Halifelik Anlayışı

Allah'ın yeryüzüne halife tayin etme prensibinden hareketle "halifeliğin"  ne anlama geldiğini, ne tür bir işlev gördüğünü bilmeyenler ve süregelmiş yanlış anlayışa destek mahiyetinde görüş geliştirenler, elbetteki halifelik makamını da tabiri caizse Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak ele alacaklardır. Hal böyle iken bundan pay çıkarmak isteyen art niyetli idareciler de yönetimindeki halkı uyutma ve kandırma mücadelesi içerisine girmişlerdir. Tarihten bu yana Mısır, Asur, Sümer, Babil, Roma, Emevi, Selçuklu, Osmanlı v.s gibi devletler de zaman zaman bu terimin arkasına sığınarak maalesef yanlış politikalar içerisine girmişlerdir. Uygulanan bu yanlış politikalardan geriye sadece insanlık yok olmuş ve kendilerini sağlama alma gayretinde bulunan ve aynı doğrultuda dini kullanarak varlığını ebedî(!) kılma çabasında olanlar da hakikatin gerçeğinde perişan bir hal ile yok olup gitmişlerdir. Bu kavramı aslında çok kısa bir şekilde "biri öbürü yerine geçmesi" olarak ele almak yanlış olmasa gerek. Çünkü tanımın gerçek ruhuna sadık kalındığı zaman hem problemin kendisi hem de probleme sebep teşkil eden tüm anlayışlar bertaraf olunacaktır. Şahitliğini yaptığımız bir başka ibretlik durum da maalesef gerek Müslüman kimliği ile sahada olan gerekse Kur'an ahlakından yoksun kalmış kimselerin, hatalarına, günahlarına Allah'ı sebep olarak görmeleridir. Kanaatimce böylesi girişimlerin temel sebebi, Allah'ın hakiki anlamda anlaşılmadığıdır. Her zaman ifade etmeye çalıştığımız gerçek, Kur'an medresesinde yek vücut olmanın önemidir. Toplum olarak en iyi, en mükemmel yaptığımız şey,  eksiksiz ve profesyonellik derecesinde kendimizi kandırıyor olduğumuzdur. Daha Müslümanlar olarak kendi içimizde bir mutaakabat halinde olmadığımız halde İslam dışındaki zihniyeti bir bütün olarak hangi düşünce ve yetkilerle Kur'an gerçeğine davet edebiliriz?  Lisan-ı halin bozukluğu, sözlerin etkisini ilgâ eder. Çünkü bizim eylem ve uygulamalarımız, gerçek karakterimizin en güzel tercümanlarıdır. Sonuç olarak sağlıklı bir İslam anlayışı ve yaşantısı içerisinde olabilmenin temel şartı, okuduğumuzu olması gerektiği bakış açılarıyla değerlendirmek ve konumlandırmaktır.

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Cennet ve Cehennem Ebedîliği Genel 23.02.2017
İmtihan Cenneti Mi, Ödül Yeri Mi? Genel 15.02.2017
Kutsal Şahitlik Genel 14.02.2017
Uyuşturan Din Sosyal 08.01.2017
Cehaletin Gölgesindeki Kadın Sosyal 07.01.2017
Başlık Kategori Yayın Tarihi
ANNEM Sosyal 01.06.2017
İnsanlık ve Degeri Sosyal 29.05.2017
LİCE ve SEÇMEN TERCİHLERİ Sosyal 27.04.2017
DİP NOT Sosyal 30.03.2017
İnsan Sevgisi Sosyal 27.02.2017

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.