HATADAN DÖNMEK TÖVBEDİR

Hata, bilmeden (cehaletle) yapılan yanlışlar demektir. Arapçada ve Türkçede tanımı budur ve bu ayette de tanımı kullanılmıştır;                                                                             Nisa 17 Bilmeden (cehaletle) bir kötülük yapan bir kimsenin, yalnızca Allah'a tövbe etmesi gerekir. Sonra, en yakın zamanda bu kötülükleri yapmaktan vazgeçerler. İşte böyle davrananlara da Allah ceza vermekten vazgeçer. Allah her şeyi bilen ve her şeyin hükmünü en güzel verendir.

Hata bilmeden yapılır ve o yapılanın hata olduğunu öğrendikten sonra hatalıktan çıkar, benim inancım bu diyerek diretmek, gerçeği örtmek olur, ve bu tanımda kafirin tanımıdır.

Peki yapılan herhangi bir kafirlik kimseye zararı olmayan bir kafirlikse yine de kötü bir şeymidir ? Kimseye zararı olmasa da bu yapılan kafirlik, başkalarına zarar veren zulum eden kafirlikleri de destekliyor olduğunun ya da kafirliklere/zulumlere sessiz kaldığının, belki de bilmiyorsak bile bu kişinin de bizzat başkalarına zarar veren kafirlikleri yaptığını fakat çevresine yansıtmadığının göstergesidir. Kimseye zararı olmayan kafirliğe ÖRNEK;

Arapçada, Gün anlamına gelen Yewm kelimesi Kuranda günlerin adedi sayısınca 365 kere geçer. ✘ HATA VE HATADA İSRAR Kuranda 445 Yewm kelimesi vardır. Fakat allem edip gullem edip şunu çıkarıp bunu ekleyip, iki farklı rakamı yanyana koyarak, rakam silerek ya da ekleyerek matematik yaptık diyenler, matematik kurallarına uymamaktadırlar, tıpkı yanlış karar ve sahte rapor veren hakimlerin doktorların ettikleri şeref ve namus yeminlerine, hipokrat yeminlerine kurallarına uymadıkları gibi

Arapçada, Gün anlamına gelen Yewm kelimesi Kuranda 445 adet geçer. ✓          Milattan önce 46 yılında Jul Sezar takvimde reform yaptı. Sezar, yılbaşı gününü 1 Mart’tan 1 Ocak tarihine çevirdi ve o yılın uzunluğunu bir defaya mahsus olmak üzere 445 Gün’e çıkararak düzensizliği ortadan kaldırdı.✓ Teizm inancına göre mucize diyenler, ya da Ateizm inancına göre tesadüf diyenlerin önlerine gerçekleri koymak kafirliğin zıttıdır., İngilizcede Kafiri İrrasyonel kafirin zıttını Rasyonel olarak tanımlamak mümkündür.                                                                                                                    Başka bir örnek YENİ BİR BİLİM DALI başlıklı yazımda şöyle idi;

SEÇİM ve DAYATIM FARKI

Başlık 19 harf  ✓                                                                                                                    Başlıktaki harfi TEKRARLARIYLA makalede 19un katı 

                                                                                                                                                19un katı sayısınca 57 adet geçen sayıma dahil değil ✓

                         Başlıkta Y 10. Harf                                                                                                      Bu makaleye kadar 10 makalesi var ✓                                                                      İlk makalenin yazıldığı Ay'a kadar 10 Ay var 

                         İlk Makaleden bugüne kadar geçen gün sayısı 28 ✓                                                     Y Alfabenin 28. Harfi                                                                                                 Bu Makalenin yazıldığı gün 28  ✓

Y Harfi yazarın isminde 11. Harf                                                                                              Bu makalenin yazıldığı Ay 11. Ay                                                                                    Bu makele 11. Makale  ✓                                                                               TEKRARLARIYLA beraber makalede en az geçen Ü Harfi sayısı 11 ✓

İlk makalenin yazıldığı yıl 2018                                                                                                  Başlığın harf TEKRARLARI toplam sayısı Y hariç, makalede 2018 ✓                                                      S       E       Ç          İ         M                                                                                   112+  366+   61+     341+    122

v      e     D      A      Y     A     T      I     M 

22+       142+324   57           80+  94   

                                                              F     A     R      K     I                                                                                               14+        224+ 116

 

Hesaplar böyleydi, fakat hatalı. İ harfi TEKRARLARI 341 değil, 339 adettir. Yani başlıkta olan bütün harflerin TEKRARLARI adeti 2016 adettir. Bu rasyonel hesap dolayısıyla en önemli matematik veri olan 2018 denklemini bozmuştur gibi gözükmektedir, fakat hayır !

Aslında bozmamıştır, Ateizmin deyimiyle yeni bir tesadüfler, Teizmin deyimiyle yeni mucizeler Rasyonel olmuştur. Nedir bu yeni Rasyonel tesadüfler ya da mucizeler;

SEÇİM ve DAYATIM FARKI başlıklı makalede imla hatası vardır, şöyle ki;

Mesala, kişi zengin de olsa, diploma ya da para olguları ile işletmeci olamaz, işletmeciliğe kalkışsa batırır. ✘ İMLA HATASI Doğrusu;

işletmeciliğe kalkışırsa batırır.✓ Dolayısıyla 2 harf daha hesaba dahil olarak 2018 denklemi bozulmamıştır. Kalkışsa ya da kalkışırsa kelimeleri Türkçede sık kullanılan kelimeler değil ve internette aradığınızda herkesin bu imla hatasını yaptığını görürsünüz.

Türkçede sık kullanılan kelimelerden örnekler: 

Açmak; Falan pencereyi açsa(istek belirtir) Güneş içeri girer.Sonuç olumlu                             Falan pencereyi açarsa gece hırsız girer. Sonuç olumsuz

Almak; Falan pazardan elma alsa(istek belirtir) iyi olur. Sonuç olumlu                            Falan pazardan elma alırsa o seçmeyi bilmez işte böyle çürük alır. Sonuç olumsuz

Karar vermek; Hakkımda falan ülke karar verse(istek belirtir) doğru karar verir. Sonuç olumlu                                                                                                                      Hakkımda falan ülke karar verirse zulumler altında ölürüm ömrüm biter. Sonuç olumsuz

Kalkışmak; Falan işletmeciliğe kalkışsa(istek belirtir) çok iyi becerir. Sonuç olumlu Falan işletmeciliğe kalkışırsa batırır. Sonuç olumsuz                                                              Yani hesap hatası varsa, imla hatası da var. İmla hatasının düzeltimi hesap hatasını da otomatikmen ve Rasyonel olarak düzeltmiştir. Düzeltmekle bitmemiş yeni bilimsel veriler, Ateizmin deyimiyle tesadüfler, Teizmin deyimiyle mucizeler eklemiştir. Şöyle ki;

SEÇİM ve DAYATIM FARKI başlıklı makaledeki imla hatası;                                             32 gün önce yapılmıştır. ✓ İmla hatasının düzeltimiyle gelen;                                                I harfi alfabenin 11. harfi + R harfi 21. harfidir. = 32✓  32 ve 32                                         SEÇİM ve DAYATIM FARKI başlıklı yazıda aynı sayıda geçen sadece iki harf vardır; 

ve bu iki harften ilki imla hatasının düzeltimiyle kelimeye giren I'dan önceki H, İKİNCİSİ DE R'den önceki P harfidir            H harfi 32 Adet, P harfi 32 adet ✓   32li üç adet Rasyonel denklem 

R harfi sayısı TEKRARLARIYLA beraber 226 adet olmuş, ve I harfi sayısı TEKRARLARIYLA beraber 96 adet olmuştur 226 + 96 = 322,                                                     322 sayısına kadar 321 sayı var, simetrisi 123 ✓ 

MHP ile ilgili Rasyonel Matematik hesapları okuduktan ve tesadüf ya da mucize demeden önce şu yazıyı  okuyun;

Milliyet Hareket Partisi harflerinin alfabe sıra toplamı 322dir   ✓ (MHPli değilim gördüğüm farkettiğim Rasyonel Matematik veriler bunlar) Örnek: M 16.harf + i 12.harf

H harfinden I, İ, J, K, L, M harfine kadar Altı(6) harf, M harfinden N, O, Ö, P harfine kadar Üç(3) harf vardır, ve M harfinin TEKRARLARIYLA beraber adeti 123 adettir.✓  Simetri 123 ve M harfleri adetleri 123 Rasyonel denklem. M + H ve P harfleri dikkat çekiyor.

H harfinden M harfine kadar Altı(6)  harf var ✓                                                        Atatürkçülük ilkeleri adeti 6   ✓      

M harfinden P harfine kadar Üç(3) harf var  6 + 3 = 9  ✓                                                   MHP ilkeleri(Dokuz ışık) 9  ✓  

 19lu denkleme bir 19lu denklem daha girmiştir, farkedilmiştir. Önceki denklem şöyle idi; 

SEÇİM ve DAYATIM FARKI

Başlık 19 harf  ✓                                                                                                                    Başlıktaki harfi TEKRARLARIYLA makalede 19un katı 

Yeni farkedilen 19lu denklem; SEÇİM ve DAYATIM FARKI başlıklı yazıda geçen bütün harflerin TEKRARLARIYLA adetleri 2937 adettir. Aritmetik ortalamalarını alarak alfabenin 29 harfine böldüğümüzde 2937/29=  101.2758620689655 yani 29 harften herbiri ortalama 101, 102 adet geçse idi, makaledeki harflerin toplamı 2937 yapacaktı. Fakat, 101 hakkı olduğu halde hiç geçmeyen J harfi de var, 367 adet geçen E harfi de var. Dünyanın kuralı bu, 101 hakkı var ama hiç geçmeyedebiliyor, aynen kişi başına yılda 21000 dolar düşüyor dendiği halde çöpten ekmek toplayanlar gibi, aynen kimi kiminin paralarını gaspederken, kiminin de paraları gaspedildiği gibi.

Alfabedeki 29 harften 101 adetin altında geçen harfler fakir harflerdir, ve 19 adettirler;

J 0

Ü 11

F 15

Ö 22

V 23

G 24

 H 32

P 32

Ş 34

C 38

Ğ 43

B 45

Z 51

U 56

Y 57

Ç 62

O 70

T 81

I 96

 

Önceki 10lu denklem;

Başlıkta Y 10. Harf                                                                                                             Bu makaleye kadar 10 makalesi var ✓                                                                                İlk makalenin yazıldığı Ay'a kadar 10 Ay var 

Yeni farkedilen 10lu denklem; 

Zengin harf çeşiti 10 adet ✓ 

YENİ BİR BİLİM DALI başlıklı yazımda belirttiğim gibi, daha birçok tespitler yapılabilir. Amaç ne ?

Bu tür fakat Rasyonel olmayan İrrasyonel olan kendi uydurdukları matematik ile rakam silerek ekleyerek yanyana getirerek irrasyonel sonuçlar çıkaran akıl çelenler, zeka çelenler malum. Fakat bu Matematik, Rasyonel yapılan bir Matematiktir, ben farkettim hesapladım, yazdım, akıllıyız diyenlerin de okudukların da akıl çelenleri anladılar ise anlayacakları kesindir. Ve bir de böyle yazılan bir yazıda bu hesapları yapsınlar, farketsinler, yazsınlar(Psikolojik Akıl ve Zeka testi)

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
TEORİ Ve İNANÇ FARKI - 8 Bilim / Teknik 14.07.2019
FARKI BİLMEK ve FARKI FARKETMEK FARKI -7 Bilim / Teknik 16.05.2019
ALGI ve VERGİ FARKI - 6(Bir tanım, bir soru, bir tez ya da teori) Bilim / Teknik 10.05.2019
TEK YOL HİCRET (Hidayet nedir?) Bilim / Teknik 20.04.2019
ÇO-BAN Ve BA(ŞKA)N FARKI - 5 Bilim / Teknik 02.02.2019
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Teknik Düşünceler 1 - Çip Bilim / Teknik 16.05.2020
Yıldız Bilim / Teknik 10.03.2020
Sosyal Bilimci'den Evrim Dersi Bilim / Teknik 04.02.2020
Klavye (Bilgisayar) Bilim / Teknik 31.01.2020
Yıldızlar (Astronomi) Bilim / Teknik 30.01.2020

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.