Siyonizm ve Derin Yapılanma

Siyonizm sinsi bicimde devletin içine sızmış ve Devlet için çalışmaları engellemiştir. Siyonizme hizmet ettikleri içindir ki, böyle bir yapılanmaya izin vermemiş olabilirler.

Siyonizmi desteklersen ve bir şey söylemesen görev başındasın. Derin Devlet vardır, insanları maşa olarak kullanırlar. Terörün arkasından siyonizm çıkar.

Siyonizm ile Devletin ulusal yapısı ve güvenliği tehdit altındadır. Laik, demokratik, sosyal devlet yapısı ve rejimi değiştirilmek istenmektedir. Devlet yıkılmak istenmektedir.