YANLIŞ ŞERİAT

Şeriat yani şeri yani kötülüğü at.

İlk bakışta akıla, mantığa, doğruya uygun gibi geliyor

İnsanların ve insanlığın temel beyinsel sorunu dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmemektir yani dinin şifresini, kilidini. İslam dünyasını da 21. yüzyılda bile hala Batının gerisinde bırakan temel neden de budur; Batıyı da 21. yüzyılda hala ahlakçı bir dünyadan uzak tutan temel neden de budur; komünistleri de, milliyetçileri de, demokratları da, laikleri de başarısız yapacak temel neden de budur.

Yani Din hadisileri'ni dışlayıp felsefe, bilim öğrenmek de; felsefeyi, bilimi dışlayıp Din hadisileri'ne sarılmak da yanlıştır. Yani doğru dünya; Felsefe-Bilim-Din hadisileri birleşimidir(sentezidir).

Şimdi bunu daha iyi göreceğiz.

Şeriat sözcük anlamı olarak 'Kötüyü, kötülüğü at' anlamında. Ancak bu yeterli değil çünkü iyiden önce doğru gerekir yani doğruyu dışlayıp oluşturulan iyi doğru olmayabilir ancak doğru doğrudur; yani iyinin güvencesi, desteği, koruyucusu, kurtarıcısı, kanıtı 'doğru'dur.

Kötüden, kötülükten kurtulmak kuşkusuz ki doğru, iyi, güzel birşeydir ancak bu doğru ile yapılmalıdır, doğru ile olmalıdır.

Hammurabi kanunları(yasaları) da şeriattır yani 'Kötüyü at, kötüden kurtul, kötülükten kurtul'dur. Ancak bunu yanlış biçimde buyurmaktadır, yanlış biçimde yapmaktadır. Şöyle düşünelim ki: Diyelim ki bir köpek gece yarısı uluyor, rahatsız ediyor; ondan birçok yolla kurtulunabilir: 1- Öldürmekle, 2- Taş atıp kovalamakla, 3- Yemek ve su vermekle, 4- Sağlık sorunu varsa yardım etmekle. Hammurabi kanunları kötüden ve kötülükten kurtulmayı vahşice, barbarca buyurmaktır.

Yine diyelim ki sınıfta bir öğrenci gürültü yapıyor, yaramazlarlık yapıyor. Ondan iki türlü kurtulunabilir: 1- Dövmekle, 2- Öldürmekle, 3- Eğitmekle.

Yine diyelim ki susuzluk var. Ondan iki türlü kurtulunabilir: 1- Temiz, sağlıklı su içmekle, 2- Pis sular içmekle, 3- İntihar etmekle.

Yine diyelim ki hasta var. Doktor ondan iki türlü kurtulabilir: 1- Tedavi etmekle, 2- Öldürmekle.

Yine diyelim ki yine hasta var. Hasta o hastalıktan iki türlü kurtulabilir: 1- Tedavi olmakla, 2- İntihar etmekle.

Yine diyelim ki evli bir çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. Sorun iki türlü çözülebilir: 1- Aralarındaki sorunları çözüp barıştırmakla, 2- Boşamakla, 3- Onları öldürmekle.

Yine diyelim ki bir çocuk parasızlık yani kötülük içinde, ve bu kötülükten kurtulmak istiyor ancak annesi, babası para vermiyor; kendi kafasına yani kendi kafasının çözüm dediğine göre göre ne yapmak istiyor: Ya hırsızlık yapmak ya soygun yapmak ya dilenmek ya öldürmek. Yani bakın şere karşı başka şerleri çözüm görüyor.

Engizisyon ne yapıyordu? İnsanlara işkence ediyordu, insanları asıyordu, insanları yakıyordu.

Yani görülüyor ki şerden kurtulmak için birçok yol var ancak nedense dini inançlar şerden kurtulmak için bilimsel yolları değil vahşi yollar yeğlemektedirler çünkü yalnızca Din hadisleri'nden değil felsefeden, bilimden de uzaktırlar. Görülüyor ki dini inançlardaki şeriat denilen şey şere karşı felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne gitmek yerine başka şerlere düşmektir. Yani şere karşı doğru olan şey başka şerler değil; felsefe, bilim ve Din hadisileri'dir yani bilimsel şeriattır yani doğru şeriattır ki bu da ancak Felsefe-Bilim-Din hadisileri üçlüsü ile olur. Yani hırsızlığa karşı çözüm hırsızların ellerini kesmek ya da hırsızları öldürmek değil; hırsızlara iş vermek ve hırsızları felsefe, bilim ve Din hadisileri ile eğitmektir. Unutmayın ki bir alkolikten Bişri Hafi gibi bir evliya doğabilmiştir; eğer içki içenler öldürülse idi bu olmayacaktı. 

Yani şeri atmak, şerden kurtulmak zorunludur ancak doğru ile; ve insanlığın beyini, ruhu, kişiliği için dünyadaki tek doğru yalnızca Felsefe-Bilim-Din hadisileri üçgenidir, üçlüsüdür, yoludur. Yanlışlar yanlışlar ile değil; ancak doğrular ile düzeltilirlerse doğrudur ki bu da ancak Felsefe-Bilim-Din hadisileri ile olur.

İnsanca tek doğru dünya yalnızca Felsefe-Bilim-Din hadisileri ile olur.

Yani İslam dünyasını geri bırakan şey Batı değil; dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmemek ve uygulamamaktır ki Din hadisileri'nin öğrenilmesini engelleyen güçler de en başta ya gerici hükümdarlar ya gerici siyasetçilerdir. 

Yanlışı çözüm olarak görmek daha çok ve daha büyük yanlışlara götürür ki bu da kötülüktür yani şerdir.

Felsefe-Bilim-Din hadisileri doğruyu sağlayan üçlü sac ayağı(sac ayağı) gibidirler yani biri olmadan ötekiler tam doğruya, tam gerçeğe gidemezler; ve bunların üçü olmadan doğru, gerçek din de, gerçek-doğru demokrasi de, gerçek-doğru hukuk da, gerçek-doğru devlet de, gerçek-doğru ekonomi de, gerçek-doğru sanat-sanatçılık da, gerçek-doğru üniversite de, gerçek-doğru eğitim de, gerçek-doğru medya da, gerçek-doğru mutluluk da, gerçek-doğru evlilik de, gerçek-doğru aşk da, gerçek-doğru sevgi de, gerçek-doğru aile de, gerçek-doğru insan da, gerçek-doğru ülke de, gerçek-doğru toplum da olmaz.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 8.10.11/09.11

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
TOPLUMDA BAYAN BASKISI SAVIM Felsefe 13.07.2020
AYASOFYA FATİH'İN DEĞİL ATATÜRK'ÜN OLMALI DEĞİL Mİ? Felsefe 12.07.2020
KADIN FAŞİZMİ KURAMIM- 1 Felsefe 11.07.2020
AKP'Yİ YÖNLENDİRME TAKTİĞİ ÖNERİM Felsefe 10.07.2020
MODA SİTELERİ CİNSEL TEŞHİR SAPKINLIĞI YAPIYOR SAVIM Felsefe 09.07.2020
Başlık Kategori Yayın Tarihi
şaman kimdir ? Felsefe 18.05.2020
Kızların Oyuncağı! Felsefe 10.05.2020
Zihinsel Engelli (Felsefe) Felsefe 02.04.2020
Televizyonlar ve Toplumsal Gelişmeler Felsefe 01.03.2020
PİŞMANLIK Felsefe 31.12.2019