21 İHLÂS SURESİ (1-4)

1 Kul huvallâhu ehad.

1.            kul: de ki

2.            huve: O

3.            l’lahu: Allah

4.            n- ehadun: birdir

 “De ki: O Allah birdir.”

Açıklama: Yani “Allah’ın tek olduğunu bildir. Ondan başka ilah yoktur.”

2 Allâhus samed.

1.            Allahu: Allah

2.            s-samedu: sameddir

“Allah samed’dir.”

Açıklama: Yani “Allah’ın evvel ve ahir olduğunu, böylece her şeyin sebebinin Allah olduğunu bil ve duyur.”

3 Lem yelid ve lem yûled.

1.            lem yelid: doğurmamıştır

2.            ve lem: ve

3.            yûled: doğurulmamıştır

“Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.”

Açıklama: Yani “Allah yarattığı mahlûklar gibi değildir; insana, canlıya, cansıza, anneye, babaya, evlada, hiçbir şeye benzemez. O bizler gibi bir varlık değildir.”

4 Ve lem yekûn lehu kufuven ehad.

1.            ve lem: ve

2.            yekûn: olmamıştır

3.            lehu: Onun

4.            kufuven: dengi

5.            ehadun: hiçbir şey

“Ve olmamıştır Onun dengi hiçbir şey.”

Açıklama: Yani “O sonsuz yüceliğiyle her şeyin üstündedir; her şeyi O yaratmış olup yarattıkları Onunla kıyas edilemez.”

ALINAN MESAJ: Allah’ın bir olduğunu, ezeli ve ebedi olduğunu, mahlûkatı gibi olmadığını, hiçbir şeye bezemediğini, hayal ya da tasavvur edilemeyeceğini, nasıl bir şekilde hayal estik hepsinin dışında olduğunu ve her şeyden sonsuz olarak yüce olup hiçbir şeyin Ona denk olamayacağını bilmeliyiz.

Haziran 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
BİR SAVUNMA YAZISI (14) Genel 26.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (13) Genel 25.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (12) Genel 24.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (11) Genel 15.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (10) Genel 14.06.2020
Başlık Kategori Yayın Tarihi
HAFTANIN SAÇMA GÜNDEMİ Genel 08.07.2020
HAFTANIN SAÇMA OLAYLARI Genel 01.07.2020
HAFTANIN SAÇMA OLAYLARI Genel 17.06.2020
HAFTANIN SAÇMALIYANLARI Genel 11.06.2020
İslam'da Güzel Ahlak Genel 03.06.2020