22 NECM SURESİ (56-62) (2)

56 Hâzâ nezîrun minen nuzuril ûlâ.

1.            hâzâ: bu

2.            nezîrun: bir nezir

3.            min en nuzuri: nezirlerden

4.            el ûlâ: önceki

“Bu evvelki nezirlerden bir nezirdir.”

Açıklama: Yani “önceki uyarılar gibi bir uyarıdır.” Demek ki yeni bir din söz konusu değildir. Temel mesaj sürmeye devam etmekte ve teyid edilmektedir. Uyarı ifadesinin de sürekliliği ve teyidi söz konusu olduğuna göre demek ki ‘son saat’ ve ‘yargı’ kesindir. Dinin insanlık tarihi kadar eski ve kıyamete dek devam ediyor oluşu benim gönlümde İslam’ın hak din oluşuna delildir. Çünkü sahte peygamberler kendilerini tabulaştırma arzularından dolayı ancak yeni olanın altına imza atarlar.

57 Ezifetil âzifetu.

1.            ezifet(i): yaklaştı

2.            el âzifetu: yaklaşan, yaklaşmakta olan

“Yaklaştı yaklaşmakta olan.”

Açıklama: Yani “yakın olan şu son saat daha da yaklaştı.” Herhangi bir nefsin ya da her nefsin ölümü herkes için ahrete doğru gitgide yaklaşmaktadır.

58 Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifetun.

1.            leyse: yoktur

2.            lehâ: onun, onu

3.            min dûni allâhi: Allah’tan başka

4.            kâşifetun: kâşif, keşfeden, açan, açacak olan

“Yoktur onu Allah’tan başka keşfedecek olan.”

Açıklama: Yani “onu Allah’tan başka kimse bilemez...” Ne zaman dileyeceğini ancak O bilir.

59 E fe min hâzâl hadîsi ta’cebûn.

1.            e: mi

2.            fe: yoksa

3.            min hâzâ el hadîsi: bu sözden

4.            ta’cebûne: size acayip geldi

“Yoksa bu hadis size acayip mi geldi?”

Açıklama: Yani “yoksa başka bir cevap mı beklediğiniz için bu söz size acayip mi geldi? Siz bu haberleri tuhaf mı buldunuz? Oysaki gerçek olan bu.”

60 Ve tedhakûne ve lâ tebkûn.

1.            ve tedhakûne: ve siz gülüyorsunuz

2.            ve lâ tebkûne: ve siz ağlamıyorsunuz

“Ve siz gülüyorsunuz ve siz ağlamıyorsunuz.”

Açıklama: Yani “ne var ki siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz; sona yaklaştığınız halde ağlayacağınıza gülüyorsunuz.”

61 Ve entum sâmidûn.

1.            ve entum: ve siz

2.            sâmidûne: gafletle eğlenceye dalanlar

“Ve siz gafilce eğleniyorsunuz.”

Açıklama: Yani “(sonunuzun yakın olduğunu ve hesap vereceğinizi) düşünmüyor ve (dünyaya kaptırmış) eğlenip duruyorsunuz?”

62 Fescudû lillâhi va’budû.

1.            fe: artık

2.            uscudû: secde edin

3.            li allâhi: Allah için, Allah’a

4.            ve u’budû: ve kul olun

“Artık secde edin Allah’a ve kul olun!”

Açıklama: Yani “(bırakın gafleti de) artık Allah’a yönelin (secde edin) ve (yalnız Ona) kulluk edin.” Bu ayet için secde ayeti diyorlar. ‘Secde edin’ ayeti okunduğunda Sünnilerdeki bir mezhebe göre hemen tilavet secdesi vacip iken diğer üç mezhebe göre sünnettir. Şiaya göre okunan dört ayette farz ve okunan on bir ayette müstehabtır. Oysaki Kur’an’ın kastettiği secde bile bu değildir. Bir önceki ayet bile bunu belli etmektedir. Gaflet içindekilere “başka yöne dalmayın Allah’a yönelin” anlamında bir davettir; yoksa namaz secdesi değildir. ‘Secde edin” ayeti okunduğunda bazı şartların buna imkân vermediğini gördüler ve fıkıhlaştılar. Fıkhın detaylarına boğulup saygıyı yanlış kullanacaklarına Allah’a her an yöneliyor olsaydılar bu onları ‘daimi kul’ yapabilirdi.

ALINAN MESAJ:  Allah’ın elçisi hevasından konuşmaz ve ancak kendisine Allah’ın vahyettiklerini nakleder. Elçi çok özel durumlar yaşayarak vahiy alırken bundan iyice emin kılınmıştır. Böylece size bilmediğiniz ve yanıldığınız hakikatleri taşımaktadır. Siz zanna ve hevanıza tabi bir halde iken hidayeti anlatmıştır. Allah’tan başka şefaatçiniz olmayacaktır. Sana önyargılı olanı bırakmalısınız. İyiler ve kötüler ahrette karşılığını alacaklardır. İyiler elbette küçük günahtan her zaman korunamazlar ama büyük günah da işlemezler. Allah bizi bizden iyi bildiği için bize gerekeni istiyor. Madem öyle nefsimizi temize çıkarmak yerine takva olmalıyız.

Haziran 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
GERÇEĞİN TAHLİLİ Felsefe 06.09.2019
SIRRIN LİMİTLERİ Felsefe 31.08.2019
DİNE KATILAN HURAFEYİ SORGULAYIN Genel 28.08.2019
Ümmetin kafası neden karıştı? (17) Genel 27.08.2019
MÜSLÜMANLARIN KAÇIRDIĞI TARİHİ FIRSAT Politika 12.08.2019
Başlık Kategori Yayın Tarihi
SU STRESLİ ÜLKELER VE TÜRKİYE Genel 14.09.2019
Nasıl mutlu oluruz? Genel 10.09.2019
ÖZSAYGI Genel 09.09.2019
Türkiyedeki Su Kaynaklarına Yabancı Sermayelerin Önem Vermesi Hayra Alamet Olmasa Gerek !!! Genel 29.08.2019
RENKLER KAÇ TANE? Genel 19.08.2019