13 ASR SURESİ (1-3)

1 Vel asr.

1.            ve: andolsun, yemin olsun, düşün asrı

2.            el asrı: asr, zaman, (birbirini izleyen ölçülebilir devrelerden oluşan) zaman

“Düşün asr’ı.”

Açıklama: Yani “düşün zamanın nasıl akıp gittiğini; gelip geçmekte olan zamanı. Zamanın kıymetini bil; yeniden yakalayamayacağını bil.” 

2 İnnel insâne le fî husr.

1.            inne: muhakkak ki, kesinlikle

2.            el insâne: insan

3.            le: gerçekten, mutlaka

4.            fî: içinde, ...'de/...'da

5.            husrin: hüsran

“Kesinlikle, insan gerçekten hüsrandadır.”

Açıklama: Yani “gerçek şu ki, insan ziyandadır.”

3 İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabrı.

1.            illâ: hariç

2.            ellezîne: onlar, ...olanlar

3.            âmenû: âmenû oldular

4.            ve amilû es sâlihâti: ve salih amel işlediler, kul hakkı yemediler

5.            ve tevâsav: ve tavsiye ettiler

6.            bi el hakkı: hakkı

7.            ve tevâsav: ve tavsiye ettiler

8.            bi es sabrı: sabrı

“Dışındadır onlar: İmanlılar ve salih amelliler ve hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler.”

Açıklama:  Yani “insan şüphesiz ziyan içindedir. Fakat iman eden, salih amelden dolayı emeği zayi etmeyip kul hakkı yemeyen, gerçeği ve sabretmeyi öğütleyenler hariç.” İman şart. Salih amelden kasıt hangi yararlı işten rızkını elde ediyorsa o işte kaytarmayıp helal kazanması. Hakkı tavsiye gerçeği anlatmak ve davet etmektir. Sabrı tavsiye ise haddi aşmamayı ve Allah’ın yardım edeceğine güvenmeyi öğütlemektir. 

ALINAN MESAJ: Zaman hızla akıp gitmekte olduğundan içinde yaşadığımız geçici hayatın kıymetini bilmeliyiz. Bunun için hayat boyunca imanlı olmalı, ekonomik ihtiyaçlarımızı karşılamak için yararlı işler yaparken kul hakkı yemeden helal rızık kazanmalı, hakikati anlatıp öğütlemeli ve Allah’ın yardımı hususunda hiç endişe etmeden sabrı tavsiye etmeliyiz. Bunları yaparsak Ahrette ziyanda olanlardan olmayız.

Mayıs 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
BİR SAVUNMA YAZISI (14) Genel 26.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (13) Genel 25.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (12) Genel 24.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (11) Genel 15.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (10) Genel 14.06.2020
Başlık Kategori Yayın Tarihi
HAFTANIN SAÇMA OLAYLARI Genel 01.07.2020
HAFTANIN SAÇMA OLAYLARI Genel 17.06.2020
HAFTANIN SAÇMALIYANLARI Genel 11.06.2020
İslam'da Güzel Ahlak Genel 03.06.2020
Torus Nefesi Nedir ? Torus Nefesi Teknikleri'ni Nasıl Uygularız ? Genel 20.05.2020