VARSAYIM ve KARAR FARKI -2-

VARSAYIM ve KARAR FARKI'nı analiz etmeden önce;

Varsayım nedir ? TDK varsayım    

a. (va'rsayım) Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez: “Hüdai, Bayram'ın avurtları çökmüş solgun yüzüne bakarak bir varsayım yapmıştı.” -A. Kulin.

Güncel Türkçe Sözlük 

Görüldüğü üzere, Varsayım sözkonusu olabilmesi için, deneylerle henüz doğrulanmamış olması ancak doğrulanacağı umulan bir olayın/davanın var olması gerekmektedir, ancak bu durumda varsayımdan söz edilebilir.                                     Örnek: Yıllardır gurbet ellerde tek olarak yaşayan hatta evlenen çocuğu olan ve bütün komşularınca normal, akıllı olarak bilinen ve şahit olunan bir kişi hakkında

 a)bu delidir,                                                                                                             b)başkalarının bakımına muhtaçtır,                                                                           c)düşünce içeriği fakirdir,                                                                                       d)mahkemece sözü dinlenmez,                                                                         e)perseverasyonları var,                                                                                                        f)ruh hastası vs gibi saymakla bitirilemeyen, bir kitap yazılması gereken zırvalar Varsayım olma şartlarının hepsinden yoksundurlar ve direk Adaleti bilinçli olarak yanıltma suçu kapsamında bütün şartlara haizdirler.

Hal böyle iken, varsayımlar ile yanlış kararlar verilerek varsayım ile maximum derecede muazzam İnsan Hakları İhlalleri ve Sosyal Baskılara sebebiyet verilmiştir denilemez, çünkü varsayım, deneylerle yeter derecede doğrulanmamış olaylar/davalar için bütün dünyaca tanımlıdır, yukarda görüldüğü üzere TDK tanımı da böyledir. Peki, yukardaki Örnek'de varsayım yok ise ne vardır ?

Açıkca görüldüğü üzere yukardaki Örnek'de zırvalar vardır ve varsayımda zırvalar olmaz, zırvalar deneylerle yeter derecede doğrulanmış olan olaylarda/davalarda olur. Yani yukardaki Örnek olay/dava'da sebebiyet verilen maximum derecede muazzam İnsan Hakları İhlalleri ve Sosyal Baskılar için varsayım olmadığı Güneş gibi apaçıkdır.             3 şey parlar, 1 - Güneş açıkca parlar, 2 - Ay 3 - Gerçek                                          

1. İhtimal deli, başkalarının bakımına muhtaç vs olmaları ki, çok zayıf bir ihtimaldir, öyle ki, İddaadaki 40 oranlı seçenekten bile daha zayıftır, fantazi oynanan kuponlarda 40 oranlı seçenekte olan takımın kazandığı olabiliyor fakat bu olamaz.                             Bir ihtimal daha var, onu da söylememe gerek yok, herkesin bildiği şey söylenmez, başka bir ihtimal de yok, var ise aklıma gelmemiştir, söyleyin ya da yorum olarak yazın.

Karar nedir ? TDK karar    Ar. ®ar¥r 

a. (kara:rı) 1. Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: “Bu kararı söyleyen sesin tesiri gözlerimizi yaşla doldurdu.” -H. S. Tanrıöver. 2. huk. Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm: Yargıç kararı. 3. Bu yargıyı bildiren belge:Mahkeme kararını aldı. 4. Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik. 5. Değişmez olma: Havanın hiç kararı yok. 6. Tam ölçüsünde, ne az ne çok: Yemeğin tuzu karar. 7. müz. Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

 Güncel Türkçe Sözlük 

Göüldüğü üzere, deneylerle kesinleşmiş bir olay/dava için verilen kesin yargıdır, bütün dünyaca tanımlıdır, yukarda görüldüğü üzere TDK tanımı da böyledir.

70 yıldır AİHM'ne zulum tazminatları ödemede Dünya Lideri olan Türkiye, hep varsayımlar ile bu kararlar verildi dedi -istisnalar hariç- ve o karar olmayan zırvaları veren savcıların hakimlerin doktorların ceplerinden kuruş tazminat alınmadığı gibi görevlerine de devam ettirildiler. Oysa ki, varsayım masumdur, ve maximum derecede muazzam İnsan Hakları İhlalleri ve Sosyal Baskılar'ın sebebi olamaz. Varsayımlara, bilime katkı için Bilim insanlarınca başvurulur, ve eşanlamlı kelimesi yukardaki TDK tanımında da görüldüğü üzere Hipotez'dir.

Varsayım'a Örnek: Misal, Türkçedeki söylenişlerine bakarak Zekat Zeka'dan gelir diyen bir İnternet hocası bilgili ya da bilgisizce bir varsayımda bulunmuştur, hiç kimseye zararı yoktur, varsa bilime faydası olacaktır. Bu varsayıma mukabil olarak birisi de Zekat(زكاة)'ın Z(ز)si Arapca Zel(ز) harfinden gelmesine karşılık aynı Zel(ز) harfiyle yazılan Zeka(زَكَا) Arapçada senin anladığın Zeka demek değil,                                   artmak, iyi olmak, temiz olmak, zenginleşmek [genel] anlamına gelir.
Senin anladığın Zeka, Arapçada Zel(ز) harfiyle değil, Zal(ذ) harfiyle yazılmasına karşılık aynı Zal(ذ) harfiyle yazılan Zekat(ذَكَاةٌ) hayvanı boğazlamak,kesmek anlamına gelir dediğinde ذكاة kelimesinin Türkçe Arapça çevirisi ve anlamı

Orijinal metinAnlamhayvanı boğazlamak,kesmek [genel]ذَكَا ـُـ ذَكَاةًhayvanı kesmek,boğazlamak [genel]ذَكَاةٌ                                                                                       Zekat Zekadan gelir iddasında bulunan zat gerçekten;

Varsayımda bulundu ise/heva ile kibir yapmadı ise, o kişiye teşekkür eder, çünkü onun şu anki inancına göre o kişi zekasını dağıtarak kendisine Zekat vermiş oldu. Ya da bu sözüne mukabil olarak bilimsel olarak şöyle böyle diyerek Zekat Zekadan gelir iddaasını ispat eder ve o kişiye sen varsayımda bulundun der, o kişi kendisine zekat(?) verdi diye teşekkür eder. Varsayım'ın tanımı budur. Varsayım bilim adına yapılan hipotezdir ve kimseye zarar dokandırmaz. Linkte, http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/kararlarailiskinbasinduyurulari/bireyselbasvuru/detay/169.html Anayasa Mahkemesinin evet, yanlış karar verildi, fakat varsayım yüzünden diyerek suçu cansız varlık bile olmayan varsayım'a atması varsayım'ın tanımı değildir.

BASIN DUYURUSU

27/6/2018

BB 20/18

Varsayıma Dayanarak İdari Para Cezası Kesilmesi Nedeniyle 
Masumiyet Karinesinin İhlal Edilmesi

Bu makalemde, Türkiye'nin AİHM'ne 70 yıldır tazminat ödemede lider, ilk sıralarda olmasının ve neden gerek ekonomide gerek hukuk da adalette, gerek bilimde vs geri kalan ülkelerin başında geldiğini analiz etmeye ve sizlere anlatmaya çalıştım. İlim anlamak/anlatmak bütün insanlığa farzdır(Tevbe - 122)  çünkü din, hristiyanların, yahudilerin, budistlerin vs non-teist dinlerde, ateistlerde dahil doğru dürüst olan bütün insanlığın dinidir(Beyyine - 5)                                                                                             Okuyanlara, anlayanlara/anlatanlara teşekkürler.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
TEORİ Ve İNANÇ FARKI - 8 Bilim / Teknik 14.07.2019
FARKI BİLMEK ve FARKI FARKETMEK FARKI -7 Bilim / Teknik 16.05.2019
ALGI ve VERGİ FARKI - 6(Bir tanım, bir soru, bir tez ya da teori) Bilim / Teknik 10.05.2019
TEK YOL HİCRET (Hidayet nedir?) Bilim / Teknik 20.04.2019
ÇO-BAN Ve BA(ŞKA)N FARKI - 5 Bilim / Teknik 02.02.2019
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Bazı Astronomi Tezlerim Bilim / Teknik 07.10.2019
Yalıtım (İnşaat) Bilim / Teknik 09.09.2019
Ölümü yenebilir miyiz? Bilim / Teknik 03.05.2019
Nedir Bu Akyuvar? Bilim / Teknik 07.02.2019
Bazı Astronomi Tezlerim Bilim / Teknik 25.12.2018

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.