13 ASR SURESİ (1-3)

1 Vel asr.

1.            ve: andolsun, yemin olsun, düşün asrı

2.            el asrı: asr, zaman, (birbirini izleyen ölçülebilir devrelerden oluşan) zaman

“Düşün asr’ı.”

Açıklama: Yani “düşün zamanın nasıl akıp gittiğini; gelip geçmekte olan zamanı. Zamanın kıymetini bil; yeniden yakalayamayacağını bil.” 

2 İnnel insâne le fî husr.

1.            inne: muhakkak ki, kesinlikle

2.            el insâne: insan

3.            le: gerçekten, mutlaka

4.            fî: içinde, ...'de/...'da

5.            husrin: hüsran

“Kesinlikle, insan gerçekten hüsrandadır.”

Açıklama: Yani “gerçek şu ki, insan ziyandadır.”

3 İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabrı.

1.            illâ: hariç

2.            ellezîne: onlar, ...olanlar

3.            âmenû: âmenû oldular

4.            ve amilû es sâlihâti: ve salih amel işlediler, kul hakkı yemediler

5.            ve tevâsav: ve tavsiye ettiler

6.            bi el hakkı: hakkı

7.            ve tevâsav: ve tavsiye ettiler

8.            bi es sabrı: sabrı

“Dışındadır onlar: İmanlılar ve salih amelliler ve hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler.”

Açıklama:  Yani “insan şüphesiz ziyan içindedir. Fakat iman eden, salih amelden dolayı emeği zayi etmeyip kul hakkı yemeyen, gerçeği ve sabretmeyi öğütleyenler hariç.” İman şart. Salih amelden kasıt hangi yararlı işten rızkını elde ediyorsa o işte kaytarmayıp helal kazanması. Hakkı tavsiye gerçeği anlatmak ve davet etmektir. Sabrı tavsiye ise haddi aşmamayı ve Allah’ın yardım edeceğine güvenmeyi öğütlemektir. 

ALINAN MESAJ: Zaman hızla akıp gitmekte olduğundan içinde yaşadığımız geçici hayatın kıymetini bilmeliyiz. Bunun için hayat boyunca imanlı olmalı, ekonomik ihtiyaçlarımızı karşılamak için yararlı işler yaparken kul hakkı yemeden helal rızık kazanmalı, hakikati anlatıp öğütlemeli ve Allah’ın yardımı hususunda hiç endişe etmeden sabrı tavsiye etmeliyiz. Bunları yaparsak Ahrette ziyanda olanlardan olmayız.

Mayıs 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
GERÇEĞİN TAHLİLİ Felsefe 06.09.2019
SIRRIN LİMİTLERİ Felsefe 31.08.2019
DİNE KATILAN HURAFEYİ SORGULAYIN Genel 28.08.2019
Ümmetin kafası neden karıştı? (17) Genel 27.08.2019
MÜSLÜMANLARIN KAÇIRDIĞI TARİHİ FIRSAT Politika 12.08.2019
Başlık Kategori Yayın Tarihi
SU STRESLİ ÜLKELER VE TÜRKİYE Genel 14.09.2019
Nasıl mutlu oluruz? Genel 10.09.2019
ÖZSAYGI Genel 09.09.2019
Türkiyedeki Su Kaynaklarına Yabancı Sermayelerin Önem Vermesi Hayra Alamet Olmasa Gerek !!! Genel 29.08.2019
RENKLER KAÇ TANE? Genel 19.08.2019