Kamu Yönetiminde Bireysel Performans ve Örgütsel Verimlilik Aracı Olarak PERSONEL GÜÇLENDİRME

Personel güçlendirme anlayışı; örgütlerin yenilik ve esneklik ihtiyacı nedeniyle ortaya çıkmıştır. Küreselleşen dünyada yoğun rekabet koşulları, müşterilerin bilinçli hale gelmesi, tüketicinin korunması, ürün alternatiflerinin aşırı derecede artması örgütlerde, personelin inisiyatifini kullanmalarına izin veren ve değişken olaylar karşısında çok hızlı düşünüp karar verme gibi çalışma şekilleri yönetimde personel güçlendirmeyi gündeme getirmiştir. Günümüz iş ortamında, karar verme mekanizması sadece yöneticilerin katıldığı bir organ olmaktan çıkmış, artık alt kademelerdeki iş görenlerin de katılımıyla homojen hale gelmektedir.

Türk Kamu Yönetiminde ki personel güçlendirmesi ise liyakata bağlılık ile esas kılınır.

İşi en iyi yapan kişi o işi yapan kişidir mantığı artık yerini ; İşin işleyişi için en doğru karar kişinin iş sadakati, iş bilgisi, eğilimi ve yeteneği ile bağlantılı olarak verilebilir.

Yetki Devri ile üstün asta olan güveni de personelin işe liyakatını arttıran bir durumdur.

Yetki devrinde yönetici kendi yetkisinin bir bölümünü astlara vermektedir. Yetkinin bir bölümünü devretmek ondan vazgeçmek anlamına gelmemektedir. Temel yetkiler yine üstte olup, astların sahip olduğu yetki belli sınırlar içinde hareket edebilme özgürlüğüdür.

Personel güçlendirmede yetkinin devredildiği personelin aynı zamanda eğitim görmesi ve kendisini geliştirmesine olanak tanımaktadır. Bu durumda verilen yetkilerin daha etkin bir şekilde kullanılması mümkün olmaktadır.

Yetki devrinde yönetici kendi yetkisinin bir bölümünü astlara vermektedir.

Yetkinin bir bölümünü devretmek ondan vazgeçmek anlamına gelmemektedir.

Temel yetkiler yine üstte olup, astların sahip olduğu yetki belli sınırlar içinde hareket edebilme özgürlüğüdür.

Personel güçlendirmede yetkinin devredildiği personelin aynı zamanda eğitim görmesi ve kendisini geliştirmesine olanak tanımaktadır. Bu durumda verilen yetkilerin daha etkin bir şekilde kullanılması mümkün olmaktadır.

Türk Kamu Yönetimi ile Özel Yönetim Arasındaki Personel Güçlendirme Farklılıkları

Hiyerarşik Kültür                   Güçlendirme Kültürü

Planlama                                        Vizyon

Emir-komuta ve kontrol                    Performansa ortak etme

Kalite kontrol                                   Kendi kendini kontrol

Bireysel sorumluluklar                      Takım sorumluluğu

Piramit yapılar                                 Çapraz yapılar

İş süreçleri                                       Projeler

Yöneticiler                                        Koçlar Takım liderleri

Çalışanlar                                         Takım üyeleri

Katılımcı yönetim                              Kendi kendini yöneten takımlar

Söyleneni yap                                   Kendi işinin sahibi ol

İtaat                                                 Mantık

Ve…
Bunlardan dolayı Kamu Yönetiminde ne yazık ki kanunlara bağlılık olarakta Personel Güçlendirme olayı gerçekleşmemekte. Özel yönetimde ise gerçekleşmekte.

SONUÇ-DEĞERLENDİRME

Günümüzün rekabetçi koşullarında varlıklarını sürdürmek isteyen işletmelerin, düşük maliyetli, yüksek kaliteli, çok fonksiyonlu ve tüketici taleplerine uygun nitelikli mal ve hizmet üretmek durumunda kalan işletmeler yeni bir yönetim tekniği olan personel güçlendirmeyi kullanmaya başlamışlardır. Kamu yönetiminde ise aynı duyarlılık söz konusu değildir. Yapılacak yasal bir düzenleme ile personel güçlendirme tekniğinin kamu yönetiminde de uygulanması sağlanmalıdır. Her ne kadar kamu hizmetlerinin ve kamu erkinin sunumunda rekabet ortamı gelişmemiş olsa da, hantallaşan bürokrasi Devletin varlık nedenini tehdit eder hale gelmektedir. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için kamusal alanda da yönetimdeki yeni teknikleri, özellikle güçlendirme tekniğini uygulamakta yarar vardır.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Hazırlanın, Değişiyoruz ! Politika 06.08.2019
Yeni (mi) Parti Politika 19.07.2019
İstanbul Değişimi (3) Son... Politika 27.06.2019
İstanbul Değişimi (2) Politika 25.06.2019
İstanbul Değişimi Politika 24.06.2019
Başlık Kategori Yayın Tarihi
İslami Terbiye Şart Sosyal 06.10.2019
İyi miyiz ? Sosyal 22.06.2019
GÜÇLÜ LİDER GÜÇLÜ TÜRKİYE. Sosyal 30.03.2019
Vatandaşlık Görevi Sosyal 29.03.2019
Dünya Kadınlar Günü Sosyal 08.03.2019

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.