16 MAUN SURESİ (1-7)

1 E raeytellezî yukezzibu bid dîn.

1.            eraeyte: gördün mü?

2.            ellezî: kimseyi

3.            yukezzibu: yalanlayan

4.            bid dîn: dini

“Gördün mü dini yalanlayan kimseyi?”

Açıklama: Yani “sana gönderilen dini yalanlayanın şu ibretlik haline bir baksana.” Dikkat edilecek olursa burada dinin yalanlanmasından ziyade asıl vurgunun yalanlayanların ibretlik vicdansızlıkları ve terbiyesizlikleridir. Hesap günü yalanlayan şeklindeki görüşleri bağlamdan kopuk bulduğum için tercih etmedim.

2 Fe zâlikellezî yedu’ul yetîm.

1.            fe zâlike: işte o

2.            ellezî: kimseyi

3.            yedu’u: iter, iter kakar

4.            l-yetîme: yetimi

“İşte o, iter yetim kimseyi.”

Açıklama: Yani “o dini yalanlayan yetimi de itip kakıyor.”

3 Ve lâ yahuddu alâ taâmil miskîn.

1.            ve: ve

2.            lâ yehuddu: teşvik etmez

3.            alâ taâmi: doyurmaya

4.            l-miskîni: miskini, yoksulu

“Ve teşvik etmez doyurmaya miskini.”

Açıklama: Yani “yoksulları doyurmak için ne niyeti var ne gayreti. Yalanladığı o dinin terbiyesinden nasibi yok.”

4 Fe veylun lil musallîn.

1.            fe veylun: vay haline

2.            lil musallîne: salli yapanların

“Veyl olsun salli yapanlara.”

Açıklama: Yani “yazıklar olsun o yardım edenlere ki... “

5 Ellezîne hum an salâtihim sâhûn.

1.            ellezîne: ki

2.            hum: onlar

3.            an: …ndan, …nda

4.            salâtihim: yardımları

5.            sâhûne: gaflet ederler, samimiyetsizler

“Onlar ki yardımlarında samimiyetsizler.”

Açıklama: Yani “onlar ki kalben samimi değiller…”

6 Ellezîne hum yurâûn.

1.            ellezîne: ki

2.            hum: onlar

3.            yurâûn: gösteriş yaparlar

“Onlar ki gösteriş yaparlar.”

Açıklama: Yani “onlar yardımı gösteriş için yaparlar.” Namaz olarak çevirmedim çünkü bunlar dini yalanlayanların devamında olup belirlilik takısı bile olmamış salât kelimesi yetimin, yoksulun, yardımın söz konusu olduğu bir yerde elbette yardım anlamı kazanacaktır. Bu yardım namaz ve dua gibi Allah içinmiş gibi görünen bir destektir.

7 Ve yemneûnel mâûn.

1.            ve yemneûne: ve esirgerler

2.            l-mâûne: en ufak bir yardımı

 “Ve esirgerler en ufak bir yardımı.”

Açıklama: Yani “yahut en ufak bir yardım bile yapmazlar.” Maun insanların sıklıkla ihtiyaç duydukları gelip geçici küçük yardımlar; zorluk anlamındaki destektir.

ALINAN MESAJ: Dini yalanlayanlar yetimi itip kakan, yoksulu doyurmaya niyeti bile olmayan, hiç yardım etmeyen, edecek olsa bile onu da gösteriş için yapan kimselerdir ve onlar dinin verdiği terbiyeden nasibi olmayan merhametsizlerdir.

Haziran 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
BİR SAVUNMA YAZISI (14) Genel 26.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (13) Genel 25.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (12) Genel 24.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (11) Genel 15.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (10) Genel 14.06.2020
Başlık Kategori Yayın Tarihi
HAFTANIN SAÇMA OLAYLARI Genel 01.07.2020
HAFTANIN SAÇMA OLAYLARI Genel 17.06.2020
HAFTANIN SAÇMALIYANLARI Genel 11.06.2020
İslam'da Güzel Ahlak Genel 03.06.2020
Torus Nefesi Nedir ? Torus Nefesi Teknikleri'ni Nasıl Uygularız ? Genel 20.05.2020