Tek Tanrı, Tek Eş

Çok tanrılı din anlayışından tek Tanrı'lı inanca geçişle ilgisi var mıdır tek eşli hayata geçişin? Belki epistemolojik olmasa da sanki kulağa yerinde bir teşbihmiş gibi geliyor.. 

Çok eşlilikten bahsedilirken, aslında resmi legal olanla birlikte gayri resmi, gizli, saklı, olanlar da dahil ediliyor bu konuşmalara onu öncelikle belirtmek istiyorum.  

Bir kişinin aynı anda birden çok eşli olma durumuna 'poligami' denir. Söz konusu erkek ise bunun adı poligini, bir kadın ise 'poliandri' olur.. Bir de origami var ki kâğıt katlama sanatı, bunu konumuzla elbette hiçbir ilgisi yok. Tüm dünyada baskın olan Palogini olmasına rağmen, ben Poliandri'den ve hayvnalar alemindeki durumdan bahsetmek istiyorum...  
Bir kadının birden fazla erkekle evlenme durumu.. Bu durum kadın nüfusunun erkek nüfusuna oranla daha az olan ülkelerde daha yaygın görüldüğü belirtiliyor. Tibet, Kenya, Hindistan ya da Eskimo'larda bu durum gelenek ve göreneklerinin içinde varlığını koruyor.  

Konu hakkında araştırma yaparken, Hindistan'ın güneyindeki Nilgari denilen bölgesinde yaşayan 'Toda' isimli bir topluluğa denk geldim. Todalar'ın çok kocalı bir topluluk olmasının nedeni, fazla ve yük sayılan kız çocuklarını öldürme geleneğiymiş! Bu gelenek, kadın sayısının azlığına yol açtığı için Todalar'da, bir kadına birden fazla erkek, dolayısıyla 'koca' düşüyor. Bu durum  kadının bilinçli bir tercihi değil cebri bir durum.. 15 yaşına geliyor ve bir adamla evlendiriliyor ve evdeki diğer erkeklerle de evlenmiş oluyor.  

Aklıma,  Amir KHan'ın 'Dangal' isimli filmi geldi.. Hayallerini erkek çocuklarının üzerinde gerçekleştirmek isteyen eski bir güreşçi baba rolünde Amir Khan....ve maalesef kızları oluyor.. Kızlar bir gün babalarından gizli, kız arkadaşlarının düğününe gidiyorlar süslenip, püslenip... Danslar, müzik, rüya gibi.... Baba bir geliyor; kâbusa dönüyor... Gelin olacak arkadaşlarına yakınıyorlar: 'Bu ne biçim baba kızlarını erkekler gibi güreşmeye zorluyor, her gün antrenman...' Gelin kız iki gözü iki çeşme ağlayarak giriyor araya: '15 yaşına gelince ailenin sırtındaki bir yük gibi atılıp, zorla evlendirilmesi midir babalık...' 

Kadının kocaları ile birlikte olmasının kendi içinde belirli bir ritüeli, kuralı ve düzeni var.. Babalık hakkı vs. hepsini bir düzene oturtmuşlar.. Beyaz adamın elinde İncil'le gelip tek Tanrılı dini anlatmasıyla, tek eşlilikle tanışmak da aynı dönemde olmuş.. Toplumsallaşma ile o toplamın kültürü, normu da kişiye geçiyor ve doğru yanlış bu gelenek ve göreneklere göre oluşuyor. Bu yaşam biçimi onların doğrusunu oluşturuyor.  

Bir kadının birden fazla erkekle evli olduğu toplum sayısı çok az ve bu toplumlar ilkel düzeyde yaşayan kavimler... Toplumlar medenileştikçe, modernleştikçe bu gelenekleri geride bırakıyorlar..   Hayvanlar aleminde ise her şey üremeye endeksli... Aslında insanlarda da böyle ama şuurlu varlıklar  oldukları için üremeyi dürtüye değil, akli ve duygusal sebeplere bağlamış Yaratıcı...   

Hayvanlar aleminde birden fazla eşliliğin sonuçların incelendiğinde, genetik çeşitlilikle birlikte yaşam şanslarının artmasının daha mümkün olduğu görülmüş. Binlerce yumurta ve sperm üreterek bunlardan en çok sayıda yavrunun hayatta kalma döngüsü..  

Bir başka sonuçta ise, cinsiyet hücreleri üretme bakımından Erkek hayvanların çok sayıda dişiyle çiftleşecek sperm deposuna sahip olduğu fakat dişilerin belli bir aşamadan sonra ne kadar erkekle çiftleşirse çiftleşsin daha fazla sayıda yavru üretmeyecekleri ispatlanmıştır..  

Hayvanlar aleminden, üreme penceresini açıp bir dürbünle insanlar alemine baktığımızda, sınırlı yumurtalığı olan kadının tek eşle hayatını devam ettirmesi teknik olarak daha anlaşılabilir bir durum.  
Enteresan bir bilgi paylaşmak istiyorum. Yapılan araştırmada kuşların %90'e tek eşli olup, doğan yavruların %75'inin başka kuşlardan olduğu ortaya çıkmış.. Yavrularının genetik çeşitliliğini arttırmak için başka eşlerle birlikte oluyor, yaşamalarını devam ettirmek için ise yavruları birlikte besleyip hayatta kalma şanslarını arttırıyorlarmış. Bazı hayvanlar babaların çocuklarını öldürmemeleri için tek eşliliği seçtiği gözlemlenmiş. Kendinden olmayan çocuğu öldürüyor. Bu duruma engel olmak için dişi tek eşliliği seçiyor.. Doğum yapan ve emziren dişilerin de tek eşli olduğu görülmüş... En azından o süre içinde...  

Hayvanlar aleminde tek eşlilerde dişi ve erkek arasında pek fark olmazmış.. ama arada fark olan, boynuzu, yelesi, büyük testisleri olan erkeklerde çok eşlilik görülürmüş... Hayvanlar aleminden açtığımız bu pencereden insanlar alemine baktığımızda 'Eril özellikleri olan erkeklerde çok eşlilik, dişi özellikler gösteren erkeklere oranla daha fazladır.' çoklu önermesini çıkartabilir miyiz? 

Genel olarak tüm dünyada ve bizim toplumumuzda da yanyın olan Polijini  tipinin sebepleri araştırıldığında aşaıdaki sonuçlara ulaşılmış: - Kadın erkek sayısındaki dengesizlik - Kadının kısırlığı - Erkek çocuğa sahip olamama - Erkek kardeşin ölümü sonucu yengenin ve çocukların ortada kalması - Kadının ekonomik güvenceden yoksun olması - Büyük evlerde işlerin yoğunluğu tek kadının bu işlerle başa çıkamaması (köylerde ağa evleri) - Kadın işgücünden faydalanma vb   

Son nüfus sayımında gördük ki kadın nüfus problemi yaşamıyoruz. Diğer sebeplere gelince modern topluma kültürel olarak evrildiğimizi düşünürsek sebep olmaktan çıkmış durumdalar..  Polijininin son dönemdeki artışın asıl nedene ise hazzın merkezine cinsel ihtiyaçların oturtulması olabilir. Seksi en büyük zevk olarak gören kimse, sürekli heyecan arayışı içindedir ve tatmin duygusunun ya çıtası çok yükselmiş ya da kaybolmuştur.. Bu yüzden daha çok olsun, daha genç olsun, daha da küçük olsuna kadar olayı götüren sapık bir dönüşüm geçirmektedir bazı insanlar..  
İnsanoğlu, Kur'an'da bazen "çok şerefli", "en güzel", Tanrı'nın "ruhundan yaratılmış", gibi fevkalade önem atfeden sıfatlarla anlatılsa da çoğu yerde de "zayıf" olduğu, "hırslı" olduğu, "huysuz" olduğu ve başka negatif sıfatlarla da tanımlanır...  

İnsanlar içlerinde yaratılan pozitif ve negatif (ying/yang) duygularla doğal hallerine bırakıldıkları zaman belki tek eşli olmayabilir fakat kadın olsun erkek olsun insan-ı kamil olma noktasında içgüdülerini, bedeni zevk ve ihtiraslarını kontrol altına aldığı ölçüde insan olacaktır..  


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Kendi Kendime Konuşuyorum.... Edebiyat 06.08.2019
Zihnen ve Bedenen Tadilata İhtiyacımız Var Yaşam 04.04.2019
Stratejik Olmak Zorundasınız Kadın / Aile 22.12.2018
İşte Bu Bizim Hikayemiz Yaşam 14.12.2018
Hayata Tutunanlar Yaşam 28.11.2018
Başlık Kategori Yayın Tarihi
BAYRAMINIZ NE KUTLU OLUR NE MÜBAREK OLUR Felsefe 25.08.2019
HAYIR! HAYIR! Felsefe 23.08.2019
CÜBBELİ AHMET DİN SİYASET VE DEVLET BEKASI Felsefe 21.08.2019
TÜRKİYE'Yİ KURTARMAK SAVIM Felsefe 19.08.2019
GENELEVLERE SES ÇIKARMAYANLARIN TACİZCİLERİ LİNÇ ETMEYE KALKMALARI Felsefe 18.08.2019

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.