29 KARİA SURESİ (1-11)

1 El kâriatu.

1.            el kâriatu: kâria, korkunç ve dehşet verici çarpan ani felâket.

“Kâria.”

Açıklama: Âlimler “Kâria”nın anlamını “apansız (gelen) bir bela” olarak açıklamış olsalar da biz bekleyelim bakalım Allah devamında nasıl açıklayacak…

2 Mâl kâriatu.

1.            mâ: nedir

2.            el kâriatu: kâria

“Nedir Kâria?”

Açıklama: Allah sormak için değil konu etmek için Kâria’nın ne olduğunu gündem ediyor.

3 Ve mâ edrâke mâl kâriatu.

1.            ve mâ: ve nedir, nasıldır

2.            edrâ-ke: sana bildirdi

3.            mâ: ne olduğunu, nasıl

4.            el kâriatu: kâria

“Ve nedir sana bildiren ne olduğunu Kâria’nın?

Açıklama: Yani “Kâria’nın ne ya da nasıl bir şey olduğunu sana bildiren bir şey oldu mu?”

4 Yevme yekûnun nâsu kel ferâşil mebsûs.

1.            yevme: o gün

2.            yekûnu: olurlar

3.            en nâsu: insanlar

4.            ke el ferâşi: kelebekler, pervaneler gibi

5.            el mebsûsi: dağılmış

“O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar.”

Açıklama: Yani “Karia öyle bir şey ki gerçekleştiğinde insanlar şaşkın vaziyette uçuşan kelebeklere benzerler.” Kelebeklerin nasıl gelişigüzel ve istikametsizce uçtuklarını göz önüne getirin. Demek ki insanların telaş ve korkuları aşırı olacaktır. İnsanlar kimseden şefaat ya da medet bulamayacakları için çaresizlikleri böyle sahneleniyor. Dünyada sayısız mehdiler, veliler, azizler o gün kendileri de çaresiz olunca insanlar şaşkınlık içinde nereye başvuracaklarını bilemeyecekler ve bu görüntü gerçekleşecek.

5 Ve tekûnul cibâlu kel ıhnil menfûş.

1.            ve tekûnu: ve olurlar

2.            el cibâlu: dağlar

3.            ke el ıhni: renkli yünler gibi

4.            el menfuşi: etrafa saçılmış

“Ve dağlar rengârenk yünler gibi etrafa saçılırlar.”

Açıklama: Yani “Dağlar bile kendilerine sığınılacak gibi ayakta değildirler; adeta yün gibidirler; yaslanılamaz bile.” İnsanların psikolojik tükenmişlikleri de dikkate alındığında yaşanılan felaket olduğundan daha da kötü görünecektir.

6 Fe emmâ men sekulet mevâzînuhu.

1.            fe: artık

2.            emmâ: fakat

3.            men: kim

4.            sekulet: ağır geldi

5.            mevâzînu-hu: onun tartıları

“Artık, ama kimin ağır gelirse tartıları…”

Açıklama: Yani “O zaman iyilikleri ağır basan…” Dikkat edilirse tartıya konduğunda iyilikler “değer” taşıdığından ağır geliyorlar yani bir değer ifade ediyorlar. Anlaşılıyor ki ya iyiyizdir ya kötü; ortası yok.

7 Fe huve fî îşetin râdiyetin.

1.            fe: artık, işte

2.            huve: o

3.            fî: içinde

4.            îşetin: yaşayış

5.            râdiyetin: razı olan, razı olduğu

“Artık o razı olduğu yaşayış içindedir.”

Açıklama: Yani tartısı ağır gelen “İstediği mutlu bir hayat içindedir.” Kelebek gibi çare aradığı hatırlanırsa tartıdan sonra iyi tarafı ağır gelen ferahlıyor. Cennette yaşamak üzere…

8 Ve emmâ men haffet mevâzînuhu.

1.            ve emmâ: ve amma, fakat

2.            men: kim

3.            haffet: hafif geldi

4.            mevâzînu-hu: tartıları

“Ve amma kimin hafif gelirse tartıları…”

Açıklama: Yani “Tartısı hafif gelen ise…”

9 Fe ummuhu hâviyetun.

1.            fe: artık

2.            ummu-hu: onun anası (onu saracak olan)

3.            hâviyetun: haviye, cehennem ateşi

“Artık onun anası haviyedir.”

Açıklama: Yani “Tartısı hafif geleni saracak olan haviye’dir.” Devamında açıklayacak haviye’nin ne olduğunu.

10 Ve mâ edrâke mâ hiyeh.

1.            ve mâ edrâ-ke: ve sana bildiren nedir

2.            mâ hiyeh: onun ne olduğu

“Ve sana bildiren nedir onun ne olduğunu?”

Açıklama: Yani “Bilir misin nedir haviye’nin ne olduğunu? Nedir o?”

11 Nârun hâmiyetun.

1.            nârun: ateş

2.            hâmiyetun: kızgın, yakıcı

“Kızgın ateştir.”

Açıklama: Yani “yakıcı ateştir.” Anlaşılıyor ki tartısı hafif geleni adeta ana kucağı gibi terk etmemek üzere saracak olan dağlayıcı cehennem ateşidir. Bu durum bir uçurumun girdabına sürüklenmeye de benzetilebilir.

ALINAN MESAJ: Hepimiz ahrette çare peşine düşeceğiz. Daha sonra dünyada yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Hesap sonunda eğer iyiliklerimiz ağır gelirse Cennette istediğimiz gibi yaşarız. Eğer iyiliklerimiz hafif gelirse cezamız cehennem olacaktır.

Temmuz 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
BİR SAVUNMA YAZISI (14) Genel 26.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (13) Genel 25.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (12) Genel 24.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (11) Genel 15.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (10) Genel 14.06.2020
Başlık Kategori Yayın Tarihi
HAFTANIN SAÇMA GÜNDEMİ Genel 08.07.2020
HAFTANIN SAÇMA OLAYLARI Genel 01.07.2020
HAFTANIN SAÇMA OLAYLARI Genel 17.06.2020
HAFTANIN SAÇMALIYANLARI Genel 11.06.2020
İslam'da Güzel Ahlak Genel 03.06.2020