Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)

Şu gerçeği net olarak ortaya koyalım ki: Egemen Dış Güçler; Ortadoğu’da İsrail’in arzuladığı güvenli bir bölgeyi oluşturmak, Enerji, Su ve Maden kaynaklarına sahip olmak için Büyük Ortadoğu Projesini (BOP) uygulamaya koymuştur.

Bu proje Egemen Dış Güçlerin ve İsrail’in emellerine hizmet etmekte, bölgedeki İslam varlığını ezmenin ve sindirmenin bir yolu olarak uygulanmaktadır.

Ortadoğu’yu karıştırmakla görevlendirilen  illegal örgütler bu Projenin ürünleri olduğu için Müslümanlara değil Egemen Güçlere hizmet etmektedir.

Egemen Dış Güçler;  BOP kapsamında İsrail ile dost bir Kürdistan devleti kurma hevesindedir. Bu amaçla PKK’yı kullanarak Türkiye’yi karıştırmak istiyorlar.

Çözüm süreci, PKK’yı güçlendirmek, Türkiye’de terör olayları oluşturarak istikrarsızlaştırmak amacıyla yürütülmüştür.