Ortaya Koyulan Oyun

Ortaya koyulan oyun:

1.) Bir kimsenin ilgisini ve dikkatini belirli bir süre konudan uzaklaştırıp başka şey üzerine çekmek. Meşgul ederek, asıl fiil ve konudan uzaklaştırmak; vakit kazanmak için aldatmak.

2.) Milleti gergin duruma getirmek, millette gerginlik yaratmak; milleti sokağa sürüklemek.