İsrail Zulümü

Mazlum rolü oynayan ve bütün dünyaya, bizler kendimizi savunuyoruz diyen, yaşlı, kadın, bebek ve de savunmasız insanları katleden İsrail Devletidir. İsrail Devletine bakınız mazlumlara haince, sinsice, zalimce saldırıp nasıl şehit ediyor. Hain, kalleş, zalim terörist İsrail Devleti bunu yapabilir.
Bu dünyayı onlar acı ve göz yaşlarıyla geçiriyorlar. Dünya ise bizleri sabır göstermemizi, sessiz kalmamızı ister.
Haksızlıklar karşısındaki suskunluğumuzun adı sabır ise, peki bizim bu yaşananlar için sorumluluğumuzun adı ne?
Bu yaşanan katliamlara hiçbir yürek dayanamazken. Biz olanlara neden tepki göstermeyelim? Yoksa merhameti haksızlıklar karşısında göstermeyelim mi?


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Eğitim ve Felsefi Akımlar Eğitim 24.02.2021
Anlamlı Sözler Kültür / Sanat 23.02.2021
Vatanı Ya Sev Ya Da Terket Politika 20.02.2021
Yapı Yeri Bilim / Teknik 17.02.2021
Politikada Ne Ekersen Bire Yüz Verir? Politika 16.02.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Avrupalılar Siz Sömürdünüz Biz Yönettik Politika 19.02.2021
İSTİKBAL GÖKLERDEDİR Politika 12.02.2021
Türk Birliği Politika 25.01.2021
Güvenir Halim Kalmadı Politika 29.12.2020
KKTC SECİMLERİ ÜZERİNE Politika 26.10.2020