19 FELAK SURESİ (1-5)

1 Kul eûzu bi rabbil felak.

1.            kul: de ki

2.            eûzu: sığınırım ben

3.            bi rabbi: Rabbe

4.            l-felaki: felekin, yükselen şafağın, karanlıktan çıkan sabahın

 “De ki: Sığınırım ben feleğin Rabbine.”

Açıklama: Yani buyruluyor ki “De ki: Sığınırım ben şafağı yükselten Rabbe.” Felak şafağın aydınlığı ya da yükselten şafak demek olup burada kastedilen muallâk bir durumdan sonra hakikatin ortaya çıkmasıdır. Hakikatin idrakinin kaynağına yani Rabbe sığınılması ise doğaldır.

2 Min şerri mâ halak.

1.            min: …nden

2.            şerri: şerri…

3.            ma: şeylerin

4.            haleka: yarattığı

 “Şerrinden yarattığı şeylerin…”

Açıklama: Yani “Onun yarattıklarının şerrinden Ona sığınırım… Kötülerin bize zarar vermelerinden Rabbe sığınırım.”

3 Ve min şerri gâsikın izâ vekab.

1.            ve min şerri: ve şerrinden

2.            gâsikın: karanlığın

3.            izâ: zaman

4.            vekab: karanlığı (ya da karanlık) çöktüğü

“Ve şerrinden karanlığın karanlık çöktüğü zaman...”

Açıklama: Yani “bizi ümitsizlik karanlığına düşürmesinden yahut ölümün yaklaşmasından Rabbe sığınırım.”

4 Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad.

1.            ve min şerri: ve şerrinden

2.            neffâsâti: nefesleyenlerin, üfleyenlerin

3.            fîl ukadi: düğümlere

“Ve şerrinden üfleyenlerin düğümlere...”

Açıklama: Yani “hurafelerden Rabbe sığınırım… Büyücülerin, üfürükçülerin, sihir yapanların ortamlarından ve bunların etkilerine inanmaktan Rabbe sığınırım.” Düğümlere üfleme İslam öncesi Araplarda yaygın bir hurafe idi. Bu hurafecilerin zararı sihirle olmasa bile şöyle olabilmekteydi: Gaybı bildiği iddiasıyla kendisine inanan birine falanca sana zarar verecek deyip onun zararından kurtulmak için daha erken davranma kaygısıyla hedef gösterdiği insana zarar verdirebiliyordu.

5 Ve min şerri hâsidin izâ hased.

1.            ve min şerri: ve şerrinden

2.            hâsidin: hasedcinin

3.            izâ: zaman

4.            hasede: hasedlendiği, hased ettiği

“Ve şerrinden hasedcinin hasedlendiği zaman.”

Açıklama: Yani “kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden Rabbe sığınırım… Rab bize yardım ettiğinde iyi halimize bakıp da buna dayanamayanların kıskançlığından…”

ALINAN MESAJ: Kötülerden, kötülüklerden, umutsuzluktan, hurafecilerden ve kıskançlardan feleği ortaya çıkardığı gibi hakikati de ortaya çıkaran Rabbimize sığınmalıyız. Yani hakikati ortaya çıkararak neyin kötü, neyin kurtuluş, neyin hurafe, neyin gerçek olduğunu anlatan ve sığınılacak tek merci olan Rabbimize sığınmalıyız.

Haziran 2017

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
BİR SAVUNMA YAZISI (14) Genel 26.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (13) Genel 25.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (12) Genel 24.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (11) Genel 15.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (10) Genel 14.06.2020
Başlık Kategori Yayın Tarihi
HAFTANIN SAÇMA GÜNDEMİ Genel 08.07.2020
HAFTANIN SAÇMA OLAYLARI Genel 01.07.2020
HAFTANIN SAÇMA OLAYLARI Genel 17.06.2020
HAFTANIN SAÇMALIYANLARI Genel 11.06.2020
İslam'da Güzel Ahlak Genel 03.06.2020