AHLAKI GÜZEL OLAN BİR KUL..ALLAH CC ONU UTANDIRMAZ

İslam ahlakının temelini, söz, iş ve davranışla başkalarına zarar vermemek, başkalarını incitmemek ve üzmemek teşkil eder. Çünkü Peygamberimiz (SAV) Müslüman’ı tarif ederken: “Müslüman, dilinden, elinden Müslümanların selamette kaldığı, zarar görmediği kimsedir.buyurur.      Ebu Hüreyre (RA) diyor ki: Bir adam Peygamberimiz (SAV)’e: Ey Allah’ın Rasülü! Falan kadın çok nafile namaz kılar, oruç tutar ve çok sadaka verir. Yalnız diliyle komşularını incitir.” dedi ve Peygamberimiz (SAV)’in bu kadınla ilgili değerlendirmesini sordu. Peygamberimiz (SAV): “O, cehennemdedir.” buyurdu. Adam: “Ey Allah’ın Rasülü! Falan kadın da az nafile namaz kılar ve orucuyla anılır ve kendi yaptığı keşten bir miktar sadaka verir. Ancak iyi ahlakı sebebiyle komşularına eziyet etmez.” dedi ve Peygamberimiz (SAV)’in bu kadınla ilgili değerlendirmesini sordu. Peygamberimiz (SAV)İşte o kadın cennettedir. buyurdu.      Ahlaktan söz ederken, Peygamberimiz (SAV)’in, Kur’an-ı Kerim’de övülmüş yüksek ahlakından söz etmemek mümkün değildir. O, ahlakını Kur’an’dan almış, bütün iyilik ve güzellikleri kendisinde toplamıştı. Hz Aişe (RA) validemiz, Peygamberimiz (SAV)’in ahlakının nasıl olduğu sorulduğunda: “Onun ahlakı Kur’an idi.” demiştir. Peygamberimiz (SAV)’in ahlakını bir konuşmada anlatmak mümkün değildir. Ancak O’nun yüce ahlakı hakkında genel bir bilgi sahibi olmak için O’nun iki eşi Hz Hatice (RA) ile Hz Aişe (RA)’nın ve O’nun tarafından yetiştirilen Hz Ali (RA)’ın sözlerini nakletmek yararlı olacaktır.      Peygamberimiz (SAV)’in ilk eşi Hz Hatice (RA) ile peygamber olmadan çok önce 25 yaşındayken evlenmişti. Peygamberimiz (SAV)’e ilk vahiy geldiği zaman çok korkmuştu. Hz Hatice (RA) kendisini teselli ederek O’na şöyle demişti: “Allah, hiçbir seni utandırmayacaktır. Çünkü sen akrabalarınla iyi münasebette bulunursun, borçluların borcunu ödersin, yoksullara yardım edersin, misafirleri ağırlarsın, doğruları desteklersin, muhtaçların yardımına koşar, yüklerini hafifletmeye çalışırsın. Böyle kulunu Allah utandırmaz      Hz Aişe (RA) ise Peygamberimiz (SAV)’le ilgili şu sözleri söylemiştir: “Peygamberimiz (SAV) kimseyi azarlamazdı. Kendisine fenalık edenlere fenalıkla karşılık vermez, onları bağışlardı. İki işte serbest bırakıldığı zaman günah olmadıkça kolay olanını seçerdi. O şey günah olursa ondan insanların en uzak kalanı O idi. Şahsına yapılan fenalığın intikamını almazdı, ancak suç işleyene hak ettiği cezayı verirdi..      Bir gün Hz Hüseyin (RA),babası Hz Ali (RA)’tan Peygamberimiz (SAV)’in ahlakını anlatmasını istemişti. Hz Ali (RA), oğluna Peygamberimiz (SAV)’in ahlakını şöyle anlatmıştı: “Peygamberimiz (SAV) güler yüzlü, güzel huylu, nazik kalpliydi. Hiç bir zaman sert veya dar kafalı değildi. Ağzından hiçbir müstehcen kelime çıkmazdı. Başkalarının tavır ve hareketlerini eleştirmez veya kötülemezdi. Sevmediği bir hareket karşısında bir şey söylemez ve onunla ilgilenmezdi. Şayet böyle bir harekette bulunan kimse kendi hareketinin uygun bulunmasını isteyecek olursa O,kimseyi azarlamadan, kalbini kırmadan bundan vazgeçer yahut susarak bundan hoşlanmadığını o kimseye üstü kapalı anlatmak isterdi.”      Peygamberimiz (SAV) kendisi için üç şeyden sakınırdı: 1-) Tartışma ve çekişme  2-) Lüzumundan fazla söz söylemek  3-) Kendisini ilgilendirmeyen işlerle meşgul olmak      Başkaları için de üç şeyden uzak dururdu: 1-) Kimseyi eleştirmez  2-) Kimseye hakarette bulunmaz  3-) Başkalarının sırlarına, gizli hallerine muttali olmak istemezdi.      Peygamberimiz (SAV) söylediği zaman bütün Ashap susar, başlarını öne eğerek dinlerlerdi. Herkes bir şeye güldüğü zaman O sadece gülümserdi. Şayet bir yabancı saygısızlık yaparak Peygamberimiz (SAV)’e kabaca bir söz söyleyecek olursa Peygamberimiz (SAV) onu sabır ve sükûnetle dinlerdi. Peygamberimiz (SAV) kendisinin övülmesini dinlemeyi sevmezdi. Biri teşekkür edecek olursa, onun teşekkürünü kabul ederdi. Peygamberimiz (SAV), kimsenin sözünü kesmezdi. Peygamberimiz (SAV) son derece cömertti. Özü, sözü doğru, temiz, nazik kalpli, hoş sohbet bir insandı. Onunla arkadaşlık edenler, Ona hayran olurlardı.      İşte her konuda olduğu gibi ahlak konusunda da örnek alacağımız, Peygamberimiz (SAV)’dir. Zaten Kur’an-ı Kerim O’nu örnek almamızı emretmektedir. Muaz b. Cebel’in bir sözüyle konumuzu bitirelim: Muaz (RA), şöyle demiştir..  Yemen’e vali olarak giderken ayağımı özengiye koyduğum sırada Peygamberimiz (SAV)’in bana son öğüdü şu oldu: “Muaz b. Cebel! İnsanlara karşı ahlakını güzelleştir...Rabbim ahlakın en güzelini cumlemize nasip etsin ...saygilar 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
ALLAH CC KALBİN KOMŞUSUDUR Yaşam 12.09.2018
ÜMMETİ NAMAZ , ÜMMETİ NAMAZ , ÜMMETİ NAMAZ ! Yaşam 19.03.2018
SALİHA KADINA ZAHMET OLAN RAHMET GELİR Eğitim 15.01.2017
TEHECCÜD ŞEREFTİR Eğitim 29.09.2016
İMAN İLE GELEN MUTLULUK Yaşam 30.05.2016
Başlık Kategori Yayın Tarihi
ERASMUS VE YABANCI BURSLAR YASAKLANMALI SAVIM Eğitim 13.05.2020
Güneş (Astronomi) -2 Eğitim 08.05.2020
Günümüz İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Eğitim 07.05.2020
NİYE BEN??? Eğitim 27.04.2020
Gizli Servisler ve Gizli Kişileri Deşifre Etmek Eğitim 26.04.2020

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.