BRUCE LEE’YE GÖRE KUNG FU

Kung Fu hakkında çok sayıda usta bir şeyler söylemiş ya da kaleme almıştır. Fakat Bruce Lee’nin neler söylemiş olduğunun önemi apayrıdır. Bruce Lee’nin ilk kitabının adı “Chinese Gung-Fu: The Philosophical Art of Self Defense” dır; yani “Çin Kung Fu’su: Kendini Savunmanın Felsefi Sanatı”. Bu kitabında Kung Fu hakkında şunları söylüyor:

“Tüm Uzakdoğu savaş sanatlarının temeli Kung Fu’dur. Kung Fu prensipleri ve teknikleri farklı Uzakdoğu savaşma sanatlarını etkilemiştir; fakat Kung Fu büyük bir giz altında öğretildiğinden Batı dünyasında Uzakdoğu’daki kadar tanınmamıştır.

Kung Fu 4000 yıldan daha eskidir. Başlangıçta dövüşün basit, belirlenmemiş bir şekliydi. Fakat yüzyıllar içinde sayısız dövüşçü nesli tarafından gittikçe daha fazla mükemmelleştirildi; kaba olan düzeltildi; teknik gittikçe daha fazla inceltildi, ta ki üstünlüğü belirgin şekilde kristalleşene kadar. Daha sonra anatomi, din ve psikoloji bilgileri antrenmanın içine katıldı ve Kung Fu kendi savunmasının yüksek bilimsel ve felsefi sanatı yönünde yoluna devam etti. Bu yaklaşık 2000 veya 3000 yıl önceydi.

Kung Fu sağlığı korumaya, psikolojik gücün bakımına ve kendini korumaya yarar. Felsefesi Taoculuğun, Ch’an’ın (Zen Budizmi) ve I Ging (Değişimlerin Kitabı – esnek olanın ideali: Hafifçe eğilmek ve daha güçlü tekrar yukarı gelmek, hasmın hareketlerine uyum sağlamak, direnmeden ve zahmetsizce) çeşitli parçalarına dayanır. Kung Fu teknikleri gücü değil, ikisinden birinde aşırıya kaçmadan enerji ve ölçülülüğün korunmasını vurgular (Ying ve Yang felsefesi). Bu yüzden gerçek bir Kung Fu dövüşçüsü asla hasmın gücüne doğrudan karşı gelmez (bu sadece yeni bir reaksiyon ortaya çıkarırdı) veya ona tamamen teslim olmaz; o sadece çelik bir yay gibi yumuşak ve esnektir. O hasmın gücünün zıttı değil de telafisi olmak için hasmın gelen gücüyle uyumlu bir şekilde kaynaşmaya çalışır.

Ben şimdi birkaç yıldır doğallığın stili Wing Chun Kung Fu çalışmalarıyla ilgileniyorum. Zihnim artık hasım “kendim”, tekniğin şeklen hâkimiyeti veya benzerleriyle şaşırtılmıyor. Hasmın tekniklerini kendi tekniklerim yaptım; görevim basitçe “birliğin” diğer yarısını tamamlamak ve benim aksiyonum “wu wei” nkidir (kendiliğinden reaksiyon), bu kendimi herhangi bir şeye hazırlamadan sadece o anki durumlara bağlıdır. Psikoloji ve hayal gücünün antrenmanı hayal gücü ve chi (nefes kuvveti), chi ve enerji ve saire geçti. Artık “denemek” yok, her şey doğal şekilde akıyor.”

Gerçekten de mesela Karatenin Okinawa adalarına taşınmadan önce Kung Fu olduğu ve Japonlar tarafından yorumlandığı bilinir.

Bruce Lee’nin Kung Fu’nun evrimi konusunda söyledikleri dikkat çekicidir. İşe yarayan işe yaramayanın yerine geçmiş ve işe yarayanın bile yerini daha çok işe yarayan almıştır. Zaman öyle bir işlemiştir ki dün “doğru” olan bugün tartışılmış ve nihayet yarın “yanlış” olduğu kabul edilmiştir.

Daha sonra katıldığı ifade edilen “anatomi” dövüş egzersizlerinin sağlığa faydalı olmasına, daha sonra katıldığı ifade edilen “din” dövüş sanatçılarının edepli olmalarına ve yine daha sonra katıldığı ifade edilen “psikoloji” dövüş camiasındakilerin sabırlı olmalarına neden olmuştur. Böylece zamanla bilime uygun olabildi ve felsefi derinliği artabildi. Bütün bunlar çok uzun bir süreçte gerçekleşti.

Nihayet günümüzde gerek zihinsel ve gerekse bedensel sağlık bakımından sağlık kazandırdığı gibi kendini savunmaya da yarayan bir sanat halindedir. Yumuşaklık ve sertlik senkronize haldedir; bunlardan birinde aşırılık uyumu, ritmi ve dengeyi bozar.

“Wu wei” yani kendiliğinden reaksiyonu genel Uzakdoğu felsefesindeki “eylemsizlik” anlamında değil, Bruce Lee’nin felsefesindeki “otomatikman cevap” olarak algılamak gerekir. Bruce Lee’nin konseptini bilen bunu pekâlâ anlayabilir. Otomatik olarak karşılık verirsin; düşünmezsin bile; o düşünceden çok daha hızlıdır. Böylece farkındasız olarak farkındasındır; hasım vurma hesabında iken senin otomatik cevabına hazırlıksızdır. Bruce Lee’nin orijinal öğrencilerinden Joseph (Joe) Cowles kendi Jeet Kune Do’suna işte bu yüzden “Wu Wei Gung Fu” (*) demiştir.

Lakin bu ifade de tıpkı Bruce Lee’nin sınırsız felsefesini sınırlayan“Jeet Kune Do” ifadesi gibi kısıtlıdır. Ancak asıl olan ne dendiğinden ziyade felsefesi hakkındaki bilinçtir. JKD yanlış anlaşıldıktan sonra Bruce Lee’nin öğrencisiyle değil Bruce Lee’nin kendisiyle bile çalışsanız boşunadır. Asıl olan JKD ilkelerini herhangi bir antrenmana dâhil ederek çalışmaktır. Antrenman programları ve egzersizler değişebilir; değişmeyen ilkelerdir. Antrenman bizi JKD’ye hazırlar; ilkeler JKD’ci yapar. Öyleyse ilkeleri kattığımız kadar JKD’i oluruz.

 

NOT: * (Çincesinde ses “K” ile “G” arasında çıktığı için “Kung” ya da “Gung” denmesinde hiçbir mahsur yoktur. Bu yüzden ben Çince sözcüklerde Latin harflerine çok dikkat etmeyebilirim. Chi sao ya da chi sau, gua choi veya kua choi veyahut qua choi diyebilirim; gin choi ya da jin choie diyebilirim. Oysaki bunlar aynı şeylerdir.)

 

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel-yilmaz/bruce-leeye-gore-kung-fu/16206.html          15 Eki 2015