ÇÖKÜŞÜN NEDENLERİ İrrasyonalizm ve Benbilirimcilik

       İrrasyonalizm isimli herhangi bir devlet yoktur, İrrasyonalizm sıfatı olan devletler vardır, aynen zalim isminde herhangi bir kimse olmamasına karşılık zalim sıfatı olan kimseler gibi. Hangi Dewlet İrrasyonalizm Dewleti olduğunu kabul eder ki, aynen zalim olduklarını hiçkimsenin kabul etmemesi gibi. İrrasyonalizm Dewleti olduklarını kabul etmeleri ya da etmemeleri değil, bilakis makalenin sonunda yer alan ekonomik krizler ve gerek ekonomide gerek hukuk adaletde gerek bilimde ülkelerin geri kalmışlığı belirlemektedir.

       İrrasyonalistler, İrrasyonalistsiniz diyenleri terörist anarşist damgalarıyla yaftalarlar, oysa ki, teröristin de anarşistin de ne oldukları aşikardır.                                           Ya da, ruh hastası deli damgalarıyla yaftalarlar, oysa ki, ruh hastasının da delinin de ne oldukları aşikardır. + kendilerinin terörist ya da ruh hastası tanımlarına uyduklarından dahi bihaberdirler* (Makalenin sonu)                                                           

Tarihde öne çıkanlar olarak peygamberler bu şekilde yaftalanmışlardır, birçok örnekleri vardır. Oysa ki, peygamber ''Ben de insanım ben de yanılırım.'' dediği halde benbilirimciler yanılmam diyecek derecede vahim ruh hallerine sahiptirler. Kendilerini bu ülkenin sahipleri, kurucuları olarak ve kendilerine İrrasyonalistsiniz diyenleri ise kiracı ya da mülteci sığınmacı olarak görmeleri, İrrasyonalist olduklarının başta gelen göstergelerindendir.

''Ya sev ya terket'' ya da 'Dewlete karşı suç işleyen varsa, tabii ki vurulacaktır.'' şeklinde sözlerle kendilerini deşifre ederler. Dewlete karşı suç işleyenler neden vurulacaklar ? sorusunu sormadan önce ;                                                                                     Dewlet nedir ? Dewlete karşı suç nedir ? sorularını sormak ve İrrasyonalistlere öğretmek/öğrenmek gereklidir.

Kelime Kökeni

Arapça dwl kökünden gelen dawlat دولة  "1. talih, baht, 2. servet, kısmet, 3. iktidar, egemenlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāla "döndü, dolandı (özellikle felek, kısmet)" fiilinin ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Akatça dālu "dönmek, dolanmak" fiili ile eş kökenlidir. )

Ek Açıklamalar

Arapça sözcüğün anlam evrimi Latince status (1. talih, statü, servet, 2. devlet) deyimine paraleldir. Hükümdarın sahip olduğu bir niteliğin adı iken soyut anlam kazanmıştır. || dūl (kova), dūlāb (dolap) eş kökenlidir.

Görüldüğü üzere Dewlet yüzyıllardır olan birikimin yüzbinlerce kişi tarafından sonrakilere miras bıraktıkları servettir, yani İrrasyonalistlerin kazandıkları bir varlık değildir. Kiracı ya da mülteci sığınmacı olarak gördükleri herkes, arap olsun Kürt olsun ya da Ermeni olsun vs her millet Dewlet denilen bu varlık üzerinde eşit derecede mirasçılardır ve hak sahipleridirler. Yani yukarıdaki söylemlerin sahipleri her kimler olurlarsa olsunlar, ifade ettikleri bu irrasyonalist sözlerle açıkca hakları gaspa teşvik ve öncülük etmektedirler + bölücülük etmektedirler ve terörü kökünden körüklemektedirler.

Suç Kelime Kökeni

 

Tarihte En Eski Kaynak

Suç "1. sapma, yönünden kayma, 2. cürüm" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
suç "hata, günah, suç" [ Ebu Hayyan, Kitabü-l İdrak (1312) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Görüldüğü üzere, Suç sapma yönünden kayma demektir, ve saparak yönünden kayarak AİHMne Türkiye'nin ödediği her tazminat için hakimler doktorlar vs yetkililer suçludurlar, ve açıkca görüldüğü üzere bu suçlar Dewlete karşı işlenmiş suçlardır, bu yetkililerin kapasitesizliğinden dolayı bu tazminatlar ödeniyor ise, bu yetkilileri hala o görevlerde tutanların açıkca Dewlete karşı suç işledikleri aşikardır.                                             ÖRNEK : Yanlış kararlarla, sahte raporlarla bağlanan binlerce maaş ve milyonlarca ödeme nedeniyle hak sahipleri olan EYT liler bugün mağdur konumuna düşürülmüşlerdir, çünkü binlerce kişiye ödenen haksız ödemeler nedeni ile bütçede ödenek kalmamış, büyük ekonomik kriz oluşmuş ve EYT lilerin hakları gaspedilmek zorunda kalınmıştır. Bu sadece bir örnektir, binlerce örnek içinden.

*Yetkililerin yıllarca İnsan Hakları İhlalleri ve Sosyal Baskılara uğratmaları ve kattrilyonlarca tazminatın milletin parasından ödenmesi (Makalenin başı)

Bu makalemde, ÇÖKÜŞÜN NEDENLERİ olan İrrasyonalizm ve Benbilirimcilik kavramlarını analiz etmeye ve sizlere anlatmaya çalıştım. Okuyanlara, anlayanlara/anlatanlara teşekkürler.

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
TEORİ Ve İNANÇ FARKI - 8 Bilim / Teknik 14.07.2019
FARKI BİLMEK ve FARKI FARKETMEK FARKI -7 Bilim / Teknik 16.05.2019
ALGI ve VERGİ FARKI - 6(Bir tanım, bir soru, bir tez ya da teori) Bilim / Teknik 10.05.2019
TEK YOL HİCRET (Hidayet nedir?) Bilim / Teknik 20.04.2019
ÇO-BAN Ve BA(ŞKA)N FARKI - 5 Bilim / Teknik 02.02.2019
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Bazı Astronomi Tezlerim Bilim / Teknik 07.10.2019
Yalıtım (İnşaat) Bilim / Teknik 09.09.2019
Ölümü yenebilir miyiz? Bilim / Teknik 03.05.2019
Nedir Bu Akyuvar? Bilim / Teknik 07.02.2019
Bazı Astronomi Tezlerim Bilim / Teknik 25.12.2018

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.