JEET KUNE DO KULELKAVİDO MÜSABAKA KURALLARI (İLK ŞEKLİ)

İllerde yapılan özel müsabakalar için il ve iller arası veya yabancılarla yapılacak özel müsabakalar için Federasyonumuzdan izin almak gerekir. Uluslararası özel turnuvalara katılacak spor kulüpleri veya takımları, masrafları kendilerince karşılanmak kaydı ile izin verilebilir. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda Ülkemizi temsil edecek sporcular Federasyonumuzca belirlenir. Sporumuzu tanıtmak ve yaygınlaştırmak için; il temsilcilikleri, spor kulüpleri, dernekler, Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş olan federasyon, konfederasyon ve özel kuruluşlar tarafından yapılacak JKD Kulelkavido festival, gece ve gösteri müsabakaları federasyonun iznine tabidir.

Her il veya kulüp temsilcisi müsabakalara katılacak sporcuların isim listesini; kategorilerine göre zamanında, silintisiz ve eksiksiz olarak müsabaka tertip kuruluna verir. Zorunlu hallerde değişiklik isteği, ilgili müsabakalardan en az iki saat önce tertip kuruluna gerekçeli olarak bildirilir.

Müsabakalara katılacak sporcularda, kategorilerinin yaş sınırları içinde federasyon Yönetim Kurulunca belirtilen tuan derecesi, kimlik kartları ve lisanslarının vize edilmiş olması şartı aranır.

JKD Kulelkavido müsabakaları, ferdi ve takım branşlarında olmak üzere aşağıdaki şekillerde yapılır:

a) Direkt eleme,

b) Takım eleme usulü,

c) Takım puanlama usulü.

d) Lig eleme usulü,

e) Lig puanlama usulü.

Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalar için tertip kurulu oluşturulur. Kurulun başkanı Federasyonca görevlendirilen kişidir. Başkan yardımcısı ise o il’in, il temsilcisidir. Tertip kurulu illeri temsilen gelen yöneticilerin kendi aralarından seçecekleri 3 üye ile birlikte 5 kişiden oluşur. Tertip kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Federasyon tarafından gönderilen müsabaka programını uygulamak,

b) Müsabakaya girecek sporcuların isim listelerini, illerden gelen katılım belgelerine göre hazırlamak, bu listeleri müsabaka gününde yaş ve kura çekimi için hakem kuruluna teslim etmek.

Yaş kontrolü sırasında geçerli lisans ibraz etmeyen sporcu kuraya dâhil edilmez.

Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenecek müsabakalara katılacak tescilli kulüpler ve sporcuları ile ferdi sporcuların lisanslarını, o yıl içerisinde vize yaptırmaları zorunludur.

Müsabakalar belirlenen yer ve zamanda başlatılır. Ancak mücbir sebeplerle başka bir güne bırakılabilir. Erteleme yetkisi öncelikle müsabaka tertip kuruluna aittir. Ertelenen müsabakalar tertip kurulunun belirleyeceği yer ve zamanda yapılır. Faaliyet programında yer alan müsabakaların ertelenmesi veya yerinin değiştirilmesi Federasyon Yönetim Kurulu kararı, Federasyon Başkanının onayı ile yapılır.

İl veya kulüp idarecileri kuralar çekilmeden önce kategorilerine göre takım sporcularının isim listesini tertip kuruluna vermek zorundadır.

UYGUNLUK ŞARTLARI: Takım listesinde yer alan sporcuda aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Geçerli lisansa sahip olmalı,

b) Fiziksel özrü olmamalı,

c) Katılacağı müsabakanın yaş kategorisinde olmalı,

d) Yetkili doktoru tarafından müsabakaya uygundur iştirak belgesi olmalı,

e) Federasyon kimlik kartı ve talimatlarla belirtilen yeterli tuan derecesine sahip olmalı.

Zihinsel gelişim bedensel gelişimden daha öncelikli kabul edildiğinden sporcular yaş kategorisinde müsabaka yaparlar. Amatör JKD Kulelkavido müsabakaları Federasyonun talimatları doğrultusunda yapılır.

KURA ÇEKİMİ: Müsabakalarda kura çekimi ve eşleştirmeler aşağıdaki gibidir:

a) Kuralar yaş ve doktor kontrolünden sonra çekilir.

b) Kura eşleştirmeleri Federasyon müsabakalarında Merkez Hakem Kurulu, il müsabakalarında ise il hakem kurulu ve Federasyon temsilcisi tarafından tüm idareci ve antrenörlerin huzurunda yapılır.

c) Kura ilk raunt müsabıklardan sonlara doğru gidecektir.

d) Kura çekimi miniklerden büyüklere doğru bir yol izler.

e) Bir kurada sporcu tek kalırsa o maça girmez ama bir sonraki kurada kuraya girmeksizin mutlaka müsabaka yapmak zorunda olur.

f) Maçtan çıkan sporcu dinlendirilmeden dinlenmiş sporcuyla maç yapmaz.

g) Maçlar ve kuralar birkaç gün sürebilir.

h) Kura çekimi bilgisayar programıyla, elle kura topu veya rakam yazılı kâğıt çekerek olabilir.

i) Kurada isim mutlaka soyadı ve bölgesiyle birlikte yazılır.

ÖLÇÜLER:

a) Ring Ölçüleri: Milli müsabakalar 6.10 metreye 6.10 metre, Uluslar arası müsabakalar 7.30 metreye 7.30 metre iplerle sınırlandırılır.

b) Zemin ve Köşeler: İyi yapılandırılmalı ve ringin 91cm. dışına kadar engel olmamalıdır. Minimum zemin yüksekliği stadyum zemininden 1.22 m. ve maksimum 1.48 m. olmalıdır. Köşe direkleri 10 cm. ve 12.70 cm. çapları arasında ve ring zemininden 1.47 m. yüksekliğinde olmalıdır. Her 4 köşe direği uygun şekilde kaplanmalıdır.

c) Ring Zemini: Zemin ya yastıkla doldurulmuş veya plastik, yumuşak kumaş, plastik minderler veya minimum 2.50 cm. ile maksimum 3.7 cm. arasında aynı materyalden yapılmalıdır. Yastık tamamen kanvas kumaşla kaplanmalıdır.

d) Ring Sınırları: Minimum 3 cm. maksimum 5 cm. çapında gerilmiş ve 4 köşe direğine bağlanmış 4 ipten oluşur. Zemin ile en düşük ip arasında mesafe 46 cm. 2. ip arasındaki mesafe 76 cm.3. ip arasındaki mesafe 107 cm. ve en üst iple arasındaki mesafe137 cm.dir. Her ip yumuşak veya yastıklı bir madde ile kaplanmalı ve 3 – 4 cm. çapında ve birbirinden eşit mesafede iki kuvvetli bağ ile bağlanmalıdır.

e) Ring aksesuarları: Sporcular ve yardımcıları için her bir köşe alanında müsabakadan önce üç sandalye, iki şişe içme suyu, iki sürahi, çöp kovası, iki havlu, sünger, plastik içme kabı veya su bardağı bulundurulur. Raunt arasında sporcuların kullanacağı altlıklı döner iki tabure, yetkililer için masa ve sandalyeler, klasörlü puan kartları, iki kronometre, bir zil veya gong, bir set müsabaka süresini ve devresini gösterir işaret levhası, bir set amplifikatör ve mikrofon, bir set ilk yardım kiti, bir sayı tabelası (skorbord) seti, bir sedye, iki kask, dört eldiven, dört kasık koruyucu, kırmızı ve mavi köşeler için dört vücut koruyucu, dört dirsek desteği ve dört ayak bileği desteği, elektronik kararlar için bilgisayar cihazları bulundurulur.

TAKIM MÜSABAKALARINDA PUANLAMA ESASLARI: Takımların sıralamasını belirlemek için aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) Yarı finallerden önce rauntlarda her kazanan 1 puan alır.

b) Yarı final rauntlarında her kazanan 2 puan alır.

c) Finalde her kazanan 3 puan alır.

Sporculardan birinin müsabakaya devam edememe sebebi geçerli ise puan verilebilir. Müsabakada iki veya daha fazla takım eşit puana ulaşırsa sıralamayı belirlemek için aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) Final rauntlarında daha fazla galibi olan takım.

b) Eğer puanlar hala eşitse final rauntlarında daha fazla ikincisi olan takım.

c) Eğer puanlar hala eşitse daha fazla üçüncüsü olan takım.

MÜSABAKA YETKİLİLERİ VE GÖREVLERİ:

1. Orta hakem: Müsabakayı kurallara göre başlatır, yönetir ve bitirir.

2. Yan hakemler: 5 kişi olup ringin yanlarında kendilerine ayrılan yerlerde bilgisayar butonu veya puanlama kâğıtlarıyla puanlama yaparlar.

3. Bilgisayar hakemi: Yan hakemler tarafından verilen puanları bilgisayara işler puan skorbordunda görülmesini sağlar ve sonuçları kayıt eder.

4. Zaman hakemi: Kronometre ile müsabakanın başlamasını ve bittiğinde gonga vurarak bitmesini sağlar.

5. Jüri hakemi: Jüri hakemi Merkez Hakem Kurulu üyesi veya kurulun görevlendirdiği kıdemli hakem olup müsabakayı izler, orta ve yan hakemlerin vermiş olduğu puanları gözetler, inceler ve neticeden ring gözetmen hakemine bilgi verir.

6. Gözetmen hakem: Ringi gözetmen hakemi Merkez Hakem Kurulu üyesi veya kurulun görevlendirdiği kıdemli hakem olup müsabakanın kurallar ve yönetmelik doğrultusunda geçmesini, verilen puanların ve orta ve yan hakemlerin tutum ve davranışlarının kontrolünü yapar, müsabakada müsabıklar arasında bir dengesizlik veya hata görürse müsabakayı durdurabilir, orta hakemi uyarabilir ve müsabakayı bitirebilir.

MÜSABAKA HAKEMLERİ VE YAN HAKEMLERİN NİTELİKLERİ: İyi özelliklere sahip ve fiziksel olarak uygun ve sağlıklı olmak, 18 yaşından küçük ve 60 yaşından büyük olmamak, vücut ve zihin sağlığı bakımından her yıl sağlık kontrolünden geçirilmek, en az lise veya eşdeğer bir okul mezunu olmak, Federasyonun müsabaka ve yan hakemliği eğitim kursu ve sınavından başarıyla geçmek, Federasyonun verdiği kimlik kartı ve sertifika kartına sahip olmak.

Müsabaka hakeminin en öncelikli görevi sporcunun sağlığını korumak, zarar görmemelerini veya gereksiz yere yaralanmamalarını sağlamaktır. Bir sporcunun çaresiz bir durumda olduğunu ve rakibinin muhtemelen beyin bölgesini hedef alan kurallara uygun ve sert darbeleri nedeniyle hareketlerini kontrol edemediğini ve kendisini koruyamadığını gördüğünde hemen karşılaşmayı durdurmalıdır. Müsabaka hakemleri karşılaşma alanında kendilerine verilmiş olan görevlerini yerine getirmelidirler. Müsabaka hakemleri siyah pantolon, beyaz gömlek, mavi veya siyah papyon kravat ve siyah topuksuz çizme ayakkabı ya da siyah spor ayakkabı giyecektir.

Müsabaka hakemleri kuralları ve adaleti sıkı sıkıya gözetmelidirler. Müsabakayı her zaman için yakından takip etmelidirler. Daha zayıf sporcuyu gereksiz yaralanmalardan korumalıdırlar. Sporcunun eldiven ve giysilerini kontrol etmelidirler. Sporcular saygı duruşunu bitirdiğinde müsabaka hakemi sporcuları ringin ortasında tokalaşmaya çağırmalı ve sonra kendi köşelerine gidip başlık ve dişliklerini takmalarını söylemelidirler. Kural ihlali yapıldığında sporcuya hatasını söylemek üzere doğru işareti göstermeli ve doğru hareketi yapmalıdırlar. Müsabaka sona erdiğinde beş yan sayı hakeminden puan kartlarını toplamalıdırlar. Topladığı puan kartlarını inceleyip ring sorumlusuna teslim etmelidirler. Müsabaka hakemleri anons yapılıncaya kadar kazanan sporcuyu ilan etmemelidirler. Müsabakanın galibi ilan edildiğinde kazanan sporcunun elini havaya kaldırmalıdırlar. Müsabaka hakemleri bir sporcuyu diskalifiye ettiklerinde veya karşılaşmayı durdurduklarında, diskalifiye edilen sporcuyu veya karşılaşmayı durdurma nedenini öncelikle ring yetkili başkanına bildirmelidirler.

Yan hakemler sporcuların yeteneklerine göre ve bağımsız bir biçimde puan vermelidirler ve kurallara uygun olarak müsabakanın galibi olan sporcuyu belirlemelidirler. Müsabaka sırasında yan hakemler sporcular ile veya diğer sayı hakemleriyle yahut Müsabaka hakemi dışında diğer insanlarla konuşmamalıdırlar. Eğer gerekiyorsa yan hakemler antrenörlerin uygunsuz davranışları veya ring iplerinin gevşemesi vs. gibi müsabaka hakeminin farkına varmayabileceği şeyleri dinlenme arasında müsabaka hakemine bildirebilirler. Eğer puanlar elektronik cihaz vasıtası ile hesaplanmıyor ise yan hakemler her iki sporcunun puanlarını her raunt biter bitmez puan kartlarına kayıt etmelidirler. Müsabaka bittiğinde yan hakemler sporcu için puanların toplamını çıkarmalı, müsabakanın galibini belirlemeli ve puan kartlarını imzalamalıdırlar. Yan hakemler müsabaka hakemi karşılaşma sonucunu ilan edinceye kadar oturdukları yerden ayrılmamalıdırlar. Eğer puanları hesaplamak için elektronik cihaz kullanılıyor ise yan hakemler kırmızı köşedeki sporcu puan aldığında sol el tarafındaki butona ve mavi köşedeki sporcu puan aldığında da sağ el tarafındaki butona basmalıdırlar.

JÜRİ: Ulusal Şampiyonluk müsabakalarında Merkez Hakem Kurulu üyeleri jüri üyeleri olarak görev yaparlar veya jüri üyelerini tayin ederler. Her bir müsabaka için jüri başkanı da dahil en az üç, en fazla beş jüri üyesi olmalıdır. Müsabaka esnasında jüri üyeleri dışında hiç kimsenin jüri sandalyesinde oturmasına izin verilmez. Jüri üyelerinin tayini Merkez Hakem Kurulu Başkanı görev başında olmadığı zamanlarda yardımcısı tarafından veya Ring Sorumlu Hakemi tarafından müsabaka başlamadan önce yapılmalıdır. Görevinde değişiklik yapılmasını isteyen jüri üyeleri öncelikle Başkan’ın veya yerine bakan temsilcinin izni alınmalıdır.

Her jüri üyesi görev yaptığı her müsabaka için puan vermeli ve verdikleri puanlar o müsabakada görev yapan yan hakemlerin verdiği puanlar ile karşılaştırılmalıdır. Jüri üyeleri puan toplamının doğru çıkarıldığından, sporcu adlarının doğru olduğundan, müsabakanın galibinin doğru bir biçimde belirlendiğinden, Yan hakemlerin puan kartlarını imzalamış olduğundan emin olmak için beş yan hakemin puan kartlarını incelemeli ve puan kartlarına dayalı olarak verilen kararı incelemelidir.

Doğru hareketleri yapan ve JKD Kulelkavido becerilerini en üst düzeyde sergileyen sporcuya ek puan vermek için görevlendirilmiş bir jüri üyesi olmalıdır.

Görevini yanlış ve standartların altında yerine getiren bir müsabaka veya yan hakemi varsa, jüri bu durumu teyit için Merkez Hakem Kuruluna rapor etmelidir. Ayrıca jüri son performanslarını sorgulamak üzere müsabaka veya yan hakemi görüşmeye çağırır. Bir müsabaka veya yan hakemi kesin olarak kurallara uygun olarak görev yapmadıkları takdirde jüri bu durumu teyit için yazılı olarak Merkez Hakem Kuruluna rapor etmelidir. Müsabaka hakeminin çalışamayacak hale gelmesine neden olan olağan dışı bir durum söz konusu olduğunda, jüri durum normale dönene kadar müsabakayı durdurma yönünde bir karar verebilir. Jüri karar vermeyi gerektiren konularda Yan hakemler ve müsabaka hakemiyle istişare etmelidir. Jüri üyeleri yapılan müsabakalarda Jüri olarak görevlendirildiklerinde Müsabaka hakemliği ve Yan hakemlik görevleri yapmamalıdırlar.

Müsabaka hakeminin verdiği karar hüküm ve kurallarına apaçık olarak aykırılık gösterdiğinde bariz olarak birden fazla yan hakemin puan kartlarında hatalar yaptığı ve bununda birbirinden farklı kararlar verilmesine yol açtığı belirlendiğinde Jürinin Müsabaka hakemi veya Yan hakemlerin kararlarını bozma yetkisi vardır. Konuyu ele alırken jüri kanıt olarak bir videobandından yararlanabilir.

SAAT HAKEMİ: Saat hakeminin ana görevi raunt sayısını, rauntlardaki dövüşme süresini, rauntlar arasındaki dinlenme süresini ve müsabaka esnasında alınan molaları tutmaktır. Rauntlar arasındaki dinlenme süreleri kategorilerde belirtildiği gibi olmalıdır. Her raundun başlamasına beş saniye kala, saat hakemi antrenörlerin ringden çıkmaları için zili çalarak ve ayrıca “Ring dışına çıkın” veya “Yardımcılar dışarı” komutu ile ringi boşaltmalıdır. Saat hakemi bir raundun başladığını ve bittiğini zil veya gong çalarak duyurmalıdır. Saat hakemi bir raundu başlatma işaretini vermeden önce karşılaşmanın hangi raundunun yapılacağını çok çabuk bir biçimde duyurmalıdır. Saat hakemi geçici bir durma yaşandığında veya müsabaka hakemi süreyi durdurması emrini verdiğinde süreyi durdurmalıdır. Saat hakemi müsabaka hakeminin sayma işlemi de dahil olmak üzere bir kronometre veya bir saat ile süreyi mümkün oldukça doğru tutmalıdır. Eğer sporcu son raundun neredeyse sonlarında yere düşüyor ve müsabaka hakemi de yere düşen sporcuya sayıyor ise saat hakemi iki dakikalık dövüş süresi sona erdiğinde değil, Müsabaka hakemi “devam” emri verdiğinde zili çalacaktır. Uluslar arası müsabakaların son raundunda, saat hakemi, en son raundun iki dakikalık dövüş süresi sona erdiğinde, müsabaka hakemi yere düşen sporcuya sayıyor olsa bile zili çalacaktır. Saat hakemi ringin müsabaka hakeminin durduğu köşenin karşısına düşen kenarında oturacaktır. Müsabakalarda orta hakem her ne sebeple olursa müsabakayı durdurduğunda zaman da durmalıdır.

Hakemler müsabakalarda tutulan cetvelleri ve diğer dokümanları noksansız bir şekilde Federasyona gönderilmek üzere il müdürlüğüne teslim ederler. Federasyon tarafından görevlendirilen temsilci ve gözlemciler müsabakalar sırasında sporcu, antrenör ve hakemlerin kurallara uyup uymadığını, müsabakanın akışını izler ve hazırlayacakları raporu Federasyona gönderirler.

Müsabıklarla ilgili itiraz, müsabaka bitimini müteakip 30 dakika içerisinde il veya kulüp idarecileri tarafından kendi imzalarıyla yazılı olarak Merkez Hakem Kuruluna veya Müsabaka İtiraz Komisyonuna yapılır. Sözlü itirazlar dikkate alınmaz. Prosedüre uyulmayıp hala sözlü itiraz devam ediliyor ve ring ihlal ediliyorsa, ilgili müsabık diskalifiye edilebilir. Merkez Hakem Kurulu veya Müsabaka İtiraz Komisyonu, itiraz konusu olan karar için hakem ve jüri sonuçlarını inceler gerekirse toplantı yapar ve son kararı verir. İtirazın değerlendirilme şekil ve usulleri Federasyon Yönetim Kurulunca talimatlarla belirlenir. Müsabakalarda, bu Yönetmenlik hükümleri ile cezayı gerektiren fiil ve hareketlerde bulunanlar hakkında Federasyonumuzun Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden takımlara, sporculara, antrenörlere ve kulüplere; Genel Başkanlıkça hazırlanan Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre ödül verilmesi hakkı saklı kalmak kaydıyla federasyonumuzun ödül ve yardım talimatına göre de ödül verilebilir.

Bu Talimatta yer almayan hususlarda Federasyonumuzun çıkardığı tüzük, talimat, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak karar, Federasyon Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

MÜSABIK SPORCULARIN ANTRENÖRLERİ VE YARDIMCILARI:

1. Müsabakada sporcunun arkasında müsabaka alanında iki antrenör bulunmalıdır.

2. Antrenör veya yardımcılardan birisi en az 1. kademe yardımcı antrenör olmalıdır.

3. Antrenör ve yardımcı kendi köşelerinde kendilerine belirtilen yerde sandalyede oturmalıdırlar.

4. Antrenör ve yardımcılar müsabaka sırasında sporcuya öğüt, yardım veya taktik veremezler, bağıramazlar, yerlerinden kalkamazlar. Antrenörler kurallara aykırı hareket ederler ise uyarılabilecekleri gibi antrenörlük görevlerine de hakem tarafından son verilebilir.

5. Antrenörlerin kural dışı ve yönetmeliklere aykırı hareketlerinden dolayı müsabaka hakemi bu antrenörlerin sporcularını uyarabilir, ikaz edebilir veya diskalifiye edebilir.

6. Müsabakada seyircileri söz veya eylem yoluyla bir sporcuya akıl verme veya bir sporcuyu destekleme yönünde teşvik eden antrenörlerin veya yetkililerin o turnuvadaki görevlerine hakem tarafından son verilebilir.

7. Bir antrenörün görevine bir turnuvanın birinci gününden son gününe kadar ki dönemde ikinci kez son verilir ise o antrenörün görevinde bulunmasına süresiz olarak yasak getirilir.

8. Raunt arası dinlenme sırasında yalnızca antrenör ringin içine girebilir, diğer yardımcı dışarıda kalır.

9. Antrenör ve yardımcıların yanlarında sporcuları için kullanılmak üzere bir havlu ve sünger olmalıdır.

10. Antrenör ve yardımcılar müsabaka alanına ring kenarına kesinlikle eşofman ile çıkarlar.

11. Antrenör ve yardımcılar müsabakaların yapıldığı alanda hakem jüri masasına kesinlikle itiraz haricinde yaklaşmamalıdır.

TEMASLAR: Vuruşlar tam (full), yarım (semi) ve hafif (light) olarak üç kısımdır; minikler kategorisinin dışında hafif (light) temaslar puan kazandırmazlar.

1. Full Contact (tam temaslı): sert, düzgün ve etkili.

2. Semi Contact (yarı temaslı): belirgin ve kontrollü.

3. Light Contact (yarı temaslı): belirgin.

KATEGORİLER: Ulusal müsabakalarında uygulanacak kilo kategorileri teknik kurulun kararıyla talimatlarla belirlenir; lig müsabakalarının yaş ve kilo kategorilerinde değişiklik yapılabilir. Kategorilerdeki değişiklikler göz önüne alınsa da kilo kategorileri Federasyonun yetkili kurularının karar ve talimatları doğrultusunda yapılır.

1. Büyükler (bay-bayan) Full Contact (tam temaslı): Büyük erkek ve bayan: 17 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmayacak.

2. Gençler (bay-bayan) Semi Contact (tam temaslı): Genç erkek ve bayan: 15 yaşından küçük, 17 yaşından büyük olmayacak.

3. Yıldızlar (bay-bayan) Light Contact (yarı hafif temaslı): Yıldız erkek ve bayan: 13 yaşından küçük, 14 yaşından büyük olmayacak.

3. Minikler (bay-bayan) Light Contact (yarı hafif temaslı): Minik erkek ve bayan: 10 yaşından küçük, 12 yaşından büyük olmayacak.

MÜSABAKA SÜRELERİ: 1 dakika tek raund. Not: Beraberlik durumunda 1’er dakika uzar. Federasyonca düzenlenen müsabakaların yaş kategorilerine göre süreleri ve vuruş şiddeti aşağıdaki gibidir:

a). Büyükler kategorisi erkek ve bayan sporcular eleme ve final müsabakaları 1 dakika üzerinden 1 raunttur. Puan olarak önde olan sporcu maçı kazanır.

b). Büyükler kategorinde yapılacak lig, özel turnuvalar, unvan ve gösteri müsabakaları Federasyonumuz talimatları doğrultusunda yapılır. Büyükler kategorisinde doğru olmak kaydıyla tüm elle ya da ayakla sert vuruşlara ve nakavta izin verilir.

c). Büyükler kategorisinde sporcuya günde sadece 1 müsabaka yaptırılır ve tur geçerse ertesi gün tekrar doktor kontrolü yapılır. Mecbur kalınırsa iki seans oynanan müsabakalarda bir müsabaka daha yapılabilir. Sporcunun yaş ve sağlık durumu uygun ise müsabakaya devam edebilir; aksi takdirde diskalifiye edilir.

d). Gençler kategorisinde müsabaka yapan sporcuların, elemelerde ve finallerde 1 dakikadan tek raunt yapar, beraberlikte 1’er dakikadan 1’er raunt eklenir ve rauntlar arasında 1’er dakikalık dinlenme aralığı bulunur. Tüm kategorilerde bayanlara, yıldız ve minik erkeklere 2 dakika dinlenme arası verilir. Puan olarak önde olan sporcu maçı kazanır.

e). Gençler kategorisinde sporcuya günde sadece 1 müsabaka yaptırılır. Mecbur kalınırsa 1’den fazla maç yaptırılabilir. Sporcu tur geçerse ertesi gün tekrar yaş ve doktor kontrolü yapılır. Sporcu yaş kategorisi ve sağlık durumu uygun ise müsabakaya devam edebilir; aksi takdirde diskalifiye edilir.

f). Yıldızlar kategorisinde müsabaka yapan sporcuların elemelerde ve finallerde 1 dakikadan 1 raunt maçı ve rauntlar arasında 1’er dakikalık dinlenme araları vardır. Bu müsabakalarda kafaya dirsek vuruşları, diz ile kafayı çekerek vurma ve enseye sporcunsun arkası dönükken sırt kısmına vurmak yasak olup haricinde ayakla ile tüm vuruşlar serbesttir. Müsabakalar aynı gün içinde birden fazla turlu yapılabilir. Ancak müsabakalar diğer güne kalırsa müsabıkların tekrar doktor ve yaş kontrolü yapılır ve uygunsa maça devam ettirilebilir.

g). Minikler kategorisinde müsabaka yapan sporcuların elemelerde ve finallerde 1 dakikadan 1 raunt ve 2 dakika dinlenme arası vardır. Müsabakalar aynı gün içinde birden fazla turlu yapılabilir. Ancak müsabakalar diğer güne kalırsa müsabıkların tekrar doktor ve yaş kontrolü yapılır ve uygunsa maça devam ettirilebilir.

KÖŞELER:

1. Beyaz (white)

2. Kırmızı (red)

MAÇA DAVET: Sporcular anons edildikten sonra orta hakem tarafından maç alanına girmek için kırmızı ve beyaz köşe sporcuları çağrılırlar.

SELAMLAMA (gin lai): Sporcular, seyircilere, heyete ve juriye tanıtılırken branşa özgü selamı verirler. Ardından yarışmacılar önce orta hakeme dönerek ve sonra birbirlerine dönerek selam verirler. Selamlama sonrasında hakem yarışmacılara “Bai Jong” (hazır duruş) komutuyla mücadele pozisyonu almalarını sağlar. Bu vesile ile hakem maçı başlatmak için yarışmacılara “. “Başla” (hay) komutunu vererek müsabakayı başlatır. Müsabaka bitiminde sonuçların açıklanmasının ardından yine aynı şekilde selamlama yapılır ve yarışmacılar birbirleriyle el sıkışarak ring’ten ayrılırlar. Yan hakemler yer değiştirme esnasında birbirlerine ve başhakeme selam vererek değişim sağlarlar.

YASAKLANMIŞ TEKNİKLER: Müsabıkların antrenörlerinin müsabaka sırasında söz ve hareketler ile teknik ve taktik vermesi veya yerlerinde oturmayıp ayakta olmaları. Müsabakanın hakemine saldırmak. Müsabakada hakemi ve diğer rakibi tahrik edici sözlerde, mimik ve hareketlerde bulunmak Sürekli müsabaka alanı dışına pasif bir şekilde çıkmak,

1. Isırmak, rakibe tükürmek, kafa atmak, rakibe çarpmak.

2. Rakibin belini kırmak,

3. Göze yumruk atmak, parmakla vurmak,

4. Rakibinin bacaklarını yakalayıp 3 adımdan fazla iteklemek,

5. Hareket için veya hareket yapmak için iplerden destek almak,

6. Yere düşmüş rakibin kafasını tutarak yere çarpmak,

7. Kasıtlı kırma eğiliminde bulunmak,

8. Rakibi kafa üstü düşürmek,

9. Avantaj kazanmak için kendini mahsustan yere atmak,

10. Rakibini tutmak,

11. Kasıklara yapılan her türlü vuruşlar,

12. Müsabaka hakemi müsabakayı durdurduğu sırada rakibine saldırmak, saldırmaya çalışmak,

13. Dişliğini bilerek ve kasıtlı olarak dışarı çıkarmak veya fırlatmak,

14. Kulağı yakalamak,

15. Kafaya parmak presi veya vuruşu,

16. Kafa tosu,

17. Kafaya diz ve dirsek vuruşu,

18. Gırtlağa vuruş.

YASAK OLMAYAN TEKNİKLER:

1- Yasak bölgeler dışında vurulan tüm bacak ve kol teknikleri, 2- Süpürme teknikleri,

3- Sporcuların sürekli müsabaka alanı dışına teknikle çıkmaları.

YASAKLANMIŞ BÖLGELER:

1- Başın arkası,

2. Gözler,

2- Boyun,

3. Boğaz,

4. Kasık.

PUANLAMA BÖLGELERİ:

1. Baş,

2. Gövde,

3. Uyluklar.

PUANLAMA KRITERLERİ:

1. Yasak olmayan bölgeye vurmalı,

2. Teknik net olmalı,

3. Rakibin vücudu vuruştan sonra 3-5 saniye etkilenmeli, 3. Temas sonucunda çıkan darbe sesi,

4. Denge bozmaya neden olması,

5. Kombinasyonlar,

6. Koordinasyonlar,

7. Maç sonu kondisyon,

8. Mac boyunca kontrollü olmak,

9. Disiplin.

PUANLAMA: Puanlar ayakta ve yerde geçerlidir.

A-Yarışmacıya aşağıdaki durumlarda 1 puan verilecektir:

1. Kafaya tekme,

2. Kafaya döner yumruk,

3. Kafaya diz,

4. Kuşağın üst tarafı ve göğüs kafesinin alt kısmına (gövdeye) yapılacak ayak veya el tekniklerinin rakibi nefessiz bırakması.

B-Yarışmacıya aşağıdaki durumlarda 2 puan verilecektir:

1. Müsabakadan vazgeçtirilirse veya 3 saniye geçici baygınlık durumunda,

2. Kafaya döner tekme,

3. Çelmeyle düşürme,

4. Vurarak düşürme.

C-Yarışmacıya aşağıdaki durumlarda 3 puan verilecektir:

1. Rakibin ayaklarını yerden kesip iki elini yere temas ettirmeden düşürme,

2. Bacaklara yapılan tekme vuruşları ve vücuda yapılan yumruk vuruşları neticesinde rakibin çökmesi,

3. Tam temaslı dört kombine sonucu hasmın atağını engellemek,

4. Fırlatarak düşürme,

5. Süpürmeyle düşürme,

6.Denge bozan eşzamanlı vuruş.

D- Yarışmacıya aşağıdaki durumlarda puan verilmeyecektir:

1. Açık, net ve etkili olmayan teknikler, 2. Tutma ve sarılma esnasında bir yarışmacının diğerine vurması,

3. Gövdeye vuruşlar,

4. Bacağa vuruşlar,

5. Kafaya yumruk.

E- Yarışmacıya aşağıdaki durumlarda nakavt (knock out) olacaktır:

1. Kilitleyerek pes,

2. Gererek pes,

3. Bükerek pes,

4. Boğmayla pes,

5. Kesagatame ile pes,

6. DM ile pes.

F- Yarışmacılar aşağıdaki durumlarda diskalifiye edilirler:

1. Yasaklara uymama,

2. Hakeme uymama,

3. Kötü söz,

4. Hilekârlık,

5. Pes’e uymama,

6. Dört bireysel faul.

KARARLAR:

1. Nakavt ile Kazanmak: Eğer bir sporcu yere serilir veya düşer de 10 saniye içinde müsabakaya devam edemez ise rakibi nakavtla kazanmış olur.

2. Sayı ile Kazanmak: Müsabaka sona erdiğinde, yan sayı hakemlerinin verdiği puanların çoğunu alan sporcu karşılaşmayı kazanmış olacaktır. Eğer her iki sporcu da müsabakaya devam edemeyecek ölçüde hırpalanmış olur ise veya her ikisi için de aynı anda 10’a kadar sayılır ise yan sayı hakemleri birinci raunttan başlayıp müsabaka durduruluncaya kadar olan sürede her iki sporcunun aldığı puanların toplamını çıkarmalıdır. Daha fazla puan alan sporcu karşılaşmayı kazanmış olur.

3. Müsabaka Hakeminin Karşılaşmayı Durdurmasıyla Kazanmak: Müsabaka hakemi sporculardan birinin rakibinin karşısında çok zor duruma düştüğünü veya sürekli olarak cezalandırıldığını gördüğünde karşılaşmayı durdurup o sporcunun rakibinin karşılaşmayı kazandığını ilan etmelidir.

ZORUNLU SAYMA LİMİTLERİ:

a). Büyükler kategorisinde Bir sporcuya aynı raunt içinde veya aynı rauntta 3 toplamda 4 kez sayıldığında, müsabaka hakemi karşılaşmayı durdurup o sporcunun rakibinin karşılaşmayı kazandığını ilan etmelidir.

b). Gençler, Yıldızlar ve Minikler kategorisinde Müsabaka hakemi bir sporcuya aynı raunt içinde 2 kez ve aynı müsabaka boyunca toplamda 3 kez sayıldığında karşılaşmayı durdurmalıdır.

YARALANMA HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER:

a). Eğer müsabaka hakemi sporculardan birinin rakibin kurala uygun olarak vurduğu darbelerden veya diğer fiziksel nedenlerden dolayı müsabakaya devam edemeyecek hale geldiğini görürse, karşılaşmayı durdurarak o sporcunun rakibinin karşılaşmayı kazandığını ilan etmelidir. Ring doktoruna danışsın veya danışmasın bu kararı vermek müsabaka hakeminin meşru hakkıdır. Bununla birlikte Ring doktoruna danıştıktan sonra Müsabaka hakemi doktorun önerilerine riayet etmelidir.

b). Eğer karşılaşmanın durdurulmasını gerektiren yeterli tıbbi nedenler olduğu kanısına varılırsa müsabaka hakeminden karşılaşmanın durdurulmasını istemek Ring doktorunun meşru hakkıdır. Ring doktorunun atacağı ilk adım Müsabaka hakemine karşılaşmanın durdurulması yönünde bir işaret vermek için bayrağın kaldırılmasını sağlamak için durumu Ring sorumlusuna bildirmektir.

c). Uluslar arası bir turnuvada veya tek elemeli bir turnuvada eğer birinci raunt sonrasında kaza sonucu bir yaralanma meydana gelirse, sayı hakemleri her iki sporcunun birinci raundun başlamasından yaralanma anına kadar aldığı puanların toplamını çıkarmalıdırlar. Daha fazla puan alan sporcu karşılaşmayı kazanmış olur. Bulunla birlikte eğer yaralanma müsabakanın birinci raundunda meydana geldiyse yaralanmayan sporcu müsabakayı kazanmış olacaktır. Tek elemeli turnuvalarda eğer yaralanma müsabakanın birinci raundunda meydana geldiyse sonuç beraberlik olabilir.

FAULLER VE CEZALAR:

A-Teknik Fauller

1- Rakibe pasif bir şekilde kenetlenme ya da sarılma durumunda yarışmacı sözlü uyarılır; tekrarında 1 puan kesilir.

2. Müsabakayı kasıtlı olarak her aksatmada 1 puan kesilir.

3. Yarışmacının müsabaka esnasında kaskını çıkartması, vücut koruyucusunu gevşetmesi ve yavaş hareket etmesi durumunda sözlü uyarılır; tekrarında 1 puan kesilir.

4. Dur komutu verilince hakem izin vermeden ring’ten ayrılma durumunda yarışmacıya sözlü uyarı yapılır; tekrarında 1 puan kesilir.

5. Yarışmacının 1 dakika içerisinde belirli aralıklarla yapılan üç anons neticesinde ring’e gelmemesi durumunda hükmen yenik ilan edilir.

6. Müsabaka esnasında antrenörü tarafından çekilen ve havlu atılan sporcu hükmen yenik ilan edilir. 7. Hakeme karşı sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunan yarışmacı hükmen yenik ilan edilir. 8. Müsabaka esnasında dişliğini çıkartan veya fırlatan yarışmacıya sözlü uyarı yapılır; tekrarında 1 puan kesilir.

B-Bireysel Fauller:

1. “Başla” (hay) komutundan önce ya da “dur” (jeet) komutundan sonra rakibe hücum eden yarışmacıya sözlü uyarı yapılır; tekrarında 1 puan kesilir.

2. Rakibin yasaklı bölgelerine vurulursa kasıtlı vuruş olmadığı düşünülüyorsa sözlü uyarı yapılır; tekrarında yarışmacı zarar görmezse 2 puan kesilir; zarar görürse hükmen yenik ilan edilir.

3. Toplamda dört kez bireysel faul yapan yarışmacı maçtan diskalifiye edilir. 4. Sporculardan birisi 3 defa ikaz edildiği halde 30 saniye mücadele etmeden pasif olursa hükmen yenik ilan edilir.

5. Müsabaka alanı dışına teknik uygulamaksızın pasif bir şekilde yapılan ilk çıkışta yarışmacı uyarılır. İkinci çıkışta yarışmacıdan 1 puan kesilirken hasmına 1 puan eklenir. Üçüncü çıkışta yarışmacı ihraç olarak yenik ilan edilir.

CEZA GEREKTİREN DURUMLAR:

l. Hakeme saldırganlık yapmak. Bu durumda müsabık diskalifiye edilir.

2. Hakem uyarıp ikaz ettiği halde ısrarla faul yapmak. Bu durumda müsabık diskalifiye edilir.

3. Müsabakaya çıkan müsabık sporcunun doping alması veya uyarıcı ilaç kullandığı tespit edildiğinde müsabık sporcu diskalifiye edilerek hem sporcu hem de antrenörü hakkında gerekli cezai işlemler başlatılır.

4. Müsabakalara başkasının yerine çıkan sporcu durumları tespit edildiğinde müsabakaya çıkan sporcu, yerine çıkılan sporcu ve antrenörü hakkında ceza kuruluna verilmek üzere haklarında gerekli yasal işlemler başlatılır.

5. Müsabıkların veya antrenörlerinin Müsabaka hakemine, Yan hakemlere, Jüriye veya görevli diğer yetkililere sözlü ve fiili saldırılarında müsabık diskalifiye edilir, müsabık ve antrenörü hakkında yasal işlemler yapılır.

7. Müsabakada dişliğini kasıtlı olarak yere atmak, bu durumda müsabıka 1 puan düşürme cezası verilir. İkinci kere kasıtlı orak yaptığı müsabaka hakemi tarafından tespit edildiğinde müsabık diskalifiye edilir.

8. Müsabakaya çıkan sporcunun müsabaka neticesinde müsabakayı kazanmış olsa dahi eksik bir ekipman ile ringde olduğu tespit edilirse bu müsabık diskalifiye edilir.

9. Müsabakaya eksik, aykırı ekipmanlar ile veya değişik elbiseler giyerek çıkmak veya dekorasyon olarak metal maddeler giymek, vazelin veya benzer maddeler kullanmak, vücuda sürmek. Bu durumlarda müsabık müsabaka hakemi tarafından cezalandırılır veya diskalifiye edilebilir.

CEZALAR: 1. Rakibini kasıtlı olarak sakatlayan yarışmacı müsabakadan diskalifiye edilir ve elde etmiş olduğu tüm sonuçlar iptal edilir. 2. Mola sırasında yasaklı maddeler (doping) kullanan ya da oksijen takviyesi yaptıran yarışmacı müsabakadan diskalifiye edilir ve elde etmiş olduğu tüm sonuçlar iptal edilir. 3. Hakemlere ve diğer görevlilere hakaret eden, kışkırtıcı sözler söyleyen, küfreden sporcu müsabakadan diskalifiye edilir ve elde etmiş olduğu tüm sonuçlar iptal edilir. 4. Hakemlere ve diğer görevlilere hakaret eden, kışkırtıcı sözler söyleyen, yalan beyanlarda bulunan ve küfreden antrenörün temsil ettiği takım müsabakadan ihraç edilir ve elde etmiş olduğu tüm sonuçlar iptal edilir. 5. Bu Talimat hükümleri ile cezayı gerektiren fiil ve hareketlerde bulunanlar hakkında Federasyonumuzun “Disiplin ve Ceza Talimatı” hükümlerine göre işlem yapılır.

MÜSABAKANIN DURDURULMASI:

1. Yarışmacının sakatlanması durumunda,

2. Orta hakem geçerli bir sebepten dolayı elini kaldırıp müsabakanın durdurulmasını talep ettiğinde, 3. Başhakem bir yanlış kararı ya da ihmali düzeltmek istediğinde, 4. Ring’te ya da platformda çözülmesi gereken sorunlar çıkarsa ya da halledilmesi gereken tehlikeli durumlar gerçekleşirse, 5. Müsabaka alanında oluşan problemler nedeniyle müsabaka aksarsa.

PROSEDÜR VE İTİRAZ BAŞVURUSU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:

1. Hakemlerin kararıyla aynı fikirde olmayan takım, yarışmanın bitiminden sonra 15 dakika içerisinde kamera görüntüsü ve 100 TL ile birlikte kafile başkanı ya da ilin görevlendirdiği resmi antrenörü, il faaliyetlerinde kulüp antrenörü vasıtasıyla Tertip ve İtiraz Kuruluna yazılı bir şekilde başvurusunu yapar. Belirtilen süre ve bitiminden sonra eksik belge ve cep telefonu görüntüsü ile yapılan itirazlar kesinlikle kabul edilmez. İtiraz başvurusunun haklı bulunması durumunda ücret iade edilir. Aksi durumda ise verilen ilk karar değiştirilmez ve ücret iade edilmez. Verilen itiraz ücreti il faaliyetlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hesabına, Federasyon faaliyetlerinde ise Türkiye Wushu Federasyonu hesabına yatırılır.

2. Bütün takımlar Tertip ve İtiraz Kurulu tarafından verilen son kararlara bağlı kalırlar.

3. Durumun şiddetine ve Türkiye Wushu Federasyonu kurallarına göre kararlara itaatsizlikten kaynaklanan sorunlara karşı sert önlemler alınır.

MÜSABAKAYA KATILMAMA VE MÜSABAKADAN ÇEKİLME: 1. Müsabaka doktoru tarafından yaralı ya da hasta olduğu tespit edilen ya da fazla kilo nedeniyle yarışmaya katılma niteliklerine sahip olmayan yarışmacılar müsabakalarda yer alamazlar. Ancak önceki müsabakalarda elde etmiş olduğu sonuçlar geçerli sayılır. 2. Yarışmacısına çok büyük bir üstünlük sağlanması durumunda bu yarışmacının antrenörü güvenlik amacıyla elini kaldırarak müsabakadan çekilme teklifinde bulunabilir. 3. Yaş kontrolünün yapılacağı zamanda olması gereken yerde bulunmayan, maçtan önce yapılan üç yoklamadan hiç birisine cevap vermeyen ya da yoklama sonrası izinsiz bir şekilde ayrılıp yarışma alanına zamanında gelmeyen yarışmacının mazereti kabul edilmez. 4. Müsabakadan çekildiğini sözlü olarak bildiren takımın çekilme kararından önce sporcularının elde ettiği dereceler ve madalyalar verilir; çekilme anından sonra derece elde edebilecek konumda olsalar bile dereceleri geçersiz sayılır. Müsabakadan çekilme anından itibaren 15 dakika içerisinde yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde müsabakadan çekildiğini yazılı olarak beyan etmeyen takımın sözlü olarak bildirimde bulunması da takımın müsabakadan çekilmesi için yeterlidir. Bu gibi durumlarda il faaliyetlerinde İl Hakem Kurulu ve ulusal faaliyetlerde ise MHK tarafından konuyla ilgili tutanak tutulur.

GİYSİ VE KORUYUCU DONANIMLAR: Müsabakalarda sporcuların giymesi gereken elbise: Müsabıklar Bruce Lee’nin giydiği şekilde alt üst siyah klasik Çin kültürü elbisesi giyeceklerdir. Maçlar yalınayak yapılır.

Müsabakalarda kategorilere göre sporcuların kullanması gereken koruyucu donanımlar: 1- Minik ve Yıldız (bay-bayan) kategorilerinde: kask, eldiven, dişlik, kaval koruyucu (çorap set kavallık), kagi, göğüs koruyucu (bayanlar) ve self guard (vücut koruyucu) kullanılacaktır. 2- Genç (bay-bayan) kategorilerinde: kask, eldiven, dişlik, kaval koruyucu (çorap set kavallık), kagi ve göğüs koruyucu (bayanlar) kullanılacaktır. 3- Büyük (bay-bayan) kategorilerinde: Kask, kasık koruyucu, çorap set kavallık, dişlik, kagi, göğüs koruyucu (bayanlar) kullanılacaktır.

4. Ayak tırnakları kısa kesilmiş olmalıdır, dekorasyon için veya mücevher olarak metal madde giyilmesi yasaktır.

5. Duble dişlik, futbol kaval kemiği koruyucu gibi sporcuya avantaj sağlayacak müsabaka ekipmanları kullanılabilir.

6. Sporcular her iki diz kemiği için dizlik (shin supporter) , her iki dirsek için dirsek destekleri ve her iki ayak bileği için de ayak bileği destekleri takmalıdır.

7. Sporcular yalnızca organizasyon komitesi tarafından kendilerine verilen kafa koruyucu, vücut koruyucu, ayak bileği ve dirsek desteklerini takacaklardır.

8. Sporcuya istenmeyen avantaj sağlayan vazelin veya benzer maddelerin müsabık tarafından kullanımına izin verilmez.

9. Sporcular dişlik kullanacaklar. Sporcu kasıtlı olarak dişliğini atarsa hakem tarafından uyarılır.

10. Sporcuların müsabakaya çıkarken giyecekleri ekipmanlar köşelerinin renginde olacaktır. Elbise kuralını bozan her şey sporcunun elenmesine sebep olacaktır.

11. Üzerinde Milli takımı simgeleyen “Türkiye” yazılı ve üzerinde Türk Bayrağı olan üniforma, t-şort, şort ve başka bir spor branşını simgeleyen giysi kesinlikle giyilmeyecektir.

MÜSABAKA ELDİVENLERİ VE BANDAJ KULLANIMI:

A) Müsabaka Eldivenleri: Müsabaka eldivenleri ağırlığı ulusal ve uluslar arası müsabakalarda (10) ons olarak kullanılacaktır. Sporcular organizasyon komitesinin belirlemesine göre hangi köşede dövüşeceğine bağlı olarak Kırmızı veya Mavi eldiven takmalıdırlar.

B) El ve Ayak Bandajları: Yalnızca 5 cm x 6 m. ölçülerinde yumuşak maddeye izin verilir, plastik veya flaster tipi bandajlara izin verilmez. Yapışkan bandajların ölçüleri 2,5 x 2,5 cm. olmalıdır ve yalnız bileğin arkasını kaplamak için kullanılmalı ve parmağın kemikli kısmını kaplamamalıdır. Tek elastik bandajların giyilmesine kol ve ayaklardaki burkulmaları önlemek için izin verilir. Kaval kemiği ve dizler için bandaj kullanımı yasaktır. Sporcular ayaklarını korumak amacıyla elastik bilek bandajı giyebilirler.

MUTLAK GALİBİYET: 1. Darbe sonucu yere düşen ve beş saniyeden fazla bilinçsiz ya da ayağa kalkmasına rağmen bilinci yerinde olmayan yarışmacının rakibi maçın galibi ilan edilir.

2. Rakibi ring’e çıkmayan sporcu hükmen galip ilan edilir.

3. Rakibi ring’e çıkıp müsabakadan çekilirse sporcu galip ilan edilir.

GALİBİNİN BELİRLENMESİ: 1- Elemelerde sayı puanıyla önde olan yarışmacı raundun galibi ilan edilir. 2- Bir raunt boyunca 3 kez pasif bir şekilde teknik yapmaksızın kaçarak ring’ten çıkan sporcunun rakibi raundun galibi ilan edilir.

EŞİTLİK DURUMUNDA MÜSABAKANIN GALİBİNİN BELİRLENMESİ: 1. Minik (bay-bayan) müsabakalarında, beraberlik durumunda ilave süre yani uzatma 1’er dakikadır.

2. Yıldız (bay-bayan) müsabakalarında, beraberlik durumunda ilave süre yani uzatma 1’er dakikadır.

3. Genç (bay-bayan) müsabakalarında beraberlik durumunda ilave süre yani uzatma 1’er dakikadır. 4- Büyükler (bay-bayan) müsabakalarında beraberlik durumunda ilave süre yani uzatma 1’er dakikadır.

MAÇIN GALİBİNİN BELİRLENMESİ: 1. Raundu kazanan yarışmacı maçın galibi ilan edilir. 2. Eğer bir yarışmacı sakatlanır veya hastalanırsa ve yarışmaya devam edemeyeceği doktor tarafından onaylanırsa rakibi maçın galibi ilan edilir. 3. Rakibi tarafından faulle sakatlanan ve maça devam edemeyeceği doktor tarafından onaylanan yarışmacı maçın galibi ilan edilir ama sonraki müsabakalara katılmasına izin verilmez.

NOT: Hazırladığım bu program “JKD Kulelkavido Sparring Kurallarının” ilk şekli olup TWF'ye branş olarak bağlandıktan sonra, Türkiye Wushu Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı sayın Abdulvahid Alagöz'e katkılarıyla programın geliştirilmesinden dolayı teşekkür ediyorum.