JKD KULELKAVİDO'NUN KATEGORİZASYONU

Dövüş sanatları çeşitli bakış açılarından dolayı çeşitli şekillerde kategorize edilebilir. Biz sizin göstereceğiniz tüm kategori çeşitlerine göre Jeet Kune Do Kulelkavido’yu değerlendirebiliriz. Bunun nedeni sistemimizin kapsayıcı olma niteliğidir. Hangi dövüş sanatının nesinden etkilendi ise sizin göstereceğiniz herhangi bir kategorik şemaya göre sistemimizi sergileyebiliriz. Nitekim Wikipedia’nın ve başka sitelerin başarılı kategorizasyon şemalarını değerlendirdik. Herkesin bulmakta zorluk çekmeyeceği bu şemaları olduğu gibi alarak Jeet Kune Do Kulelkavido’ya nesi ile ilham verdiğini bu şemalar üzerinden gösterdik. Bizim bu çalışmamız Jeet Kune Do Kulekavido’nun bu şemalarda nasıl durduğunu ve özgün farkını sergilemek içindi.

Bugün siz yeni bir kategorize getirseniz biz onun üzerinde Jeet Kune Do Kulelkavido’nun nasıl tanımlanabileceğini ve diğer branşların hangi özelliğinden etkilendiğini gösterebiliriz. Bunu yapmamızın nedeni kendi açımızdan kategorize etme sorunu yaşamamız değildir; zira biz kendi kategori şemalarımızla da Jeet Kune Do Kulelkavido farkını ortaya koyduk. Hatta iddia ile diyebilirim ki kategorize şemaları dâhil dövüş sanatlarının her hususunda tamamen kendimize ait prensiplerimiz, disiplinimiz ve şemalarımız var. “Jeet Kune Do’nun Felsefesi“ isimli eserimizin girişinde gördüğünüz ‘dövüş kategorisi’ ilk ve tek olup bize aittir.

Biz bazısı bize ait olan ve bazısı bize ait olmayan şemalarda özelliklerimizin nasıl bir dağılım gösterdiğini aslında farkımız daha iyi anlaşılsın diye gösteriyoruz. Bizi iyi tanıyan iyi niyetli insanlar bunun farkındadırlar. Bizi iyi tanımayan kızmadığımız ama acıdığımız önyargılılar sanki bu kategorize şemalarını da biz icat etmişiz gibi “Ha, bak bu şema Wikipedia’da var” deyip boş vakitlerini dünyanın emeğini vererek boşa geçirmişler. Zaten böyle bir iddiamız olmadı. Bir kategorize şeması bize ait olduğunda bunu zaten belirtiriz; olmadığında da -unutmak istisna- kaynak veririz. Dünyanın en popüler Wikipedia sözlüğünde biz bunu yaptık. Onların kategorik dağılımına göre Jeet Kune Do Kulelkavido’nun nasıl durduğunu sergiledik. Biz zaman zaman dövüş ya da dövüş dışında başka konularda bilim adamlarının da ortaya koyduğu kategorizeleri değerlendiriyoruz. Paylaşılabilecek güzel bir şema varsa alıyoruz. Her şeyi icat etmek zorunda değiliz. Yarın da farklı şemalar ve çarpıcı kategoriler sergilenirse yine bunu yapacağız. Kaliteli bir şema ortaya konduğunda o şema üzerinden Jeet Kune Do Kulelkavido’yu sergileyeceğiz.

Bu itibarla hatırlatmak isterim ki dövüş sanatlarının teknik, taktik ve strateji tarafı bitme noktasına gelmiştir. Bizden başka herhangi bir kurum, okul ya da birey dövüşe yeni bir şeyler katma ve kazandırma bakımından yok denecek kadar azdır. Biz dünyanın görmediği yüzlerce tekniği uluorta paylaşıyoruz; ama bizi çekemeyenleri de dikkate alarak çok özel gördüğümüz her şeyi paylaşmıyoruz. Pinekleyerek klavyesini kullananlar eğer beceri sahibiyseler 70’li yılların mahallelerindeki kadınların kapı önü dedikoduları gibi cav cav yapacaklarına gitsinler yeni bir şeyler sergilesinler ya da hiç olmazsa antrenman yapsınlar. Bu onlar için daha hayırlıdır.

Defaatle söylediğimiz gibi gerek teorik ve gerek pratik konularda biz değerlendirmeyi üç türlü yaparak okuyucularımızın ve öğrencilerimizin istifadesine sunuyoruz: Ya onu olduğu gibi alarak ya onu az ya da çok kısmen değiştirerek yahut tamamen bize ait olarak. Onu olduğu gibi alıyoruz: Çünkü bizim dışımızda gerçekleşen kaliteli çalışmalardan istifade etmek istiyoruz. Onu az ya da çok kısmen değiştiriyoruz: Çünkü biz eleştirel bakış açılarına da sahibiz ve elbette noksanlıkları fark edebiliriz. Onu tamamen bize ait olarak sergiliyoruz: Çünkü biz özgün özelliklerimizle hepsinden farklıyız. Biz başkası değil, biziz.

Bu üçünün bir arada olmasından daha iyi bir metodu olan varsa saygı duyarak kendisinden istifade etmek isteriz. Ama “onu olduğu gibi alan” beceriksiz taklitçilerin kapı önü dedikodularını değil, bilimsel ya da metodik olanı umursarız. Zaten gerek Jeet Kune Do ve gerekse JKD Kulelkavido farkı biraz da buradadır. Nitekim bu metot Bruce Lee’nin izlediği bir yoldur.

Bir şaşkın “Formatı alıp içini doldururken, pehlwani tekniklerini nereden, kimden, hangi tarihte öğrenildiğiyle ilgili bir bilgi var mı? Bu stilleri önce biraz çalışması, öğrenmesi lazım, öyle değil mi?” diye sorarsa, bizim cevabımız şu olur: Biz “Kulelkavido’yu Oluşturan Ekoller” başlığı altında “Pehlwani: yerde mukavemet” demişiz; yani biraz kafası çalışan teknikten bahsetmediğimizi ve mukavemetin “çalışma” değil, “gözlem” gerektirdiğini anlayabilir. İranlı güreşçilerle kritik yaparken bu özellikleri dikkatimi çekmiş, beni etkilemişti. Teknikten bahsetmedim; yenilmemek için yerde gösterdikleri aşırı direnci kastettim. Bundan etkilenmek için uzun yıllar pehliwani çalışmaya gerek yok.

Bruce Lee ile ilgili olarak, “Eskrimci olmadığı halde eskrimi bile sayıyor“ dediğim için, çokbilmişin biri, “Bruce küçük yaşlardan beri eskrim çalışmıştır” derse onu bir eskrim sporcusu olarak Kabul etmiş olur. Ardından “…Ve Lee çalışmadığı bir şeyi öğretmemiştir” derse adama sorarlar, “Ne yani eskrim miş. Bruce Lee’nin eskrim çalıştığını gösteren resimleri popülerdir ama bu onu eskrimci yapmaz. Kardeşi eskrimci diye bu ona ırk yoluyla geçmez. Hepimiz futbol oynamışızdır ama pek az kişi futbolcu olur. O asla ne kendisi ve ne de kimse tarafından eskrimci olarak nitelenmemiştir. Onun eskrim dalında çok sayıda kitaplar okuduğunu biliyorum ama bir yarışmaya katıldığını ya da bir ödül aldığını duymadım.Bu durum Bruce Lee’yi bir gözlemci yapar.

Bize cahilce hakaret edenler bize inanan, emeğini, zamanını ve parasını bu yolda harcayanlar değil; emek verirken yeteneğini açığa çıkaran, zamanını kötü ortamlarda harcamaktan kurtaran ve ‘paranın önemi yok’ dediğimiz insanlardır. Kıymet bilenin çokluğu ve nankörün hemen hemen yokluğu böyle kıytırık meselelerin ulvi amaçlarımızı engelleyemediğini göstermektedir.

www.bizimkocaeli.com/yazar/.../jkd-kulelkavidonun-kategorizasyonu/15496.html    4 Haz 2015