EĞİTİM SİSTEMİMİZİN TEMELLERİ- III

Eğitim sistemimiz iyi işler üreten bir zemin üzerinde yükselmelidir. İnsana saygıya dayalı , her safhasında yeni bilgi ve deneyimlerin kazanıldığı bir yer olmalıdır eğitim mekanlarımız. 

   Milli Eğitim Bakanlığının hatırı sayılır bir geleneği vardır. Bu gelenek üzerinden sorunlar doğru analiz edilmeli eğitim sistemimiz çağıyla rekabet edecek , kültürel değerleriyle donanmış bireyler yetiştirmelidir. 

   Eğitim ortamları bilginin , deneyimin , öğrenmenin önemsendiği , yerler olmalıdır. Eğitim ortamlarına dahil edilecek kimseler (çalışan , öğretmen , yönetici , vs. ) titiz bir çalışma sonunda eğitim ortamlarına dahil

edilmelidir. 

  Özellikle yetişkinlerin birbiriyle ilişki ve iletişimlerinin bir rol model oluşturduğunun farkında olunmalıdır. 

   Ortaya konan her çeşit başarı , hikmetli bir söz ya da da davranış 'marifet iltifata tabidir ' ilkesince mutlaka ödüllendirilmelidir. 

  Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.