6 TEBBET (MESED) SURESİ (1-5)

1 Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe.

1.            tebbet: kurudu, hüsrana uğradı, helâk oldu

2.            yedâ: iki eli

3.            ebî lehebin: Ebu Leheb

4.            ve: ve

5.            tebbe: kurudu, hüsrana uğradı, helâk oldu

“Kurusun iki eli Ebu Leheb’in ve kupkuru (olsun).”

Açıklama: Yani “kurusun o Ebu Leheb’in iki eli; elinde avucunda bir şey kalmasın. Mallarını kaybetsin de avuçlarını yalasın; kahrolsun.” Ebu Leheb ‘alev sahibi’ demek olup onun İslam’dan önce konmuş bir lakabı olduğundan anlamı olumsuz anlaşılmamalı yani varlıklı ya da geniş çevreli olduğunu gösterir. Yani ‘güç’tür.

2 Mâ agnâ anhu mâluhu ve mâ keseb.

1.            mâ agnâ an-hu: ona fayda vermedi, zenginlik sağlamadı

2.            mâlu-hu: onun malı

3.            ve: ve

4.            mâ: şey

5.            kesebe: kazandıkları

“Ona fayda vermez malı ve kazandıkları şeyler.”

Açıklama: Yani “sahip olduğu malları ve kazandıklarını kaybetti; o mallarını ve malları onu kurtaramadı.”

3 Se yaslâ nâran zâte leheb.

1.            se-yaslâ: yaslanacak, atılacak

2.            nâren: ateş

3.            zâte lehebin: alevli

“Yaslanacak alevli ateşe.”

Açıklama: Yani “öteki dünyada da işi zor; dünyada rahat koltuklara sırtını yaslamak için çok çabalamıştı ama cehennemde şiddetle parlayan bir ateşe yaslayacak.” Dikkat edilirse burada lakabının anlamına ince bir gönderme yapılmıştır. “(Alev sahibi), alevli ateşe yaslanacak” demiş oluyor.

4 Vemraetuhu, hammâletel hatab.

1.            ve imreetu-hu: ve onun kadını, eşi

2.            hammâlete: taşıyan

3.            el hatabi: odun

“Ve onun odun taşıyan kadını.”

Açıklama: Yani “onun cehennemi boylamasına yardımcı olan karısının, baş başa verip kocasının daha çok günaha girmesini adeta üzerine vazife bilen yandaş karısının…” Odun hamalı benzetmesi de onun karısına ince bir göndermedir. Belli ki dedikoducu, yaygaracı, iftiracıdır ve elçiden nefret etmektedir.

5 Fî cîdihâ hablun min mesed.

1.            fî cîdi-hâ: onun boynunda vardır

2.            hablun: ip

3.            min mesedin: bükülmüş liften, bükülü iplerden yapılmış şey

“Onun boynunda vardır bir ip mesedden.”

Açıklama: Yani “boynunda bükülmüş iplerden bir halat vardır. Öyle bir halat ki cehennemde yakması için taşıdığı odunların ağırlığıyla onu koparması mümkün değil.”

ALINAN MESAJ: Allah sahip olduklarımızın gerçek sahibidir. Bunu böyle bilmezsek Allah ellerimizdekileri ellerimizden alır. Böylece sahip olduklarımızı kurtaramayız. İflas edince de anlarız ki yitirdiklerimiz içine düştüğümüz durumdan bizi kurtaramazlar. Sonra da dünyada yaslanacağımız koltuğumuzu bile kaybettiğimiz gibi ahrette yaslanacağımız bir ateş kazanmış oluruz. Biz günaha girerken dünyada bize yardımcı olanlar ahrette ancak ateşimizi artırırlar. Ahrette bize faydası olmayan kişinin dünyada bize dost olmasına aldanmamalıyız. Öyleyse Allah’a sığınıp çok şükretmeli; günaha destek değil mümkün mertebe engel olmalıyız.

Nisan 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
BİR SAVUNMA YAZISI (14) Genel 26.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (13) Genel 25.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (12) Genel 24.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (11) Genel 15.06.2020
BİR SAVUNMA YAZISI (10) Genel 14.06.2020
Başlık Kategori Yayın Tarihi
HAFTANIN SAÇMA GÜNDEMİ Genel 08.07.2020
HAFTANIN SAÇMA OLAYLARI Genel 01.07.2020
HAFTANIN SAÇMA OLAYLARI Genel 17.06.2020
HAFTANIN SAÇMALIYANLARI Genel 11.06.2020
İslam'da Güzel Ahlak Genel 03.06.2020