DİRİLİŞ '' 30 AĞUSTOS ''

Büyük şanlı Türk tarihi..Dile kolay bu zamana kadar 17 devlet kurduk.Metehan ile başlayan ve birbirinden zorlu süreçler ile devamlı sekteye uğratılmak istenen Türk milleti,son devletini de Mustafa Kemal Atatürk ile kurmuştur.Metehan ile tutmaya başladığımız meşale tam sönerken,Gazi Mustafa Kemal Atatürk o meşaleyi tekrar ateşe vermeyi başardı.Allah bu büyük lütfu onun şahsına nasip etti.Yoksa Allah'ın gücü herşeye kadirdir.Allah belki de bizi onun elinden kurtarmak istedi.Çünkü son 300 yıldır,bilim,sanat ve teknolojik alanda geriye düşen bir ümmet ve millet olmuştuk.Mustafa Kemal Paşa görevini yaptı ve terk-i diyar etti.Bugün ki yazım da 30 Ağustos'u resmi kaynaklardan edindiğim bilgilerle anlatacağım.Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Değerli okurlarım,

Herşey 15 Mayıs 1919 günü Yunanlıların İzmir'e girişiyle başladı.Hükümet konağına Yunan bayrağı çekilmişti.Halk kaderine razı mı olacaktı ?.Tabii ki hayır.Doğu da Sütçü İmam Batı da Hasan Tahsin ilk kurşunları düşmana sıkarak bu mücadelenin halk nezninde fitilini ateşlemişlerdir.Peki ya devlet...Mondros Antlaşmasıyla ve o antlaşmaya dayanan 7. maddeye dayanarak vatan işgal ediliyordu.Sevr Antlaşmasını imzayan vatan hainlerini ise,Vahdettin derhal görevden aldı.Padişah kara kara düşünüyordu.Taa ki derin devletten mesaj alana kadar.1915 Çanakkale zaferinden sonra yenilenen Osmanlı Derin Devleti,Mustafa Kemal Paşa'yı lider olarak Sultan Vahdettin'e sundu.Kurtuluş mücadelesi planı yani ''Samsun Projesi'' Nisan 1919'da Osmanlı Derin Devleti,Mustafa Kemal Atatürk ve Sultan Vahdettin üçgeniyle sağlanmıştır.Akabinde gazi yola çıkar ve bu mücadeleye liderlik edecektir.Bu söylediğim ise devlet nezninde bağısızlık fitilinin ateşlenmesi olmuştur.

Teferruatıyla anlatırsam çok uzun olur..Kongreler,tartışmalar ve sonunda meclis açılmıştır.Yunan ordusu taaruza başladığı zaman elimizdeki ordu sayısı sadece 45.000 ile 60.000 arasıydı.Yunanlılar ise seferberlik ilan etmişlerdi.Sayılarının 210.000'den fazla olduğu tahmin ediliyor.Peki biz niye seferberlik ilan edemedik?.Bunun bir çok sebebi var.1.sebep,millet savaştan bıkmış ve artık savaşlarda ailesini akrabalarını kaybetmek istemiyordu.Mustafa Kemal Paşa kurtuluş mücadelesi sırasında bir çiftçi görür ve sorar ''Yunan İzmir'e çıktı sen burada tarlanla uğraşıyorsun''.Çiftçi cevap verir '' Sen ne diyorsun paşam.Ben savaşlarda çocuklarımı toprağa verdim.Ailenin tek erkeği ben kaldım.Herkes benim elime bakıyor.Bundan sonra bu tarla benim hem geçim kaynağım hem de vatanım.Düşman buraya gelene kadar benden sana hayır yok''. 2. sebep Asker kaçaklarının olması.İlk söylediğim sebebe bağlı olarak.İnönü savaşlarında 60.000 askerin yarısı savaştan kaçmıştır. 3. sebep en önemlisi, muhafazakar kesim ve islamcı kesim savaşa geç katıldılar.Ne zaman meclis'in Ankara'dan Kayseri'ye nakli gündeme geldi ve ordu Sakaryanın doğusuna çekilmeye karar verdi o zaman savaşa katıldılar.Çünkü onlarda artık bıçak kemiğe dayandı dediler.Katılmama sebepleri ise,Mustafa Kemal Paşa'nın yenilikçi olması,İttihat'ın yan kolu olan Vatan ve Hürriyetten olması gibi sebepler.Üstüne üstlük bir de iç hainler vardı.Hilafet orduları ile birlikte düşmanla iş birliği yapanlar oldu.Şeyhülislam Mustafa Sabri ve daha niceleri..Ancak muhafazakar halk sonunda Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğini kabul etti.Ve ordumuz bir yıl içinde 40.000 civarından,190.000 civarına yükselmiştir.Ayrıca bu muhafazakar kesimin bir çoğu da eski askerlerdi.Onların tecrübeleride çok önemli bir artı olmuştu.Bu sebeplerden ötürü seferberlik ilan edemedik.Tekalif-i Milliye emirleri halkı sadece canıyla değil malıyla da savaşa davet etmiştir.Ama bu asker sayısını arttırmadı.Bu çok karıştırılan bir konu açıklama yapmak istedim.Belki mal ile seferberlik oldu diyebiliriz.Ancak asker sayısı ile ilgili seferberlik yukarıda saydığım sebeplerden ötürü yapılamadı.Muhafazakar kesimin savaşa katılmasıyla şimdi tam birlik içine girdik.''Kemalist,Milliyetçi ve Sağcı'' kesim savaşa tam manasıyla kol kola hazırdı.Önce Sakarya'da muzaffer bir başarı elde edildi.Tabii ki bu İsmet Paşa'nın büyük etkisinin olduğu bir savaştır.Aynı zaman da Fevzi Çakmak Paşa orduyu bizzat sevk ve idare etmişlerdir.Bu iki paşanın hakkı mutlaka verilmeli.Mustafa Kemal Paşa '' Yunanlıları sadece bir kez durduğumuz zaman onların maneviyatı son bulacaktır.Destek de azalacak ve artık zaman bizim için işlemeye başlayacaktır'' sözünü söylemiştir.Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözü Sakarya'da gerçekleşti.Ve artık gelelim 30 Ağustos...

Metehan'ın tuttuğu meşale artık Mustafa Kemal Paşa'nın elindeydi.Bütün bir halk istisnasız ona tabiiydi.Taaruz planı tartışılmaya başlandı.Genelkurmay karargahında çok sert tartışmalar olmuştu.Mustafa Kemal Paşa sadece meclis ile değil,genelkurmay'ın içindeki kısır görüşlü ve sadece günü kurtarma gayesinde olan adamlarla da uğraşıyordu.Yakup Şevki Paşa ''Türk milletinin işte gücü bundan ibaret.Ama siz bunu bir noktaya yığarak tehlikeye atıyorsunuz.Ben buna razı gelemem.Bu kararı verenler tarihe ve millete hesabını veremezler'' sözünü söylemiş Paşa ise ''Milletin verebileceği bundan ibaret ise kesin sonucu bununla almamız gerekiyor.Hiç kimse merak etmesin tarihede milletede ben hesabını vereceğim'' sözünü söylemiş ve bu adamları istemedikleri bir işe ikna etmişdir.İşte liderlik..İşte başkomutanlık bundan ibarettir.Fevzi Paşa ve ismet Paşa'nın destekleriyle birlikte taaruz planı kesinlik kazanmıştır.Taaruz planını Mustafa Kemal Paşa,İsmet Paşa ve  Fevzi Paşa hazırlamış ve Fevzi Paşa ismine ''Kurt Kapanı'' adını koymuştur.Planın özü düşmana en kuvvetli olduğu yerden saldırmak.Zaten Yakup Şevki Paşa'nın itirazı bunaydı.Daha sonra kuzeydeki birliklerle birlikte düşmanı bir çembere alıp imha etmekti.Yunan tahkimatı,İngiliz savaş mühendislerinden tam not almıştı.Ancak hesaba katamadıkları Türk milletinin imanı ve Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere bir çok subayın çok iyi eğitim almış olması.Plan kesinleşti ve taaruz artık başlayacaktı.Taaruz 26 Ağustos 04:30 da planlanmıştı.Ancak hava muhalefeti sebebi ile 05:20'ye kaydırıldı.Artık herkes hazırdı...Askerler sabah namazı kılıyor.Mustafa Kemal Paşa kocatepe de elini semaya açmış şu sözleri söylüyordu ''Allah'ım bu millet asil milettir.Bu milleti giriştiği bu dava da muzaffer eyle'' diyerek göz yaşlarını akıtıyordu.Ve ilk ses geldi. ''Topçular ateş için hazırlansın''.Yunanlılar ise sıradan rutin bir gün geçireceklerini zannediyorlar.Bunu telsiz konuşmalarından anlıyoruz.Ayrıca bir çok komutan akşam yemeği planlarını yapıyordu.Sabırsız bir başkomutan olan Papulas'ın yerine,deli biri olan Hacıanesti ordunun başına gelmişti.

Ve topçu ateşi başladı..Taaruz 26 Ağustos saat 05:20 de başlamıştı.165'e yakın top atışı tam isabetle yunan tahkimatını cehenneme çevirdi.Yunan telsizlerinden mahvolduk bittik diye sesler gelmeye başladı.Sabah saat 07:25 de askerlerimiz genel taaruz'a geçti.Yunanlıların meşhur kalecik tahkimatı kaderine razı bir şekilde bekliyordu.''Allah Allah'' sesleriyle hücum eden askerlerimizin önce seslerini daha sonra da nur yüzlerini karşılarında gördüler.Mustafa Kemal Paşa 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinde savaşı bizzat yönetmiştir.Orduyla birlikte hareket etmiş,hatta düşman topçusunun ateşi aracının sadece 80 metre uzağına düşmüştür.Öğlen saatlerine doğru Sincanlı Ovasına girildi.Resmi kayıtlara göre 11:30 civarında.27 Ağustos tarihinde ordu Afyon'a girmiş ve halk ordumuzu büyük bir törenle karşılamıştır.Ve çember kapanmaya başlandı.Kuzeydeki kolordumuz ile güneydeki en güçlü ve kalabalık ordumuz arasındaki mesafe her geçen gün daha fazla kapatılıyordu.Bu tehlikeyi gören General Trikopis,Kızıltaş Vadisinden bu çemberi yarmayı denedi.Ancak çaba boşunaydı.Çünkü orası da elimize geçmişti.Bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle o vadi bizim elimize geçti.Ve artık kurtuluş yoktu,esir alınacaklardı.Hacıanesti görevden alınmış ve onun yerine Trikopis başkomutanlığa getirilmişti.Ancak onun bundan haberi yoktu.Mustafa Kemal Paşa'nın karşısına çıkarıldığı zaman haberi olacaktı...30 Ağustos günü Yunanlılar geriye çekilmeye başlamış ve ordumuz düşmanı inatla kovalamaya başlamıştı.Ordumuz 4 günde 400 km yol almıştır. Hem de 210.000 kişilik yunan ordusunu imha ederek.Savaş sonunda binlerce şehit ve gazilerimiz vardır.Yunanlıların can kaybı kat ve kat daha fazla oldu.

Bu büyük zaferin ardından Yunanlılar İzmir'e kadar kovalanmış ve vatan toprağından sökülüp atılmıştır.Milli Mücadele döneminin 1. safhası olan silahlı mücadele 9 Eylül 1922 sabahı sona ermiştir.2. safhası ise cehalet ile savaştır.Bu söz Mustafa Kemal Paşaya ait bir sözdür.30 Ağustos ile 9 Eylül arasında kalan 10 gün de ordumuz neredeydi diyen bazı vatan hainleri var hâlâ malumunuz..O 10 günlük süre içinde tüm Batı Anadolu kentleri kurtarılıyordu.Her halde memleketi sadece İzmirden ibaret gören veya Atatürk'e ve millete laf atmak gayesinde olmak hasebiyle böyle abuk sabuk söylentiler çıkarılıyor.9 Eylül sabahı hükümet konağına Türk bayrağı dikiliyordu.Ordu İzmir Marşıyla izmir'e giriyor halk bağrına basıyordu.O gün İzmir'e giren ordumuzun mensuplarından Teğmen Ali Rıza Akıncı anılarında o günü şöyle anlatıyor '' Hep birlikte İzmir'e girdik.Halk bir marş eda ediyordu.İzmir marşı olduğunu daha sonra anlamıştım.Hükümet konağına bayrak asılmasını istediler.Ama Yunanlılar çekilmeden tüm Türk bayraklarını yakmışlardı.Ancak halk iğne iplik ile kendilerine Türk bayrağı örüyor ve camii minarelerine balkonlarına koyuyorlardı.Sonunda bir kadın göğsüne sakladığı Türk bayrağını bize verdi.Biz de o bayrağı Vali konağına diktik'' diye anlatır.Buna benzer bir çok anı var.Şu anda o bayrak Yaşar Aksoy da.Uzun olmasın diye bir çok konunun ayrıntısına giremedim.Hani derler ya sabaha kadar yazsam bitiremem işte öyle bir diriliş destanı bu...

Bu güzel cennet Vatan Kanla İrfanla kuruldu ebediyete kadar da var olacaktır. Türkiye Türklerindir. Türkiye’miz bir bütündür asla parçalanamaz. Büyük Atamızın dediği gibi “Muhtaç olduğun kudret asil kanındadır. Ne Mutlu Türk’üm Diyene.” Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin büyük zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı Ulusumuza Kutlu Olsun.Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere,tüm subay ve şehit ile gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.Mekanınız cennet olsun... Dirilişimiz 30 Ağustos'dur.

 

Youtube kanalım;https://www.youtube.com/channel/UCMgLgONuaqApd5i183u-Qcw

Twitter adresim ; https://twitter.com/YikaG

Facebook adresim ; https://www.facebook.com/yigit.karatoprak.3

  Yazıya yapılan bütün yorumlar

Cengiz 28.08.2017

Güzel bir yazı emeğinize sağlık üstad.Mustafa Kemal Paşayı tarih sahnesinden indirmek isteyenler utansın.Ve bir gün buna çok pişman olacaklar !!..Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa adın yazılacak mücevher taşa ..

Bu yazıya sizde kendi yorumunuzu yazabilirsiniz.