VEDA HUTBESİ IŞIĞINDA HUTBELER- IX

''  Hamd Allah'a mahsustur. O'na hamdeder

 , Ondan yardım dileriz. Allah kime hidayet ederse , artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir , eşi , ortağı , dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed(s) O'nun kulu ve resulüdür. '' (Veda Hutbesinden)

  Aziz Müslümanlar,

Kadınların haklarını korumak, Allah’tan korkarak onların hukukuna riayet etmek bir vecibedir. 

  Aziz Müslümanlar, 

Kadın her şeyden önce bir insandır. Hatasıyla sevabıyla , hayrıyla-şerriyle bir insandır. Her insanda var olabilecek iyilik veya kötülük potansiyeli kadında da vardır. 

  Değerli Müslümanlar, 

Kadınlar iyi değerlendirildiğinde insanlığın değerli ve zinetli varlıklarıdır. En önemlisi de her insan gibi onların da eğitilip yüce ve yüksek bir kişilik kazanmasıdır.

   Değerli Müslümanlar,

Kadını ,ana olarak, eş olarak, kardeş ve evlat olarak yüceltmek değerli ama yeterli değildir. Aynı zamanda kadınları tüm istek, düşünce ve idealleriyle bir bütün olarak anlamaya çalışmalıyız.

  Aziz Müslümanlar,

Kadın cinsini aşağılayan, zayıf ve küçük gösteren her türlü düşünce ve uygulamadan hızla uzaklaşmalıyız.Bu uğurda mücadele eden ve kişilikli davranan kadınlarımızı ‘feminist’ damgasıyla damgalayıp onları küçümsememeliyiz.

  Değerli Müslümanlar,

Kadın olsun erkek olsun zalim olmamalı zulme de maruz bırakılmamalıdır. Mücadele ve tepkimiz haksızlığa ve haksızlara karşı olmalıdır.

   Kadınlar hiç kimsenin kölesi değildir. Onlar üzerinde istediği tasarrufu yapabileceğini düşünen zorbalar mutlaka durdurulmalıdır. Unutulmasın ki kadınlar da Allah’ın ‘Ahsen-i Takvim’ olarak yarattığı şerefli kullarındandır.

  ‘Kim bir insanı haksız yere öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir.’ ayeti kadın cinayeti işleyen canileri de bağlamaktadır. O halde,

Peygamberimizin şu uyarısını kulaklarımıza küpe yapalım: “ Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.