrenciler ve diplomalılar akıldışı, ahlaka aykırı sanatçıların konserilerine koşuyorlarsa o ülkede okul, üniversite, eğitim doğruya değil akıldışı, ahlaka aykırı kesime çalışıyor demektir. Bu tıpkı; liseyi kendi ülkelerinde okuyanların üniversiteyi Abd'de okumaya koşmalarına benzer, yani sen yetiştir, başkası kapsın.

Yani bir ülkede akıldışı ünlüler, akıldışı sanatçılar, ahlaka aykırı ünlüler, ahlaka aykırı sanatçılar, akıldışı moda, ahlaka aykırı moda, çıplaklı pılajlar(plajlar) varsa o ülkede eğitim boşuna, boşa demektir; o ülkede eğitim düşünür(filozof), alim, alime, bilge insanlar yetiştirmek için değil akıla aykırı, ahlaka aykırı kesim için eleman, para kaynağı, servet kaynağı yetiştirmek için demektir.

Yani felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne uygun doğru bir ülkede, eğitimde akıla aykırı, ahlaka aykırı sanatçıların konserleri dolmaz, bomboş kalır; ve böyle bir ülke, eğitim akıla aykırı, ahlaka aykırı şeyleri de yasaklar, eğer yasaklamıyorsa zaten o ülkede doğru eğitim olsa da sonuçları boşaçıkar(boşa çıkar); yani ülke, eğitim beyinleri yani harddiskleri doğru şeylerle doldururken akıla aykırı, ahlaka aykırı kesim de beyinleri yani harddiskleri siler ve onlara kendilerini yani akıldışılığı ve ahlaka aykırılığı yani insanlığa aykırılığı yani felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne aykırılığı yükler.

Yani doğru bir ülke ve doğru bir eğitim isteniliyorsa hem ülke, eğitim felsefe, bilim ve Din hadisileri üzerine kurulu olmalıdır hem de felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne aykırı yerler ve haller yasaklanmalıdır ki bu durum demokrasiye de, insan haklarına da, özgürlüğe de uygundur çünkü felsefe, bilim ve Din hadisileri üzerine kuruludur ki bunlar doğru mantığın da, doğru hayatın da, doğru insan olmanın da, doğru ülke olmanın da zorunlu temelleridir.

Yani bir ülkede biryandan(bir yandan) okullar, üniversiteler, eğitim varken biryanda da akıldışı, ahlakdışı ünlüler, sanatçılar, yerler varsa akıldışı, ahlakdışı kesim öğrencilere ve mezunlara 'Gel seni yok edeyim, kendime benzeteyim' diyor demektir ki doğru bir devlet, doğru bir anayasa, doğru bir demokrasi, doğru bir hukuk, doğru bir laiklik, doğru bir eğitim buna asla gözyummaz(göz yummaz).

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 16.12.18/08.03


Başlık Kategori Yayın Tarihi
şaman kimdir ? Felsefe 18.05.2020
Kızların Oyuncağı! Felsefe 10.05.2020
Zihinsel Engelli (Felsefe) Felsefe 02.04.2020
Televizyonlar ve Toplumsal Gelişmeler Felsefe 01.03.2020
PİŞMANLIK Felsefe 31.12.2019