Islamı doğru anlamak.. -2-

İslam dini süphesiz son Ilahi bir dindir. Ondan başka bir din gelmeyecektir. Gelse bile gerçersizdir. İster herhangi bir teori, ister herhangi bir ideoloji olsun. Ne olursa olsun Islamın yerini tutamaz. Uygun bulmayanlar vardır elbette. İstemeyenler ve buna karşı çıkanlar çok kişi olmuştur. Fakat son din olduğuna dair bir Ayeti Kerime de Allahu Teala şöyle buyurmuştur;

"Bugün kafirler, sizin dininizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın; benden korkun! Bugün size dininizi kâmil ettim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim."

(el-Maide Suresi 3.Ayet)

 

Bu Ayetin Hakkında Osman Nuri Topbaş Hocaefendi şöyle bir Açıklama yapmıştır;

„Hazret-i Ebû Bekir -radıyallâhu anh-, bu âyet-i kerîmeyi duyar duymaz yüksek firâseti ile her şeyi anladı. “Tamamlanan nîmet”in mânâsını derinden derine sezdi. “Dînin kemâle ermesi”nin arkasından gelecek olan hâdiseyi hissetmeye başladı.

Bu âyet, ehl-i firâset için Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in bir nevî irtihâl haberi idi. Allâh -celle celâlühû-, pek yakında Varlık Nûru’nu, Habîbi’ni ebediyyet âlemine dâvet buyuracaktı. Ebû Bekir -radıyallâhu anh-’ın gözleri yaşlarla doldu, henüz kimseler bir şey hissetmemişken o, yüreğine düşen firkat elemleri ile için için ağlamaya başladı.

Zîrâ yirmi üç senede gelen mukaddes emânet, kıyâmete kadar gelecek ümmete bir rahmet olarak tevdî edilmiş bulunuyordu.“

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hazret-i Muhammed Mustafa  -1-,

Erkam Yayınları, Istanbul

 

Allahu Teala İslamı seçip beğendiyse ve o dini ile yaşamamızı istiyorsa başka çaremiz yok, o dini yaşamayı mecburiyetindeyiz. Eğer onun rizasını ve cennetini kazanmak istiyorsak Islam ile haraket etmeyi zorundayız. Biri çıkıp „Bunu yapmak mecburiyetinde değilim“ diyorsa bu onun kendi kararıdır. Fakat sadece bu cihanda değil iki cihanda mutlu olmak isteniyorsa bu dine uyulması gerekir. Allahın kullarının iyiliğini ister. İyi olmalarını istediği gibi hem Dünyada hemde Ahirette güzel bir yaşam sürmelerini de ister. Bu yüzden kullarını Cennete davet eder ve Cehennemden sakınlarını emreder. Bir Insan bunları duyduğu, öğrendiği ve bildiği halde o din ile bir hayat sürmek istemiyorsa ancak kendine, kendi nefsine zulüm etmiş olur. Güzel ve baki olanı yalan ve geçici ile değiştirmek iyi bir fikir değildir. Bu fikri savunanlar bir zamana kadar rahat etmişlerse de sonları hüsran olmuştur. Önemli olan sürdüğümüz olan bu dünya hayatını güzel yaşamak, sonumuzu -Allaha sığınarak ve ondan yardım isteyerek- güzel eylemek ve bu güzelliği Ahirette de devam sürdürmektir. „Ben 30-40 sene zevk ve sefa süreyim. Geri kalan ömrümde ise rahat yaşamayıp zındanlarda çürüyeyim.“ diye birini hayatınızda duydunuz veyahut gördünüz mü? Cevabınız hayır olacaktır değil mi? O şahsın böyle demesini duysanız ve bizzat kendisini de görseniz „Bu aklını mı kaçırdı?“ diye düşünmezmisiniz? Eminim ki düşünürsünüz. Bu hal böyle iken neden bazıları ölümü bildiği ve birgün kendi de öleceğini inandığı halde sadece Dünyayı tercih edip İslamı benimsemeyip arkaya atıyor? Islamı yaşamak (tabi ki güzel ve doğru yaşamak suretiyle) demek Ahireti güzel eylemek demektir. Daha önce belirttiğimiz örnekten bu meseleden daha tuvaf değil mi?

 

El-Maide Suresinde geçen “Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım.. Ayetinde İmam İbni Kesir Tefsirinde şunları demiştir;

“Bu, Allah Teala’nın bu ümmete lutfettiği en büyük nimettir. Allah bu ümmetin dinini kemale erdirmiştir. Artık dinlerinden başka bir dine ve peygamberlerinden başka bir peygambere ihtiyaç duymayacaklardır. Bu yüzden Allah peygamberini, peygamberlerinin sonuncusu kılmış, insanlara ve cinlere elçi göndermiştir. Onun helal kıldığından başka helal, onun haram kıldığından başka haram yoktur. Onun getirdiği dinden başka da din yoktur.“

Kaynak:  İbni Kesir Tefsiri(2/19)

 

Evet, en büyük nimettir. Islam dünyanın bütün altınlarından, gümüşlerinden, mallarından, mülklerinden, servetlerinden, kıssacası herşeyden daha değerli ve bitmeyen, tükenmeyen bir hazinedir. Dünyada ve Ahirette kiymeti çok büyüktür. Bir insan diğer bir insana veremedği mükafatı Cenabı Hak, İslamı yaşayanlara fazlasıyla verecektir inşaallah. Bu dinin önemini ve dosdoğru oluşunu Hazreti Allah celle cellahu başka Ayetleriyle şöyle izah etmiştir;


“Rabbinizden size indirilene uyun. O'nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az ibret alıyorsunuz!”

(A’raf Suresi, 3. Ayet)


“Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti.”

(En’am Suresi, 153.Ayet)


2.Bölümün Sonu


Selam ve Dua ile..


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Sen olmazsan ben ne yaparım?.. Şiir 15.01.2019
Terapi gibi Sözler.. Edebiyat 08.01.2019
Zalimin Zülmü.. Genel 31.12.2018
Düşman Şeytan.. Şiir 30.12.2018
Kendimize gelelim artık.. Edebiyat 27.12.2018
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Ümmetin kafası neden karıştı? (4) Genel 18.03.2019
Sahiplenmek Genel 16.03.2019
Teşekkürler Yoldan-daş Genel 12.03.2019
Ümmetin kafası neden karıştı? (3) Genel 11.03.2019
KİMİN İÇİN OKUNUYOR BU EZANLAR? (8 MART) Genel 11.03.2019

Yazıya yapılan bütün yorumlar

Yüksel Yılmaz 02.11.2018

Sevgili kardeşim, "Islamı doğru anlamak" (2) gibi iddialı bir başlık attığınız için yazınıza göz attım. Başlığa bakılırsa bunun bir de (1)'i olmalı fakat ben diğerini okumadım. Madem böyle bir başlık attınız "İslam dini süphesiz son Ilahi bir dindir" dememelisiniz. Çünkü nebilerin ve resullerin İslam'dan başka dinleri olmadı ki. İbrahim nebiden öncesi "hanif" gibi temiz bir isimle anılsa bile sadece son Nebi'yi İslam peygamberi gibi algılamanız büyük yanlış olur. Nasaralı İsa Resul hıristiyan değildi. Musa resul de hıristiyan değildi; onlar da müslümandılar. Dinleri de İslamdı. Dinin kemale erdirilmesi bundan sonra elçi gelmeyeceği içindir. İbn-i Kesir'in "Artık dinlerinden başka bir dine" şeklinde bir ifadesinin olup olmadığını Arapçasından kendi kaynağında bakmak lazım; varsa bu da yanlış olur. Çünkü din İbrahim nebiyle birlikte sistematik hale geldiğinden beri İslamdır. İslamın sistematik olmayan hali bile haniftir. Yani hanif olsun İslam olsun Allah'ın dini ilk nebiden sonuncusuna kadar daima başka bir isimle zikredilemeden vardır. Resulullahtan söz edip de "Onun helal kıldığından başka helal, onun haram kıldığından başka haram yoktur" demeniz bile Kur'an'a aykırıdır. Tahrim 1'de Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılınca azarlanmıştır. Bu yüzden Hakka 44'e göre kendinden bir şey katamamaktadır. Bu yüzden Resulullah da Araf 157'ye göre iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Yani Allah'ın haram kıldığını kılar. Buna bizzat karar veremez. Onun getirdiği dinden başka da din yoktur" demeniz de hatalıdır. Din Allah'ındır ve Allah'tan gelir. İyi niyetli olduğunuz hüsn-ü zannıyla hatırlatmak istedim...

Bu yazıya sizde kendi yorumunuzu yazabilirsiniz.