Ülkemizde Kirli Oyun Düzeni -2

Türkiye kirli oyunlar ülkesi. Türkiye'de her türlü dolap dönüyor. Bir kimsenin ilgisini ve dikkatini belirli bir süre konudan uzaklaştırıp başka şey üzerine çekmek isteniyor. Asıl fiil ve konudan uzaklaştırmak isteniyor. Şer bulaştırıyorlar. Milleti gergin duruma getirmek, millette gerginlik yaratmak; millet sokağa dökülmek isteniyor.

Türkiye kirli oyunlar ülkesi. Türkiye'de her türlü dolap dönüyor. Şer bulaştırıyorlar. Türkiye'de sonrada her türlü yalan söylüyorlar. Türkiye'de siviller olaylarla karşı karşıya kalıyor. Türkiye'de sonrada kaos oluyor. Bunlar yargı müdahalesi devam ederken oluyor.