13 ASR SURESİ (1-3)

1 Vel asr.

1.            ve: andolsun, yemin olsun, düşün asrı

2.            el asrı: asr, zaman, (birbirini izleyen ölçülebilir devrelerden oluşan) zaman

“Düşün asr’ı.”

Açıklama: Yani “düşün zamanın nasıl akıp gittiğini; gelip geçmekte olan zamanı. Zamanın kıymetini bil; yeniden yakalayamayacağını bil.” 

2 İnnel insâne le fî husr.

1.            inne: muhakkak ki, kesinlikle

2.            el insâne: insan

3.            le: gerçekten, mutlaka

4.            fî: içinde, ...'de/...'da

5.            husrin: hüsran

“Kesinlikle, insan gerçekten hüsrandadır.”

Açıklama: Yani “gerçek şu ki, insan ziyandadır.”

3 İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabrı.

1.            illâ: hariç

2.            ellezîne: onlar, ...olanlar

3.            âmenû: âmenû oldular

4.            ve amilû es sâlihâti: ve salih amel işlediler, kul hakkı yemediler

5.            ve tevâsav: ve tavsiye ettiler

6.            bi el hakkı: hakkı

7.            ve tevâsav: ve tavsiye ettiler

8.            bi es sabrı: sabrı

“Dışındadır onlar: İmanlılar ve salih amelliler ve hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler.”

Açıklama:  Yani “insan şüphesiz ziyan içindedir. Fakat iman eden, salih amelden dolayı emeği zayi etmeyip kul hakkı yemeyen, gerçeği ve sabretmeyi öğütleyenler hariç.” İman şart. Salih amelden kasıt hangi yararlı işten rızkını elde ediyorsa o işte kaytarmayıp helal kazanması. Hakkı tavsiye gerçeği anlatmak ve davet etmektir. Sabrı tavsiye ise haddi aşmamayı ve Allah’ın yardım edeceğine güvenmeyi öğütlemektir. 

ALINAN MESAJ: Zaman hızla akıp gitmekte olduğundan içinde yaşadığımız geçici hayatın kıymetini bilmeliyiz. Bunun için hayat boyunca imanlı olmalı, ekonomik ihtiyaçlarımızı karşılamak için yararlı işler yaparken kul hakkı yemeden helal rızık kazanmalı, hakikati anlatıp öğütlemeli ve Allah’ın yardımı hususunda hiç endişe etmeden sabrı tavsiye etmeliyiz. Bunları yaparsak Ahrette ziyanda olanlardan olmayız.

Mayıs 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
DUYGULARDAN FISILTILAR (3) Şiir 13.02.2020
DUYGULARDAN FISILTILAR (2) Şiir 11.02.2020
DUYGULARDAN FISILTILAR (1) Şiir 05.02.2020
NEREDE O ESKİ MEYDANLAR VE MEYDAN OKUYANLAR? Spor 31.01.2020
EDİRNE MENZİLLERİ Spor 29.01.2020
Başlık Kategori Yayın Tarihi
ATAKAN KAYALAR Genel 21.02.2020
15 Şubat Ve Sevgililer Günü Genel 13.02.2020
Felaketler Ülkesi Olmak İstemiyoruz!!! Genel 07.02.2020
BEKÇİLİK SİSTEMİ YENİDEN, NEDEN! Genel 05.02.2020
DEPREM DEĞİL DENETİMSİZ BİNALAR ÖLDÜRÜR Genel 28.01.2020