22 NECM SURESİ (56-62) (2)

56 Hâzâ nezîrun minen nuzuril ûlâ.

1.            hâzâ: bu

2.            nezîrun: bir nezir

3.            min en nuzuri: nezirlerden

4.            el ûlâ: önceki

“Bu evvelki nezirlerden bir nezirdir.”

Açıklama: Yani “önceki uyarılar gibi bir uyarıdır.” Demek ki yeni bir din söz konusu değildir. Temel mesaj sürmeye devam etmekte ve teyid edilmektedir. Uyarı ifadesinin de sürekliliği ve teyidi söz konusu olduğuna göre demek ki ‘son saat’ ve ‘yargı’ kesindir. Dinin insanlık tarihi kadar eski ve kıyamete dek devam ediyor oluşu benim gönlümde İslam’ın hak din oluşuna delildir. Çünkü sahte peygamberler kendilerini tabulaştırma arzularından dolayı ancak yeni olanın altına imza atarlar.

57 Ezifetil âzifetu.

1.            ezifet(i): yaklaştı

2.            el âzifetu: yaklaşan, yaklaşmakta olan

“Yaklaştı yaklaşmakta olan.”

Açıklama: Yani “yakın olan şu son saat daha da yaklaştı.” Herhangi bir nefsin ya da her nefsin ölümü herkes için ahrete doğru gitgide yaklaşmaktadır.

58 Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifetun.

1.            leyse: yoktur

2.            lehâ: onun, onu

3.            min dûni allâhi: Allah’tan başka

4.            kâşifetun: kâşif, keşfeden, açan, açacak olan

“Yoktur onu Allah’tan başka keşfedecek olan.”

Açıklama: Yani “onu Allah’tan başka kimse bilemez...” Ne zaman dileyeceğini ancak O bilir.

59 E fe min hâzâl hadîsi ta’cebûn.

1.            e: mi

2.            fe: yoksa

3.            min hâzâ el hadîsi: bu sözden

4.            ta’cebûne: size acayip geldi

“Yoksa bu hadis size acayip mi geldi?”

Açıklama: Yani “yoksa başka bir cevap mı beklediğiniz için bu söz size acayip mi geldi? Siz bu haberleri tuhaf mı buldunuz? Oysaki gerçek olan bu.”

60 Ve tedhakûne ve lâ tebkûn.

1.            ve tedhakûne: ve siz gülüyorsunuz

2.            ve lâ tebkûne: ve siz ağlamıyorsunuz

“Ve siz gülüyorsunuz ve siz ağlamıyorsunuz.”

Açıklama: Yani “ne var ki siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz; sona yaklaştığınız halde ağlayacağınıza gülüyorsunuz.”

61 Ve entum sâmidûn.

1.            ve entum: ve siz

2.            sâmidûne: gafletle eğlenceye dalanlar

“Ve siz gafilce eğleniyorsunuz.”

Açıklama: Yani “(sonunuzun yakın olduğunu ve hesap vereceğinizi) düşünmüyor ve (dünyaya kaptırmış) eğlenip duruyorsunuz?”

62 Fescudû lillâhi va’budû.

1.            fe: artık

2.            uscudû: secde edin

3.            li allâhi: Allah için, Allah’a

4.            ve u’budû: ve kul olun

“Artık secde edin Allah’a ve kul olun!”

Açıklama: Yani “(bırakın gafleti de) artık Allah’a yönelin (secde edin) ve (yalnız Ona) kulluk edin.” Bu ayet için secde ayeti diyorlar. ‘Secde edin’ ayeti okunduğunda Sünnilerdeki bir mezhebe göre hemen tilavet secdesi vacip iken diğer üç mezhebe göre sünnettir. Şiaya göre okunan dört ayette farz ve okunan on bir ayette müstehabtır. Oysaki Kur’an’ın kastettiği secde bile bu değildir. Bir önceki ayet bile bunu belli etmektedir. Gaflet içindekilere “başka yöne dalmayın Allah’a yönelin” anlamında bir davettir; yoksa namaz secdesi değildir. ‘Secde edin” ayeti okunduğunda bazı şartların buna imkân vermediğini gördüler ve fıkıhlaştılar. Fıkhın detaylarına boğulup saygıyı yanlış kullanacaklarına Allah’a her an yöneliyor olsaydılar bu onları ‘daimi kul’ yapabilirdi.

ALINAN MESAJ:  Allah’ın elçisi hevasından konuşmaz ve ancak kendisine Allah’ın vahyettiklerini nakleder. Elçi çok özel durumlar yaşayarak vahiy alırken bundan iyice emin kılınmıştır. Böylece size bilmediğiniz ve yanıldığınız hakikatleri taşımaktadır. Siz zanna ve hevanıza tabi bir halde iken hidayeti anlatmıştır. Allah’tan başka şefaatçiniz olmayacaktır. Sana önyargılı olanı bırakmalısınız. İyiler ve kötüler ahrette karşılığını alacaklardır. İyiler elbette küçük günahtan her zaman korunamazlar ama büyük günah da işlemezler. Allah bizi bizden iyi bildiği için bize gerekeni istiyor. Madem öyle nefsimizi temize çıkarmak yerine takva olmalıyız.

Haziran 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021