Entrika

Bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma ve oyun. Dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile. Rüşvet ve dalkavukluğun para etmediği yerlerde entrika iş görür.
Çetrefilli ilişkiler zincirine sebebiyet veren oyun ve olayların birbirine dolanması. Karışık olması nedeniyle içinden çıkılması, anlaşılması veya sonuca bağlanması güç. Bir kimseye, haberi olmadan kötü duruma sokucu davranışta bulunmak, alt etmek için gizlice plân kurmak.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Yandaş Medya Medya 17.06.2019
Kin Nefret Uyanndırma ve Siyasi Teori (Sisler Devri) Politika 10.06.2019
Vatan Politika 02.06.2019
Vatan Sevgisi Politika 01.06.2019
Maya Tutmuş Yaşam 30.05.2019
Başlık Kategori Yayın Tarihi
JÖN TÜRKLER KİMDİR? Genel 26.06.2019
MİLLET-İ SADIKA ? Genel 25.06.2019
Ümmetin kafası neden karıştı? (14) Genel 21.06.2019
EKMEK TEKNESİ- HİKÂYE Genel 18.06.2019
MİTOLOJİK MUCİZE ALGISIYLA DİNİ İNKAR ETTİRME ÇABASI Genel 15.06.2019