Tanınmayan Statü Uzman Jandarma

Güvenlik gücü olarak vatan savunmasında şevk ve istekle aktif görev yapmakta olan ve son zamanlarda özlük haklarının düzeltilmesi konusunda ve özellikle şehit ve gazi haberlerinde medyada isimleri doğru telaffuz edilemeyen ve statüleri kanunda açıkca belirtilmesine rağmen her ne hikmetse beraber görev yapmakta oldukları amir ve memurlar dahi statülerini doğru bildikleri halde yanlış telaffuz etmelerinden dolayı olumsuz algı oluşturmaktadır. İsimleri sık sık karıştırılarak haberlere konu olan  bu isim ve statü, sivil toplum kuruluşları olan EMUJAD tarafından zaman zaman medyada gündeme getirilmektedir. 2012 yılında kapatılan Uzman Jandarma okulu artık mezun vermediğinden sayıları hızla azalmaktadır. Hal böyle olunca özlük haklarını arama noktasında başta siyasiler olmak üzere kendilerini kurum ve kuruluşlara izah etmekte güçlük çekmektedirler.  Örnek verecek olursak, öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, doktor ve benzeri isim ve statülerin toplum tarafından doğru telaffuz edilmesi nedeniyle herkes tarafından kim oldukları bilindiğinden herhangi bir sorunun çözümü noktasında kurum ve kuruluşlara kendi statülerini ifade edebilme gibi bir sorunlarıda yoktur. Ancak Uzman Jandarma isminin zikredilme sorunu vardır. Sınıf ve ismin birleştirilerek bir statü oluşmasından dolayı yanlış telaffuz edilmesi de normal kabul edilmektedir. Halen çalışmakta oldukları kurumun homojen bir yapıya dönüştürülerek ya da isim değişikliğine gidilerek, çalışan ve emekli olan statü sahibi bu insanlarımızın kendilerini ifade etmeleri  noktasındaki mağduriyetlerinin giderilmesi ve sorunların çözülmesi yolunda, önemli ve büyük bir adımın  atılması gerekliliği aşikardır.

Çok zor olmayan bu sorunların çözülmesi personel üzerinde olumlu etki yaparak hizmet, verimilik ve vatana millete bağlılık noktasında aidiyet duygusunun oluşması kaçınılmazdır. Hitap şekli insanı motive etmenin başlangıç noktasıdır. İşine, mesleğine motive olmuş insanın iş gücü veriminin yüksek olacağı bilinciyle, özel kuruluşlar motivasyonu yüksek tutarak verimli sonuç alıcı çalışma çabası içerisindedirler. Performansa dayalı ödül sistemin gücellenmesi ile birlikte, devlet kurumlarındaki çalışanların motive edilmesi önem arz etmektedir.  

Uzman Jandarma ismi bir statüdür. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığının teklifi ile 1988 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3466 sayılı kanunla kabul ettiği sadece Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2803 sayılı kanunla emniyet asayiş ve kamu düzeninin korunması görevini yapmakta olan 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanuna göre kadrolu rütbeli asker ve 657 sayılı devlet memurudur. Bu değerli ve önemli statüden emekli olmuş ve çalışan arkadaşlarımızın sorunlarının çözümü elzemdir.

esen kalın, değerli okuyucular.............


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Felaketler Ülkesi Olmak İstemiyoruz!!! Genel 07.02.2020
Nereye Gidiyoruz Yaşam 07.12.2019
Farkındalık Yaratmak Genel 15.11.2019
Emperyalizmin Gücü Evrensel 26.08.2019
Budalalık mı? Ahmaklık mı? Eğitim 26.07.2019
Başlık Kategori Yayın Tarihi
televizyonlarda dizi tatili. Medya 26.12.2019
Yandaş Medya Medya 17.06.2019
AKP mi CHP mi? Medya 09.06.2019
Dün bir, bugün iki Medya 22.02.2019
Gazeteciler konuşamaz hale getiriliyor (OCAK AYINDA YAŞANAN HAK İHLALLERİ) Medya 30.01.2019

Yazıya yapılan bütün yorumlar

İsmail Kalal 22.11.2018

Paylaşılmayan gerçeklerin gün yüzüne çıkması mümkün değildir.

Bu yazıya sizde kendi yorumunuzu yazabilirsiniz.