ŞEYH NAZIM TERBİYESİ

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 9 Haziran 2013 Sohbeti’nden alıntıları değerlendirelim bakalım. Bir şeyh hitab etti mi ne kadar hikmetli olur, nasıl terbiye eder?..

"Sıçanın şeyi yok, itibarı yok" diyor Şeyh. Ama insana gelince "Yaranı Şahı Merdan'ın ahbabları hepsi sevgi yüklüdür" diyor. Soralım o zaman, yüklü sevgisiyle daha sonra nasıl oluyor da "Tuh sana" diyebiliyor?.. "Arpa yediğimde de bir, bir çağırırım ben eşekliğimi ilan ederim. O zaman anlarım ki yediğim tamamdır" diyor… "Bre sen, seni yaratan haşa minel huzur, eşek gibi anırasın diye mi yarattı?" diyor… "İnsanların hepsi şimdi, haşakum, merkepler gibi anırmak ister" diyor… "Buyur ey Şahı Merdan buyur, insanların arpası çok geldiğinde bağırmaya başlıyorlar" diyor… "Be sen kaç ayaklısın? İki ayaklı. Ziyadeliğin nedir? Kuyruğun, kuyruğun da yok" diyor… "Eşeğin hiç olmazsa kuyruğu var. Rus böyle söyler, Amerikan der yok. Sen öyle çağırırsan sen saman yersin dese, bak benim savtıma, benim kuvvetime bak, ben anırayım da göresin ey Rus eşeği" diyor…

O halde soralım, bu ifadeler kendisinin bile ‘Hazreti insan’ dediği varlığın nezaketine yakışır mı? Mademki "İnsan, Hazreti İnsandır, hayvan değildir, eşek değildir" diyor Şeyh. "Yaratılanların en şereflisidir. Öğretiyorlar mı mekteplerinde? İnsan eşrefi mahluktur diye" diyor. Hatta "Hakaret etme! Aşağı görme! Hayvanı bile aşağı görmeyeceksin" diyor ama devamında dayanamayıp hakaret ediyor: "Çünkü Yaratan vardır. E insanı iki paralık etti bu 21. asrın insan diye gezen vahşileri."

O zaman şeyh gibi hep "İnsan, Hazreti İnsandır" dememek gerekir çünkü insan vahşi de olabildiği için Kur'an-Kerim "Esfel-i Safilin" der; yani sefillerin en sefili. Devamında söylediği "Horozlanma!" ifadesi hakarettir.

Şeyh efendi "Demos şeytandır Rum lisanında" diyor.  Aslında Şeytan Latince'de "Diábolus" ya da "Diaboli" demektir; Yunanca'da ise "Diabolos". “Demos” diye bir kelime yok. Bunu böyle yanlış ifade eden bir ilahiyatçıya daha rastlamıştım. Demek birileri bu yanlışı yayıyorlar. "Araştırsanıza demokrasi nedir" diyor Şeyh. Ne bekliyorsunuz?  Araştırın, o zaman görürsünüz “demos”un anlamının “şeytan” olmadığını. Şeyhin “araştırsanıza” demesi büyük cesaret. Genelde kendilerine müritlerin ölü gibi teslim olmalarını isterler. Fakat araştırdıklarında “şeyhim dediğiniz gibi değilmiş” diyecek cesaretleri olacak mı? Onun “şeytan” anlamına geldiğini zannettiği “demos” kelimesinin Atina’da genellikle “tüm Atinalılar”, bazen de “halk”, hatta kimi zaman yalnızca “fakir insanlar” manasına gelmektedir. Şeyh "Şimdi bütün millette moda, demokrasi" diyor ama hayır; moda denmeyecek kadar eski bir sözcüktür demokrasi . İşte yine yanıldı. Demokrasi, yönetim biçimi olarak ilk defa ‘Heredot Tarihi’ adlı yapıtta tartışılmıştır ki tarih M.Ö. 400’ler olduğu için buna asla moda denemez.

"Demos Rumca kelime, deli, zır deli, şeytan, ifrit manasına gelir, yani ifritlerin idare ettiği insanlar demek" diyor Şeyh. Lakin buna kaynak bulması imkânsız. Demokrasi; Eski Yunan’a dayanan bir kavramdır. Yunancada halk anlamına gelen “demos” ile güç, kudret, iktidar ve yönetim anlamına gelen “kratos” kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Bu noktadan hareketle kavrama, halkın kendi kendisini yönetmesi anlamı da yüklenmektedir. Şeytan, Latince'de "Diabolus, Diaboli" ve Yunanca'da "Diabolos" demektir; ayrıca dünyada hiçbir dilde “demos” şeytan demek değildir.

“Siz dört ayağınızla tepiyorsunuz…” diyor. Bu da çok kaba bir ifadedir. Hal ehline hiç yakışmaz.

“Erdoğan bey, yeni kanun yapacağız. Sen kanun yapmaya, sana kim izin verdi?” diyor. Yahu, yapılacak olan kanunlar Peygamberimiz döneminde olmayan daha güncel bazı meselelerle ilgilidir. Kur’an hak’tan söz eder; kozern’den, voting tröst’ünden, stagflasyon’dan, philips eğrisi’nden, spesifik vergi’den söz etmez. Bunları da bilim adamları mecburen kanunlara enjekte ederler. Şartlar mecbur kılar. Bugünün İstanbul’u 1500 yıl öncesinin Mekke’si gibi sadece Kur’an ve istişare ile yönetilemez. Kur’an-ı Kerim’e ters düşmemek kaydıyla elbette zamanın ihtiyaçlarına cevap veren kanunlar çıkarılmalıdır.

Şeyh "Öbür başka sersemler çıkıyor" derken de hakaret ediyor. Hatta Başbakan'a bile. Çünkü "öbür bazı" ifadesi var. Ama yaşlı adam diye herhalde kimse ona dokunmak istemez. Fakat hem aykırı, hem kanaat önderi ve hem de mavi gözlü olması da düşündürücü hani...

"...onlar da diyor yok. Biz kanun yaparız. Senin yaptığın kanunu git de abdesthanede yap be. Bu yaşımda beni şaşkın ediyorlar. İnsanın yapacağı anayasa, babayasayı gitsin abdesthanede yapsın" diyor. Vekiller Türkiye'de anayasayı şirk olsun diye değil, şartları dikkate alarak yeniliyorlar. Anayasa istenildikten sonra şirke girmeden de düzenlenebilir.

Şeyh "O saltanatı elinizden alır, çıpıtlara verir, çingenelere verir" derken Çingeneleri de hakir görüyor. Lakin onlar da Ademoğludurlar. Ama ben bir Çingen gelini olan bir Şeyh duymadım. Kızlarını vermezler öyle hakir gördüklerine…

Neyse, 21. Yüzyılın Müslümanı artık her ifadeden ve herkesten etkilenmeyecektir… İnsanımızın daha cahil olduğu o geçmiş yıllarda etkilemiş ve öylece gelmiş olabilirler. Bunlar çocukluğunda Keloğlan masallarıyla, büyüklüğünde ise “OKU” diyen dinin OKUMA” diyen ilkokul kitaplarıyla büyüyen nesliydi. Ama artık uyanış var. Hakaret edildiğinde bunu sindiremeyecek kadar şerefli ve adablı bir toplum yetişiyor. Bizim çocuklarımız eski filmleri izleyip gözyaşı dökmüyor. Eski politikaları hayretle eleştiriyor. Dini anlatmak eğer bu şeyhlere kaldıysa din anlayışını gözden geçiriyor. Kötü bir kanaat önderi ancak kendisinden daha zeki ve bilgili olmayanları peşinde tutabilir.

11.06.2013 / YÜKSEL YILMAZ

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
GERÇEĞİN TAHLİLİ Felsefe 06.09.2019
SIRRIN LİMİTLERİ Felsefe 31.08.2019
DİNE KATILAN HURAFEYİ SORGULAYIN Genel 28.08.2019
Ümmetin kafası neden karıştı? (17) Genel 27.08.2019
MÜSLÜMANLARIN KAÇIRDIĞI TARİHİ FIRSAT Politika 12.08.2019
Başlık Kategori Yayın Tarihi
SU STRESLİ ÜLKELER VE TÜRKİYE Genel 14.09.2019
Nasıl mutlu oluruz? Genel 10.09.2019
ÖZSAYGI Genel 09.09.2019
Türkiyedeki Su Kaynaklarına Yabancı Sermayelerin Önem Vermesi Hayra Alamet Olmasa Gerek !!! Genel 29.08.2019
RENKLER KAÇ TANE? Genel 19.08.2019