Entrika

Bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma ve oyun. Dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile. Rüşvet ve dalkavukluğun para etmediği yerlerde entrika iş görür.
Çetrefilli ilişkiler zincirine sebebiyet veren oyun ve olayların birbirine dolanması. Karışık olması nedeniyle içinden çıkılması, anlaşılması veya sonuca bağlanması güç. Bir kimseye, haberi olmadan kötü duruma sokucu davranışta bulunmak, alt etmek için gizlice plân kurmak.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Hz. Muhammed Yalancımı? İslam Efsane Dinimi? (Yoksa Din Bilimmi?) Genel 20.10.2019
İslam Sapkınlıkmı? Sapkınlıktan Uzak Tutarmı? (Yoksa İslam Kurtuluşmu?) Genel 19.10.2019
Bazı Astronomi Tezlerim Bilim / Teknik 07.10.2019
İslami Terbiye Şart Sosyal 06.10.2019
Adam Olmak Eğitim 05.10.2019
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Kardeşlik Hukuku Genel 17.10.2019
KUDÜS’ÜN ANAHTARI SURİYE... Genel 08.10.2019
Batı Gibi Olamayız Genel 05.10.2019
İSLAMÎ DÜŞÜNCE NEREYE? Genel 05.10.2019
Denemeler- Serin Devlet Genel 28.09.2019