DÜNDEN BUGÜNE EĞİTİM

Eğitim, kişinin sosyalleşme ve toplumsallaşma sürecine hazırlanmasıdır. Eski tarihlere baktığımızda çocuklara eğitimin anne-baba, aile ve din adamları tarafından verildiği görülmüştür. bu durum çocuğun terbiye edilme biçimi idi. Bu üçlü yapı çocuğa toplumun gelenek ve göreneklerini öğreterek onun adaptasyon sürecini tamamlardı. Bu geleneksel eğitim biçiminin geçmişi insanlık tarihi kadar eski iken, teknik eğitimin tarihinin tarihsel belgelerden öğrenilebildiği kadarıyla Asya’da Mezopotamya ve Eski Mısır’da ilk kurulan eğitim amaçlı okullar tapınaklara bağlı olarak etkinlik gösteriyorlardı. Bu okullarda, o toplumun inancı (dini), yazı, matematik, edebiyat gibi konuların öğretildiği sanılmaktadır. Eski Yunan’da Sparta’da erkek çocuklar yedi yaşından sonra genel kışlalara alınır, burada kendilerine koşu, disk ve mızrak atma, atlama, güreş ve kişisel döğüş öğretilerek birer savaşçı olarak yetiştirilirlerdi. Atina’da ise çocuklara paralı okullarda müzik, dans, edebiyat ve tarih dersleri verilirdi. Roma’da eğitim tarih, güzel söz söyleme sanatı (hitabet), hukuk, tarih ve edebiyat ağırlıklıydı. 

Geçmişte tüm bunlar yaşanırken günümüze doğru geldikçe eğitimin nitelik ve niceliği değişim göstermiştir. Yaşanan bu değişim ile birlikte 19. yüzyıldan başlayarak eğitim bir ülkenin toplumsal ve ekonomik sorunları gibi başta gelen sorunları arasında yer aldı. Devlet, aile, din kurumlarıyla birlikte özel birçok kurum ve kuruluş da eğitimle ilgilendi. Okulların (ilk, orta, lise, yüksek okul, üniversite) yanı sıra kültür vesanat dernekleri, müzeler, gençlik kuruluşları, spor kulüpleri vb de eğitim alanında rol sahibi oldular. Aile eğitimi, laik ya da dinsel okul eğitimi, toplumsal ortam eğitimi, çeşitli öteki kurumların eğitiminin yanına çağdaş haberleşme araçları yoluyla (kitap, dergi, gazete, sinema, radyo, televizyon) yapılan eğitim de katıldı. Birçok ülkede karma eğitim uygulamasına geçildi ve ilköğretim zorunlu kılındı.

Çocukların yanı sıra kadın-erkek, yetişkinlerin eğitilmesine önem verildi. Teknolojinin gelişmesi, yeni bilgi alanlarının oluşması, eğitim kavramının daha da büyüyüp çeşitlenmesine, dallarının çoğalmasına yol açtı.

Son Söz: Eğitim gerçeği günümüzde yadsınamaz ve inkar edilemez hassasiyet derecesine gelmiş olmakla beraber sadece çocuk veya gençlerin değil aynı zamanda ailelerin, kurumların ve hatta devletin bile ihtiyaç duyduğu temel element haline gelmiştir.


Yazarın daha önce yayınladığı yazı yok
Başlık Kategori Yayın Tarihi
ERASMUS VE YABANCI BURSLAR YASAKLANMALI SAVIM Eğitim 13.05.2020
Güneş (Astronomi) -2 Eğitim 08.05.2020
Günümüz İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Eğitim 07.05.2020
NİYE BEN??? Eğitim 27.04.2020
Gizli Servisler ve Gizli Kişileri Deşifre Etmek Eğitim 26.04.2020

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.