Siyasi Çete

Siyasi ve gizli, topluluk olurlar. İki özerk çete arasında ittifak vardır. İşlerinin cinayet, soygun ve uyuşturucu satışının olduğu bilinmektedir. Siyasi çete uzun vadede önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için yol izler.
Yasadışı topluluk benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla, amaca ulaşmak için politik, psikolojik, halk ve ekonomik güçleri bir arada kullanabilir.
Elinde güç bulunanların, milli hedeflerine erişmek, erişilenleri koruyup geliştirmek ve milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasi kuvvetler olabilir.