Atatürk Dinsizdi! Yalanı

Birçok yazı ve videoda Mustafa Kemal'in ağzından söylendiği iddia edilen bir cümle var :

''“Ahlaksız bir Arap'ın dini görüşlerinden oluşan İslam artık ölmüştür. Belki çöldeki göçebe kabilelerine uygun olmuş olabilir, ama gelişmekte olan modern bir ülke için değil.. Dine ihtiyaç duyan bir yönetici korkaktır. Hiçbir korkak, yönetici olmamalıdır."
(Grey Wolf, Mustafa Kemal, An Intimate Study of a Dictator, H.C. Armstrong, sayfa 241, 1934)

(*Alıntı için elçiyi ve dini tenzih ederim...... )

Peki gerçekten de Mustafa Kemal bu sözü etti mi?

Kutul amare savaşında bize esir düşmüş bir İngiliz askeri olan H.C.Armstrong daha sonra İngilterenin işgal yıllarında da Istanbulda bulunan İngiliz komiserliğinde de görev almıştı. İstiklal savaşından sonra Türkiye ve rejimle ilgili birçok kitap yazdı. Bu kitaplarında tamamen Türk ve rejim düşmanlığı yaptı.

Sözkonusu kitapta da TAMAMEN yazarın kendisine ait bir cümle sanki Mustafa Kemal söylemiş gibi hem de kaynak gösterilerek özellikle bazı kitaplarda ve yazılarda kullanılıyor. Oysa Atatürk son derece dinine bağlı bir Osmanlı paşasıydı. Atatürkün islam hakkında ve peygamberimiz sav hakkında söylediği yüzlerce sevgi ve övgü dolu ifadeler vardır. Bunlardan bir kaçını yazalım.

Türkler' diyor Atatürk, 'İslam oldukları halde, bozulmaya, yoksulluğa, gerilemeye maruz kaldılar; geçmişin batıl alışkanlık ve inançlarıyla İslamiyet'i karıştırdıkları ve bu suretle gerçek İslamiyet'ten uzaklaştıkları için, kendilerini düşmanlarının esiri yaptılar. Gerçek İslam'ın çok yüce, çok kıymetli gerçeklerini olduğu gibi almamakta inatçı bulundular. İşte gerilememizin belli başlı sebeplerini bu nokta teşkil ediyor...

Büyük bir inkılap yapan Hazreti Muhammed (sav)'e karşı beslenilen sevgi, ancak onun ortaya koyduğu fikirleri, esasları korumakla tecelli edebilir.

'... Halbuki Elhamdülillah, hepimiz Müslümanız, hepimiz dindarız....'
(16 Mart 1923, Adana Türk Ocağı, esnaf ve sanatkarlarla toplantı)

1923 yılı Balıkesir Hutbesinden; Ey Millet! Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah'ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenab-ı Hak tarafından insanlara dini hakikatleri tebliğe, memur ve Resul olmuştur. Koyduğu esas kanunlar cümlemizce malumdur ki, Kuran-ı Azimüşşan'daki ayetlerdir. İnsanlara feyz ruhunu vermiş olan dinimiz son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate uymamış olsaydı, bununla diğer İlahi ve tabii kanunlar arasında aykırılıklar olması gerekirdi. Çünkü bütün İlahi kanunları yapan Cenab-ı Hak'tır.

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AHLAKİ DEJENERASYONUN SEBEBİ Eğitim 04.07.2018
KÖRELMİŞ ORGAN YALANI Bilim / Teknik 10.05.2018
KUTÜL AMARE ZAFERİ Tarih 30.04.2018
FUTBOL DİNİ Teknoloji / İnternet 29.04.2018
İSLAMDA KADIN KUTSALDIR Kadın / Aile 28.04.2018
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Türkiye ve Kaos Politika 28.09.2020
Yok Edilme Planı Politika 26.09.2020
Siyaset ve Güvensizlik Oyunu Politika 24.09.2020
Bölünmüş Çember Politika 16.09.2020
En Önemli En Sinsi Senaryo Politika 14.09.2020

Yazıya yapılan bütün yorumlar

Ozan 07.04.2020

Atatürk dinsizdi sözü yalan değil de , senin yazdığın bu yazı baştan aşağı yalan! İsra Bismi rabbike safsatası sözünden tut da meclis konuşmasına, Afet İnan kitabından tut da TTK'dan yayınlanan diğer kitaplara, hatta sansürlememiş kendi el yazmalarına kadar her şey net gösteriyor ki Mustafa Kemal , İslam ve din düşmanı bir ateistti. O kadar cahilce bir yazı ki, Nutuk bile okumamışsın, onu bile okusan, orada Budizm, İslam ve Hristiyanlığı kaldırıp yeni bir din ortaya getirmek gerekir dediğini bilirdin... Nutuk bile okumamışsın, El yazmalarını okumamışsın ama fikrin var, makale yazıyorsun! Pes!

Bir Türk Bilgesi 27.10.2019

Ne bu kibir böyle. Boş laf bunlar, züğürt akılın tesellisi bunlar. Mutlu ol ki, değerimi bil ki bu bilge sana yanıt vermek için değerli zamanını heba etmiş. Devlet akademisyenlik verdi diye akademisyen olunmaz. Hitler'in de akademisyenleri vardı. Akademisyenlik değil bilgelik üstündür. Herkes akademisyen olabilir ancak herkes bilge olamaz.

R.R 27.10.2019

Özür dilerim... Sizden değil beyfendi kendimden sizi muhattap alacak ve okuyacak kadar vakit ayırdığım için kendimden çok özür dilerim...

Bir Türk Bilgesi 27.10.2019

Bilimdışı şeylere inananların akademisyenlikleri bilim ve üniversite kavramı önünde geçersizdir. Üniversite demek bilimdışılığı dışlamak demektir. Dinin temeli; dini tanımlayan Din hadisileri'ne göre bilim ve ahlaktır; Atatürk de 'Bilimsel ve ahlaklı olun' diyor yani Atatürk dinsizlikle suçlanamaz da, tanımlanamaz da. Din demek bir ilaha tapmak demek değildir; bilimsel ve ahlaklı olmak demektir; Atatürk de bilimci ve ahlakçı bir insandı. Ben de üniversite mezunuyum. Ve toplumsal bilimlerde akademisyenlik denilen şey düzenin öğrettiklerini ezberlemektir. Savım ki Atatürk dinsizdir diyenlerin kendileri dinsizdir, dini bilmiyorlar demektir. Din Müslüman olmak değildir, bilimsel ve ahlaklı olmaktır.

R.R 27.10.2019

Arkadaşım biz bu işin akademik kariyerini yapıyoruz , belgeliyoruz siz hala Mustafa Kemal dindardı diyorsunuz! Mustafa Kemal’in hayatında yaşantısında islama aykırıdır terstir... lütfen , Allah rızası için , rica ediyorum, şiddetle tavsiye ediyorum !!! Okuyun , okuyun , okuyun...

Bir Türk Bilgesi 26.10.2019

EK: Din demek bir ilaha inanmak, tapmak değildir; din demek, dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği gibi bilim, ahlak, vicdan, merhamet, dürüstlük, adillik, nefssizlik, medenilik' gibi şeylerdir. Yani bir ilaha tapmak demek olan dini inançlar din değildir, dini inançtır yani din başka şeydir, dini inanç başka şeydir yani din ile dini inanç arasındaki fark şuna benzer: Din özgürlüktür, dini inanç serbestliktir, ve özgürlük serbestlik demek değildir, serbestlik özgürlük demek değildir çünkü özgürlük yalnızca doğru olan şeyleri yapmaktır, serbestlik ise canın ne isterse yapmak. Din canının her istediğini yapmaz, bilime ve ahlaka aykırı şeyler yapmaz ancak dini inançlar her istediklerini yaparlar; dünyadaki ve tarihteki dini inançlara bakılırsa akıl almayacak, insanlığa sığmayacak şeyleri bile yaptıkları görülür örnek ki puta tapan Eski Arablar kız bebekleri diri diri toprağa gömerler, ilahlarına kurban ederlerdi.

Bir Türk Bilgesi 26.10.2019

'Atatürk dinsizdi' diyenler dinsizdir. 'Atatürk dinsizdi' diyenler Müslüman da değildir. Zaten İslamiyet din değil, dini inançtır çünkü din demek bilim, bilimsellik demektir öncelikle, oysa İslamiyet dini inançı bilime aykırılıktır çünkü bilimdışılıklar içerir. Dini tanımlayan Din hadisileri der ki 'Din ilim/bilim ve ahlaktır', Atatürk de der ki 'Önce ilim/bilim ve ahlak'; bu açıdan bakıldığında Atatürk Müslüman olmayabilir ancak dinsiz değildir çünkü Muhammed ile aynı şey savunmuştur. Dini tanımlayan Din hadisileri'ni dünyada ilk kez ben, üç-beş yıl önce saptadım yani Atatürk onları bilmiyordu, insanlar da bilmedikleri şeylerle suçlanamazlar. Öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini, öz annelerini, öz babalarını, öz evlatlarını bile öldürtmekten çekinmeyen Osmanlı sultanlarını baştaçı edenler gerçekte ne Müslümandır ne dinlidir çünkü dinde bunların yeri yoktur. Osmanlı sultanlarına bakıldığında; içlerinde tütün, içki, afyon kullanmış olanlar görülür. Yani 'Önce ilim/bilim ve ahlak' diyen Atatürk Müslüman olmayabilir ancak asla dinsiz değildir çünkü dinin temeli olan iki şeyi savunmuştur. Atatürk'e dinsiz demek de, Atatürk'e düşmanlık da hem bilim açısından hem de din açısından mantıksızdır, yanlıştır. Atatürk'e dinsiz diyenler, kendilerine baksınlar; bilimle/ilimle, mantıkla, insanlıkla, medenilikle alakaları ne kadar?

Rıza Nur 26.10.2019

İktidarı ele geçirene kadar müslüman gibi gözüktü.Gökten indiği sanılan kitaplar diyen,nutkunda müslümanlığı bir kenara bırakalım diyen, Kuran için Arapoğlunun yaveleri diyen hep selaniklli.

Bu yazıya sizde kendi yorumunuzu yazabilirsiniz.