İsrail Zulümü

Mazlum rolü oynayan ve bütün dünyaya, bizler kendimizi savunuyoruz diyen, yaşlı, kadın, bebek ve de savunmasız insanları katleden İsrail Devletidir. İsrail Devletine bakınız mazlumlara haince, sinsice, zalimce saldırıp nasıl şehit ediyor. Hain, kalleş, zalim terörist İsrail Devleti bunu yapabilir.
Bu dünyayı onlar acı ve göz yaşlarıyla geçiriyorlar. Dünya ise bizleri sabır göstermemizi, sessiz kalmamızı ister.
Haksızlıklar karşısındaki suskunluğumuzun adı sabır ise, peki bizim bu yaşananlar için sorumluluğumuzun adı ne?
Bu yaşanan katliamlara hiçbir yürek dayanamazken. Biz olanlara neden tepki göstermeyelim? Yoksa merhameti haksızlıklar karşısında göstermeyelim mi?


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Yandaş Medya Medya 17.06.2019
Kin Nefret Uyanndırma ve Siyasi Teori (Sisler Devri) Politika 10.06.2019
Vatan Politika 02.06.2019
Vatan Sevgisi Politika 01.06.2019
Maya Tutmuş Yaşam 30.05.2019