OSMANLICILIK NEVROTİKLİĞİ VE ŞİZOFRENİSİ

Delilik tarihte kendine türlü isimler vererek var olmaya
Ve kendini farklı, üstün, değerli, vazgeçilmez, başarı, önder göstermeye çalışır
Ki bunun dünyadaki en büyük son örneği Hitler'dir,
Nevrotiklik güçlü olana yönelmek, heveslenmek, sarılmak, bağlanmak demektir
Yani temelinde, kökeninde büyük bir cehalet, nefs
Başarısızlık, beceriksizlik, zayıflık, güçszlük ve zaaf vardır
Şizofreni ise yanlış, kötü, akıldışı şeylere bile bile yönelmek, heveslenmek
Sarılmak, bağlanmak demektir
Yani her ikisi de akıldışılıktır,
Osmanlıcılık, Osmanlı hayranlığı, Osmanlı hevesi, Osmanlı yönelimi, Osmanlı'yı övmek
Hem nevrotiklik hem de şizofrenidir
Ve hem de ağır bir nevrotiklik ve ağır bir şizofreni
Bu yüzden de tedavisi zorunlu akıl ve ruh hastalığı kapsamına alınmalıdır,
Çünkü Osmanlı'yı güçlü görmenin nedeni 
Yani Osmanlı nevrotikliğinin nedeni
Başka halkların, başka milletlerin vatanlarını işgal etmek durumuna dayalıdır
Yani böylece büyüklük, güçlülük, üstünlük arzusu tatmin edilmiş olunur
Yani büyüklüğü, güçlülüğü, üstünlüğü
Dini tanımlayan Din hadisileri 'Din bilimdir' demesine karşın
Bilimde, bilimle, bilimsellikle, bilimcilikle değil
İşgalcilikle ve toprak yani madde büyüklüğü ile ölçülür
Yani eziklik, başarısızlık, beceriksizlik, yenilmişlik duygusu, sanısı bilimle, teknolojiyle
Ahlakla, edeble, vicdanla, merhametle, barışla, dostlukla yok edilmek yerine
Malla, servetle, başkalarının topraklarını, başkalarının vatanlarını ele geçirmekle
Başka halkları, başka milletleri ezmekle, sömürmekle, boyunduruk altına almakla
Köle etmekle 
Yani başkalarının vatanlarına, mallarına, servetlerine, gelirlerine, hayatlarına
Mutluluklarına göz dikmekle ölçülür ki 
Bu ne bilime uygundur ne de Din hadisileri'ne
Yani gerçekte Osmanlıcılık hem bilimdışılıktır hem dindışılık hem de insanlıkdışılık,
Öte yandan
Yani işin şizofrenik yönü ise şundan kaynaklanır
Osmanlı hanedanlığı kundaklarındaki çocuğu
Öz anneyi, öz babayı bile öldürmek tarihidir de
Yani Osmanlı hanedanlığını savunmak bunları savunmak demektir ki
Normal insan için, normal insan akılı için
Bilim için, din için, insanlık için bu utanç verici, aşağılık birşeydir,
Yani Osmanlıcılık gerçekte felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri'ni 
Bilmeyen kafaların
Kendilerini ve Türkiye'yi güçlü, büyük göstermek için sarıldıkları
Bir nevrotik ve şizofrenik bir durumdur
Yani bilimdışı, dindışı ve insanlıkdışı şeylerle övünmektir, gururlanmaktır
Bu yüzden ki bunlar iktidara gelirlerse hemen demokrasiye ve laikliğe
Yani akılcı, mantıkçı, bilimci, vicdancı, merhametçi, insancı, evrensel
Düşünmeye saldırırlar
Oysa doğru olan yol felsefe, bilim ve Din hadisileri'dir
Ancak bunların bunlardan haberleri olmadığı için
Çözümün barbarlık, vahşet, işgalcilik
Başka halklara, başka milletlere zarar vermek, kötülük yapmak olduğunu sanırlar
Yani bunlara göre büyüklük, üstünlük, güçlülük alimlik, bilgelik değil
Kaslı maslı, savaşçı, dövüşçü güçlü bir beden
Mal, para, servet, zenginlik, korku salmaktır
Yani felsefeyle, bilimle, Din hadisileri ile değil barbarlıkla, vahşetle, işgalcilikle
Malla, parayla, servetle, maddiyatla üstün, büyük, güçlü olmaya çalışırlar
Yani gerçekte Hitler'in Osmanlıcı bir açılımıdır
Bu yüzden de tıpkı Hitler gibi mutlaka tarihin çöplüğüne gidecektir
Çünkü felsefe, bilim, din, insanlık böyle şeyleri kabul etmez
Türk milleti'ni böyle barbar, vahşi, insanlıkdışı, ahlakdışı şeylerle tanımlamaya
Eşitlemeye kimsenin hakkı yoktur
Bu durum gerçek bir akıl ve ruh hastalığıdır
Gerçek ki Osmanlıcılık bilimin de dinin de insanlığın da utancı, yüz karasıdır
Ve mutlaka akıl ve ruh hastahanesini boylamalıdır
Gerçek ki Osmanlıcılığa sarılanlar kendilerini de Türkiye milletini de
Türkiye'yi de bilimi de dini de yükseltmekte değiller
Düşürmektedirler, utandırmaktadırlar
Yani Osmanlıcılık hem akıl ve ruh hastalığı
Hem de yüz kızartıcı suç sayılmalıdır
Bunlar Türkiye'ye, Türkiye milletine, bilime, dine ve insanlığa
Zarardan, kötülükten başka şey vermemektedirler
Bilinmeli ki Osmanlıcılığın olduğu yerde akıl ve ruh sağlığı da
Din de olmaz
Ayrıca Osmanlıcılığın yasak olmadığı bir ülkede hukuk da demokrasi de
Bilim de din de bilinmiyor demektir
Türkiye artık Osmanlıcılığı bir daha geri gelmemek üzere 
Tarihe mutlaka gömmelidir
Hem Osmanlıcılık hem demokrasi, bilim, din, insan hakları, insanlık
Akıl ve ruh sağlığı, medenilik, üniversitelilik, aydınlık, ilerilik, büyüklük, güçlülük
Yanyana, birlikte olmaz
Bunlar ateşle barut gibidir
Osmanlıcılık ile akılı başındalık ve çağdaşlık da asla birlikte olmaz
Yani Osmanlıcılık felsefe, bilim ve Din hadisileri'nin bilmemenin narsist
Kendini beğenmiş, kibirli, vicdansız, akıldışı, erdemsiz ezikliğinin
Kendini vahşice, barbarca, zorbaca tatmin dünyasıdır
Bu yüzden tüm devlet kurumları Osmanlıcılığa karşı savaşmalıdır
Ve Osmanlıcılık dünya barışına, dünya dostluğuna da engeldir.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 9.1.18/14.10

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
15 TEMMUZ'U TATİL YAPMAK YANLIŞ SAVIM Felsefe 14.07.2020
TOPLUMDA BAYAN BASKISI SAVIM Felsefe 13.07.2020
AYASOFYA FATİH'İN DEĞİL ATATÜRK'ÜN OLMALI DEĞİL Mİ? Felsefe 12.07.2020
KADIN FAŞİZMİ KURAMIM- 1 Felsefe 11.07.2020
AKP'Yİ YÖNLENDİRME TAKTİĞİ ÖNERİM Felsefe 10.07.2020
Başlık Kategori Yayın Tarihi
DUYGULARDAN FISILTILAR (10) Şiir 14.07.2020
YOLLAR BİTER Mİ BİTMEZ Şiir 08.07.2020
Brastik Başka Köylere Benzemez Şiir 28.06.2020
Bizleri cehenneme atma.. Şiir 05.06.2020
DUYGULARDAN FISILTILAR (9) Şiir 19.05.2020