15 TEKASUR SURESİ (1-8)

1 Elhâkumut tekâsur.

1.            elhâ-kum: sizi oyaladı

2.            et tekâsuru: çoklukla (mal, mülk, evlât ile) övünme, çoğaltmak için ihtirasla çırpınma

“Sizi oyaladı çokluk.”

Açıklama: Yani “açgözlülük saplantısı içindesiniz. Siz mal, mülk, makam, mevki gibi vasıtalarla daha çok zengin olma, daha çok yükselme hırsına kapılmışsınız.”

2 Hattâ zurtumul mekâbir.

1.            hattâ: hatta, öyle ki

2.            zurtum: ziyaret ettiniz

3.            el mekâbira: kabirler, mezarlar

“Hatta kabirleri ziyaret ettiniz.”

Açıklama: Yani “mezarlarınıza girinceye dek süren.” Yani “ölüp mezarları ziyaret edinceye kadar”, yani “ömür boyu süren bir hırs içindesiniz.” Yani “çoklukla oyalanırken gün geldi defnettiniz, defnoldunuz…”

3 Kellâ sevfe ta’lemûn.

1.            kellâ: hayır

2.            sevfe: yakında

3.            ta’lemûne: siz bileceksiniz

“Hayır, yakında bileceksiniz.”

Açıklama: Yani “ama zamanı geldiğinde anlayacaksınız…” ‘Yakında’ çünkü hayat en uzun ömürlüler için bile çok kısadır.

4 Summe kellâ sevfe ta’lemûn.

1.            summe: sonra, sonradan, ve bir kez daha, bunun üzerine, ve

2.            kellâ: hayır

3.            sevfe: yakında

4.            ta’lemûne: siz bileceksiniz

“Ve bir kez daha hayır, yakında bileceksiniz.”

Açıklama: Yani “ve bir kez daha hayır, zamanı geldiğinde anlayacaksınız.” ‘Summe’ burada tekrar vurgusudur.

5 Kellâ lev ta’lemûne ilmel yakîn.

1.            kellâ: hayır

2.            lev ta’lemûne: keşke siz bilseydiniz

3.            ilme el yakîni: ilm’el yakîn, kesin bilgi

“Hayır, keşke bilseydiniz yakîn ilmi.”

Açıklama: Yani “hayır onu tartışılmaz bir kesinlikle anlasaydınız…”

6 Le teravunnel cahîm.

1.            le: elbette, mutlaka

2.            teravunne: göreceksiniz

3.            el cahîme: alevli ateş

“Mutlaka görürdünüz cahîm’i.”

Açıklama: Yani “cehennemin yakıcı ateşini mutlaka görürdünüz.” Burada içinde bulundukları cehennem hayatı söz konusudur. Basiretle göremiyorlar çünkü cahillik ve zalimliklerinden dolayı yaşadıkları cehennemden rahatsız değiller. ‘Görürsünüz’ ifadesi bir önceki ayet nedeniyle ‘görürdünüz’ olarak çevrildi.

7 Summe le teravunnehâ aynel yakîn.

1.            summe: sonra, sonradan, ve bir kez daha, bunun üzerine, ve

2.            le: mutlaka

3.            teravunne-hâ: onu göreceksiniz

4.            ayne el yakîni: ayn’el yakîn, göz ile

“Sonra mutlaka ona revan olacaksınız yakîn aynasıyla.”

Açıklama: Yani “sonunda ahireti keskin bir gözle mutlaka göreceksiniz.” Yani “yakından tanık olacaksınız. Çünkü öteki dünyada herkesin gözü açılacak, her gerçek ayan beyan olacak ve cehennem sunulacak. Çünkü azabı doğrudan ve bizzat tadacak.”

8 Summe le tus’elunne yevmeizin anin naîm.

1.            summe: sonra

2.            le: mutlaka

3.            tus’elunne: sorgulanacaksınız, sual olunacaksınız

4.            yevme izin: o gün, izin günü

5.            an en naîmi: nimetlerden

“Sonra mutlaka sual olunacaksınız izin günü nimetlerden.”

Açıklama: Yani “ve kurtuluşun Allah’ın iznine bağlı olduğu o hesap günü size verilen hayatın nimetlerini nasıl harcadığınız hususunda mutlaka sorguya çekileceksiniz.”

ALINAN MESAJ: Açgözlülük ölünceye kadar sürebilen bir hastalıktır ve bunun yeryüzünde yarattığı cehennemi açgözlü cahil ve zalimler göremezler. Ama öbür dünyadaki cehennemi çok iyi görecekler. O gün dünyada bize verilen o çok sevip çoğalttığımız nimetlerden dolayı hesaba çekileceğiz. Öyleyse aç gözlü olmamalıyız. Garibanlara tasadduk etmeli; hırslı değil, cömert olmalıyız.

Mayıs 2017

Not: Buradan itibaren iniş sıralamasına göre olan numaralandırmayı Cafer es Sadık rivayetine gör yapalım.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
GERÇEĞİN TAHLİLİ Felsefe 06.09.2019
SIRRIN LİMİTLERİ Felsefe 31.08.2019
DİNE KATILAN HURAFEYİ SORGULAYIN Genel 28.08.2019
Ümmetin kafası neden karıştı? (17) Genel 27.08.2019
MÜSLÜMANLARIN KAÇIRDIĞI TARİHİ FIRSAT Politika 12.08.2019
Başlık Kategori Yayın Tarihi
SU STRESLİ ÜLKELER VE TÜRKİYE Genel 14.09.2019
Nasıl mutlu oluruz? Genel 10.09.2019
ÖZSAYGI Genel 09.09.2019
Türkiyedeki Su Kaynaklarına Yabancı Sermayelerin Önem Vermesi Hayra Alamet Olmasa Gerek !!! Genel 29.08.2019
RENKLER KAÇ TANE? Genel 19.08.2019