Derin Çete

Sürekli bir araya gelip toplanan, gün geldiğinde yetkilerini  belli bir amaca kullanan özel yetiştirilmiş kişilerden kurulu bir grup var. Rejimin dizginlerini tutabilmek gayesiyle sürekli bir strateji üretmeleri gerektiğine inanıyorlar. Bunlar devletin gerçek sahiplerinin kendileri olduğunu düşünüyorlar.

Siyasi ve gizli, topluluk olurlar. İki özerk çete arasında ittifak vardır. İşlerinin cinayet, soygun ve uyuşturucu satışının olduğu bilinmektedir. Siyasi çete uzun vadede önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için yol izler.

Yasadışı topluluk, benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla yada amaca ulaşmak için siyasi güçleri kullanabilir.

Elinde güç bulunanların, milli hedeflerine erişmek, erişilenleri koruyup geliştirmek ve milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasi kuvvetler olabilir.