31 HUMEZE SURESİ (1-9)

1 Veylun li kulli humezetin lumezetin.

1.            veylun: yazıklar olsun, vay haline

2.            li kulli: hepsine, hepsinin

3.            humezetin: arkadan çekiştirmeyi alışkanlık haline getirme

4.            lumezetin: kaş-göz hareketleriyle alay etme

“Vay haline arkadan çekiştirerek alay edenlerin.”

Açıklama: Yani “iftira atanın, ayıp kusur arayanın hali içler acısı olacak." Yani "sonu iyi olmayacak arkadan iftira atarak alay etmek için kusur arayanın.”

2 Ellezî cemea mâlen ve addedehu.

1.            ellezî: o ki

2.            cemea: topladı

3.            mâlen: mal

4.            ve addede-hu: ve onu adetlendirdi, onu tekrar tekrar saydı

“O ki topladı mal ve onu adedlendirdi.”

Açıklama: Yan, “o aynı zamanda serveti biriktirir ve onu bir kalkan sayar. Yani o şımarık zengin olur ve ne kadar zengin olduğunun hesabını yapar.”

3 Yahsebu enne mâlehû ahledehu.

1.            yahsebu: sanıyor

2.            enne: olduğunu, olacağını

3.            mâle-hu: onun malı

4.            ahlede-hu: onu halid kıldı, onu ebedî kıldı

“Hesabediyor onun malı olduğunu onu halid kılacak.”

Açıklama: Yani “o mallarını sonsuza kadar kullanacağını sanır.”

4 Kellâ le yunbezenne fîl hutameti.

1.            kellâ: hayır

2.            le yunbezenne: mutlaka atılacak

3.            fî el hutameti: hutamenin içine, hutameye, tutuşturulmuş ateşe

“Hayır, mutlaka atılacak hutamenin içine.”

Açıklama: Yani diyor ki , “fakat öyle olmayacak çünkü ölüm anı gelecek ve hesabının karşılığı olarak hutameye atılacaktır.” Daha sonra hutamenin ne olduğunu öğreniyoruz ki cehennemim tutuşturulmuş ateşiymiş.

5 Ve mâ edrâke mâl hutametu.

1.            ve mâ: ve nedir

2.            edrâ-ke: sana bildirdi

3.            mâ: ne olduğunu

4.            el hutameti: hutame

“Ve nedir sana bildiren ne olduğunu hutamenin?

Açıklama: Yani “o ateşin ne olduğunu sen bilmiyorsun değil mi?”

6 Nârullâhil mûkadetu.

1.            nâru allâhi: Allah’ın ateşi

2.            el mûkadetu: tutuşturulmuş

“Allah’ın ateşidir tutuşturulmuş...”

Açıklama: Yani “O Allah’ın hazırladığı bir ateştir.”

7 Elletî tettaliu alâl ef’ideti.

1.            elletî: ki o

2.            tettaliu: üstüne çıkar

3.            alâ el ef’ideti: yüreklerin üzerine, yükselir

“Ki o yüreklerin üstünde yükselir.”

Açıklama: Yani “kötü kalplileri sarar kuşatır o ateş.”

8 İnnehâ aleyhim mu’sadetun.

1.            inne-hâ: muhakkak o

2.            aleyhim: onların üzerine

3.            mu'sadetun: kilitlenmiştir, kapatılmıştır

“Muhakkak ki o onların üzerine kapatılmıştır.”

Açıklama: Yani “üzerlerine salınacak bir ateş onları hapseder de içinden çıkamazlar.”

9 Fî amedin mumeddedetin.

1.            fî: üzerinde, de

2.            amedin: sütunlar, direkler

3.            mumeddedetin: uzatılmış yüksek

“Uzatılmış yüksek sütunlarda.”

Açıklama: Yani “o cehennem ki yıkılması imkânsız sütunlarla desteklenmiştir.”

ALINAN MESAJ: Gıybet, iftira, ayıp arama, şımarma, servetle övünme bizi cehenneme götürür. Mallarımız da biz de bu dünyada kalıcı değiliz. Öyleyse geçici bir dünyada elde ettiğimiz şeylerle şımarıp cehennemi hak etmemeliyiz. Akıbetten korkmalıyız.

Temmuz 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
BİR SAVUNMA YAZISI (14) Genel 26.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (13) Genel 25.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (12) Genel 24.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (11) Genel 15.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (10) Genel 14.06.2020
Başlık Kategori Yayın Tarihi
HAFTANIN SAÇMA GÜNDEMİ Genel 08.07.2020
HAFTANIN SAÇMA OLAYLARI Genel 01.07.2020
HAFTANIN SAÇMA OLAYLARI Genel 17.06.2020
HAFTANIN SAÇMALIYANLARI Genel 11.06.2020
İslam'da Güzel Ahlak Genel 03.06.2020