Egemen Güçler 2

Egemen Dış Güçler yabancıların emellerine hizmet etmekte, her zaman halkımızı ezmenin ve sindirmenin bir yolunu uygulamaktadır.
Ülkeyi karıştırmakla görevlendirilen illegal örgütler, bir projenin ürünleri olduğu için kendi toplumuna değil Egemen Güçlere hizmet etmektedir.
Ülkemizi kıskaç altına almak için ülkemizde toplumsal farklılıkları çatışma sebebi yaparak, bir araç olarak kullandılar.