İsrail Zulümü

Mazlum rolü oynayan ve bütün dünyaya, bizler kendimizi savunuyoruz diyen, yaşlı, kadın, bebek ve de savunmasız insanları katleden İsrail Devletidir. İsrail Devletine bakınız mazlumlara haince, sinsice, zalimce saldırıp nasıl şehit ediyor. Hain, kalleş, zalim terörist İsrail Devleti bunu yapabilir.
Bu dünyayı onlar acı ve göz yaşlarıyla geçiriyorlar. Dünya ise bizleri sabır göstermemizi, sessiz kalmamızı ister.
Haksızlıklar karşısındaki suskunluğumuzun adı sabır ise, peki bizim bu yaşananlar için sorumluluğumuzun adı ne?
Bu yaşanan katliamlara hiçbir yürek dayanamazken. Biz olanlara neden tepki göstermeyelim? Yoksa merhameti haksızlıklar karşısında göstermeyelim mi?


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Siyasi Misyoner Politika 13.07.2020
Batı Emperyalizmi ve Türkiye Politika 17.06.2020
El Altından Duyurmak Basın Nerede? Anı 15.06.2020
İhanet Projeleri -3 Politika 05.06.2020
Neredesiniz Bana Kin Nefret Duygusu Uyandırmışlar? Yaşam 29.05.2020