DİNSİ'ler

       DİNSİ, Münafığın Türkçesi, fakat Türkçesi DİNSİ olarak hiçbir yerde tanımlanmamış. Bütün dinler ALLAH BİR derler, fakat birbirlerini Allaha inanmadığı gerekçesiyle öldürürler, mallarını paralarını yağmalarlar, karılarını kızlarını cariye erkeklerini oğullarını köle alırlar. Budizm çok tanrılı bir Din olarak bilinir, fakat onlarda tanrıların en büyüğüne TARA derler, İngilizcesi God, Arapçası Allah. Eğer Allaha inanmıyorlar gerekçesiyle öldürecekleri mallarını paralarını yağma edecekleri, karılarını kızlarını cariye, erkeklerini köle alacakları birilerini bulamazlarsa, sizinle aynı Allaha inanıyoruz diyenleri, öldürmeye yani bu eylemleri birbirlerine yapmaya başlarlar. Tarih, sahabeler zamanı da dahil olmak üzere bu örneklerle doludur.Peki gerçekte, birbirlerini Allaha inanmadıkları gerekçesiyle öldürmelerinin, mallarını, paralarını yağma etmelerinin, karılarını kızlarını cariye erkeklerini oğullarını köle almalarının nedeni diğerlerinin Allaha inanmaması mıdır!?

Kendileri Allaha inanıyorlar mı!? sorularını sormadan önce  Allah, bana inanmayanları öldürün, mallarını, paralarını yağmalayın, karılarını kızlarını cariye, erkeklerini oğullarını köle alın demiyor. Peki, Allaha inanıyoruz diyenler aslında neye inanmaktalar?  Allah 10 emrinde öldürmeyeceksin diyor, şartı istisnası yok.                        1- Allah 10 emrinde 11. bir emir demiyor.                                                                        2- Allah 10 emrinde dediklerimin tersini yapanlar bana iman etmişlerdir demiyor.         3- Allah 10 emrinde ALLAH BİR diyen herkes bana inanmıştır demiyor.                         4- Allah 10 emrinde siz iman ettiniz, diğer bütün insanlar inkar ettiler demiyor.               5- Allah 10 emrinde sizden olmayanları öldürün demiyor.                                                   6- Allah 10 emrinde diğerleri cehenneme siz cennete gideceksiniz demiyor.                 7- Allah 10 emrinde sizden olmayanlara zulüm edin demiyor.                                       8- Allah 10 emrinde sizden olmayanların mallarını paralarını yağma edin demiyor.       9- Allah 10 emrinde, sizden olmayanlara zulmettiklerinde ses  çıkarmayın demiyor.        10- Allah 10 emrinde, sizden olmayanlara düşman olun kovun demiyor.

Cevap: Allaha inanmıyorlar, kime ve neye inandıkları önemli değil, önemli olan hayati konu, Allaha inanmayıpta, Allaha inanıyoruz diyenlerin tespit edilmesi, ve bu ruh hastalarının islamı Dünyaya kötü reklam yapmalarına son verilmesidir. İslam budur. Allah budur diye ayrımı yapmak ve onlardan hesap sormaktır.

Müslümanlar, 1.5 milyar, 2 milyar değillerdir. Allahın 10 emrini yapmayarak, demediklerini yapanlar Müslüman değillerdir. 2 milyara yakın denilen Müslüman denilenlerin tamamına yakını karanlıktalar, en basit tanımla zulümlere sessiz kalmak karanlıkta olmaktır. Karanlığı tercih etmelerinin elbette nedenleri var, her grup Allaha değil, kendilerine çağırmaktadırlar Rum - 32 Dinlerinden ayrılanlar, dinlerini, düzenlerini, kültürlerini, medeniyetlerini, birliklerini parçalayanlar, tefrika içinde etkisiz, itibarsız yaşayanlar gibi olmayın. Hizipleşerek, gruplaşarak, ayrılık davası güderek, birbirlerine düşmanca davranan, dinî ve insanî ilişkilerini kesen bölünmüş, baskıcı, zorba, medeniyetten nasiplenmemiş, Allah’ın kitabından, sünnetten ve ümmetten ayrılan kapalı cemaatler, toplumlar haline gelmeyin. Bütün müslümanlar, İslâm’a, Kur’ân’a, sünnete, müşterek ilkelere sarılarak Allah’ın lütfunu bekleyecekleri yerde, her hizip Kur’ân’dan, müşterek ilkelerden ayrılarak, kendi düşünceleri ve anlayışlarıyla, sahip oldukları geçici menfaatlerle avunurlar, sevinirler.sayıyı ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri Müslümandır hadisine binaen 73e bölerek tespit etmek mümkündür. Aynı 73te bir Budistlerde de vari Hristiyanlarda da var. Bir ülkede insanlar öldürüldüğü halde, Gazetelerde haberlerde DEVLET YİNE KORUMADI KATİLİN SUÇ ORTAĞI DEVLET haberlerini gördükleri halde, bu zulümlerin hesabını sormayanlar, en azından Hz Alinin dediği gibi kötülüğü değiştirmeye güçleri yetmiyorsa bile benim gibi her yerde ilan etmeyenler Müslüman, Hristiyan vs değil Ateist dahi olamazlar.

Hristiyanlara kafir diyerek  küçümseyenler, şu yazıyı okuyup onlar kadar olsunlar. Soru: Eğer Hristiyanlığı kabul edersem, ailem beni ret eder ve yaşadığım kültürde büyük bir zulüm görürüm. Ne yapmalıyım?

Yanıt: 
Hristiyan olmak, imanla İsa’nın izleyicilerinden biri olmak anlamına gelir (Yuhanna 10:26-30). İsa’nın etrafına kalabalıklar toplanıyordu ama çoğu O’nun gerçek izleyicileri değildi. Onlar sadece hastalıklarından iyileşmek, İsa’nın cinleri kovmasını görmek ve O’nun mucizesel bir şekilde sağladığı ekmeği yiyerek karınlarını doyurmak istiyorlardı. İsa onları Kendisini izlemenin onlara nelere mal olacağı hakkında uyarmıştı. 

“Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu: ‘Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjde'nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Bu vefasız ve günahkâr kuşağın ortasında, kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, İnsanoğlu da, Babası'nın görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır’” (Markos 8:34-38). 

Siz kendi benliğe dayalı arzularınızı mı izlersiniz yoksa kendinizi inkâr edip İsa’yı mı izlersiniz? Yeryüzündeki yaşamınıza mı yoksa sonsuz yaşama mı değer veriyorsunuz? Bu dünyanın mallarının mı yoksa ruhunuzun kurtuluşunun mu üzerine titriyorsunuz? İsa’dan utanmaktan mı, yoksa İsa’nın sizden utanmasından mı korkuyorsunuz? 

İnsanlar değer verdikleri şeylerin peşinden giderler. İşe gidersiniz ve işte yorulursunuz çünkü alacağınız ücretin ödülünün evinizde televizyonun önünde yatmanın verdiği geçici zevkten daha çok olduğunu bilirsiniz. Eğer İsa sizi çağırırsa, yeryüzündeki yaşamınızı kaybetmenin sonsuz yaşamı kazanmaya değer olduğunu bilerek O’nu izlersiniz.

İsa’yı izlemek ister misiniz? Bunun size neye mal olacağına bir bakın (Luka 14:25-33):

• İsa’yı izlemek size hayatınıza mal olur. İsa, kendinizi inkâr edip, çarmıhınızı yüklenmenizi söylemiştir. Çarmıhı ret eden kişi, Mesih’in öğrencisi olamaz (Luka 14:27). 
 

"Bir Zulme Engel Olamıyorsanız Onu Herkese Duyurun!" [Hz. Ali]. 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
TEORİ Ve İNANÇ FARKI - 8 Bilim / Teknik 14.07.2019
FARKI BİLMEK ve FARKI FARKETMEK FARKI -7 Bilim / Teknik 16.05.2019
ALGI ve VERGİ FARKI - 6(Bir tanım, bir soru, bir tez ya da teori) Bilim / Teknik 10.05.2019
TEK YOL HİCRET (Hidayet nedir?) Bilim / Teknik 20.04.2019
ÇO-BAN Ve BA(ŞKA)N FARKI - 5 Bilim / Teknik 02.02.2019
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Teknik Düşünceler 1 - Çip Bilim / Teknik 16.05.2020
Yıldız Bilim / Teknik 10.03.2020
Sosyal Bilimci'den Evrim Dersi Bilim / Teknik 04.02.2020
Klavye (Bilgisayar) Bilim / Teknik 31.01.2020
Yıldızlar (Astronomi) Bilim / Teknik 30.01.2020

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.