Youtube Hocaları(İlim ve Alimin Tarifi)

İlim ve Alimin Kısaca Tarifi...

  Öncelikle ilim ne demektir, kelime anlamı nedir bir bakalım, ilim hakkında bir çok tanımlama var, çoğu kaynak taramalarında ortaya çıkan ekser görüşlere göre ilim,  “Bir şeyin hakikatini idrak etmek” ve “mâlum olanın, olduğu hal üzere bilinmesi" dir. Bu bağlamda ilim, mutlak doğru bilgi olduğunu söylemek yanlış olmaz, nitekim bu konu ile alakalı alimlerin görüşüde bu yöndedir.

  Meşhur Alim Cürcani(r.h) bu konuda "Gerçeğe ve vakıaya uygun düşen bilgi ve kanaattır" (1) demiştir. Şu halde ilmi, bilgiden ayıran en önemli özelliğin ulaşılabilecek son nokta ve hakikat olmasıdır diyebiliriz. Nitekim, günümüzde bir çok bilimsel araştırmalarda ortaya atılan bilgilerin yeni araştırmalar ile çürütüldüğü muhakkaktır(2). Öyleyse ilmin yüce bir yaratıcı tarafından var edildiği ve insanların bu ilmi anlaya bilmek için çaba sarfettiği ve bu konuda çalışmalar yaptığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bilgiye ilmin öğrenilmesi, bilinmesi de denebilir. İslam alimleri şer'i ilimler ve müspet ilimler olmak üzere ilimleri tasniflemişlerdir, burada konumuz daha ziyade şer'i ilimler olacaktır.

   Buraya kadar ilim ile ilgili tanımlamalara kısaca baktık, şimdi ise Alimler ile alakalı tanımlamalara bakalım; Alim kelimesi arapça kökenli olup alime kelimesinden gelir, alim,  "ilim" isminin ismi failidir ve kelime manası ilim sahibidir, bunun dışında bilen, bilgili kişi, bir konu hakkında ihtisas sahibi anlamlarına da gelmektedir. Ancak burada mevzu bahis olan yukarda da zikri geçen ilim kelimesi ile bağlantılı olarak ilim sahibi anlamındadır. Şu halde ilme bir şeyin hakikati dersek alime de bu hakikati bilen kişi demek hiç yanlış olmaz veya bu ilme ulaşabilmek için caba göstermiş bu uğurda mesai harcamış belki ömrünü feda etmiş bir şahsiyet. Yazıma Faruk Beşer hocanın bir yazısından alıntı yaparak devam etmek istiyorum yazı aynen şu şekilde devam ediyor, "Alem alamet, işaret demek. Minarelerin tepesindeki ayyıldız alemdir, çünkü uzaktan görüldüğünde orada bir cami bulunduğuna işaret eder. Buradan hareketle Araplar çöllerdeki yüksek dağlara da alem demişler.
Çünkü onlar da uzaklardan görülüp yol ve istikamet belirlemeye yararlar. Âlimin alemle ilişkisi kurulduğunda; haliyle, yaşayışıyla, kılık kıyafetiyle ilmin kendisinde adeta somutlaştığı ve görüldüğünde, Resulüllah'ın ifadeleriyle, Allah'ın hatırlandığı kimse anlaşılır.
"(3)
Burada "Allah'ın hatırlandığı kimse anlaşılır" kelimesi farklı yorumlara mahel bırakmadan Allah'ı hatırlatan anlamı verilebilir. Yani alim hal ve hareketleri ile insaları Allah'a kulluk yapmaya teşvik eder, örnek olur, Alem'de olduğu gibi...

  Meşhur alimlerin görüşüne göre , İbni Abbas diyor ki: Rahman'ı bilen "âlim" kendisine hiçbir şeyi şirk koşmayan, O'nun helâllerini helâl kılan, haramlarını da haram kılan, Onun vasiyetini tutan, Onun huzuruna çıkacağını ve ameli sebebiyle hesaba çekileceğini yakînen bilen kimsedir.
Hasan-ı Basrî diyor ki: "Âlim" Rahman'dan O'nu görmediği halde korkan, Allah'ın teşvik ettiği şeyleri teşvik eden, Allah'ın buğzettiği şeylerden uzaklaşan kimsedir. Daha sonra da şu ayeti okudu:  "...Kulları arasında Allah'tan gerçekten korkanlar ancak âlimlerdir. Şüphesiz ki Allah Azizdir, Gafur'dur."(4)

  Buradan hareketlede şunları söylemek doğru olacaktır kanaatindeyim, Allah'a ortak koşan ondan gereğince kormayan kimse alim değildir, şöyleki hal ve hareketleri Kuran ve Sünnet üzerine olmayan kişi, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kişi alim değildir, isterse bilgisi deryaları denizleri ummanları aşsın o ancak ona faydasız bir ilimdir ki faydasız ilimden Allah'a sığınırız.

Şüphesiz en doğrusunu Allah ve Resulü bilir...

 

Sonraki konu İlim ve Alimler ile alakalı ayet ve hadisler mevzu...

Saygılarımla...


1) Cürcani, et-Ta'rifat, Beyrut 1985, s. 160
2) Atom teorisinin evrimi, klasik ve modern fizik(quantum fiziği), vb...
3) https://www.yenisafak.com/yazarlar/farukbeser/lim-kimdir-2035218
4) Fatır Suresi(28. Ayet)


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Diriliş Şiir 01.11.2018
Toplumsal Cinnet Yaşıyoruz!!! Şiir 23.10.2018
Sızla Ey Kalbim Şiir 09.10.2018
Kendinin Farkında Mısın? Genel 05.10.2018
Bir Şey Yaptım Diyesin Şiir 03.10.2018
Başlık Kategori Yayın Tarihi
KUDÜS’ÜN ANAHTARI SURİYE... Genel 08.10.2019
Batı Gibi Olamayız Genel 05.10.2019
İSLAMÎ DÜŞÜNCE NEREYE? Genel 05.10.2019
Denemeler- Serin Devlet Genel 28.09.2019
Bir kerecik Genel 23.09.2019

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.