Siyasetteki Devlet Terörü

Siyasal otoritenin mevcut politikası ve yönetim modelinin esasları, bu maksatla alınan kararları, siyasettekilere baskı yolu ile benimsetmek, bu kararlara karşı gelen toplum kesimlerini de zorla bastırabilmek için, ‘terörizmin’ bir maşa olarak kullanılmasıdır.

Devlet’in kendi eliyle, mevcut siyasi politikasını korumak veya devam ettirmek amacıyla, hukuk kuralları çerçevesini aşarak siyasettekilere karşı uygulanan, her türlü sindirme, korkutma, işkence, faili meçhul veya muhalifleri zorlama gibi eylemler topluluğuna devlet terörü denmektedir.