MÜSLÜMAN ÇOCUĞA DİNİ SUALLER

Aslında 88 adet olan bu maddeler bir makale uzunluğunda olsun diye çok sakıncalı görmediğimiz maddeler çıkarılarak 21 maddesi ele alınarak özetlenmiştir. Reformistler sorup cevaplıyorlar ve sonra da biz bir cevap veriyoruz...

1. Müslümanım demenin manası nedir?
    Reformist: Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir. (Oysaki tasdik ve teslimiyetin sadece sözcüklerde kalmaması da gerekmektedir.)


2. Allah'ın bir olduğuna delilin nedir?
   Reformist: Sure-i İhlâs'ın ilk ayeti kerimesidir. (Oysaki bu delil Müslüman olanadır, olmayana değildir ve zaten Müslüman olmayan delil peşindedir.)


3. Bunun manası nedir?
   Reformist: Sen söyle ki ey Habibim Allah birdir. (Oysaki burada "Habibim" sözcüğü bile geçmemektedir. Katma hastalığıdır bu.)


4. Kimin milletindensin?
   Reformist: İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim. (Oysaki bunu dinindenim olarak anlamak gerekir, çünkü biz onun milliyetinden olan İbraniler değiliz.)


5. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
   Reformist: Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir. (Oysaki bu konuda Kur'an'da en ufak bir işaret yoktur. Gereksiz ve magazin bir sorudur.)


6. Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?
  Reformist: Tevhid'dir. (Oysaki Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisinin olduğunu kabul edersek emrettiği şeylerin önemsizinin olduğunu da kabul etmiş oluruz..)


7. Allah tarafından mahlûkata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
  Reformist: Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin. (Oysaki bu rivayetten öteye gitmez. Sayısını Allah bilir.)


8. En büyük peygamberler kaçtır?
   Reformist: 5 dir. Hz.Muhammed (a.s.), Hz.Nuh (a.s.), Hz.İbrahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) dır. (Oysaki böyle magazinsel değerlendirmeler dinin konusu ve maksadı değildir. Dinin görevi merak gidermek değildir.)


9. Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?
   Reformist:  Bütün insanlığa gönderildi. (Oysaki diğer bütün peygamberler için bu cevap geçerlidir. Nasara halkının dışından bir putperest İsa'ya (as) gelseydi, ‘yardımcı olamam ben Nasranîlerden sorumluyum, git neye taparsan tap' mı diyecekti? Of akıl, sen bu hallere de mi düşecektin?)


10. İlk resul kimdir?
   Reformist: Nuh (a.s.) dır. (Oysaki bu cevapları veren dört kitabın indiği dört resulden söz ederken Nuh'u (as) dâhil etmemiştir. Hangi kitap Nuh'a gelmiş ve kendisi resul olmuştur?)


11. Dört büyük melek hangileridir?
   Reformist: Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.) (Oysaki büyük veya küçük melek ya da dört büyük melek yahut dörtten az mı çok mu olduğunu Kur'an konu etmemiştir. Bu konularla magazinciler ilgilenmektedir.)


12. Mezhep kaçtır? Nelerdir?
   Reformist: İkidir. (Oysaki Kur'an'da var olan iki mezhep kastedilmemekte hatta akıllarının ucundan bile geçmemektedir. Allah'ın mezhebi (hizbullah), şeytanın mezhebi (hizbuşşeytan). Kur'an'da olmayan kastedilmekte çünkü magazin peşinde Kur'an unutulmaktadır.)


13. İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir?
   Reformist: İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir. (Oysaki itikadı beşer değil Kur'an belirler. Hatta o iki beşerin itikadını da belirleyen Kur'an'dır.)


14. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?
   Reformist: Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir. (Oysaki Kur'an amellerimizi belirlemede de aciz kalmamış, bu mezhepler çok hayati olmayan, olmasa da olur konularda merak gidermişlerdir.)


15. İtikatta mezhebin nedir?
   Reformist: Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir. (Oysaki buna tefrikaya girmeden ‘İslamdır' demek gerekir.)


16. Amelde mezhebin nedir?
   Reformist: Hanefi mezhebidir. (Oysaki Ebu Hanife'den geriye kalan bir düzine ictihadla mezhepten söz edilemez. Kendisi başkadılığı kabul etmediği için şehit edildiğine göre ancak şehitleri onun mezhebinden kabul edebilirsiniz, yan gelip yan yatan ve göbek büyütenleri değil. Senin mezheb imamının mezhebi nedir?)


17. Bizim itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?
   Reformist: Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir. (Oysaki itikadımızı belirleyen sadece Kur'an'dır. Kur'an'ı ne kadar da çok unutuyorsunuz..)


18. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?
   Reformist: Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir. (Oysaki Kur'an denilmeliydi.)


19. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayar mısınız?
   Reformist: Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak C) Unutmak. (Oysaki Kur'an bunu çözdüğü için mazeret yoktur. Namazın kazası yoktur, kazaya bırakmamak için titiz olmalısınız, ancak elinizden gelmeyen aşırı bir durum olduysa da tövbe edebilirsiniz. Meşru sebep yoktur. Tövbeyi devreye sok, icat etme.)


20. Kaç tane kandil vardır, nelerdir?
   Reformist: Beş tane kandil vardır. (Oysaki hiç yoktur. Bunlar sonradan icat edilmiştir.)


   Reformist: Mevlid Kandili: Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir. (Oysaki kim için olursa olsun doğum günü kutlamaları İslam'ın malı değildir.)


   Reformist: Regaib Kandili: Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir. (Oysaki böyle bir kandilden sahabenin de haberi yoktur, Peygamberin de.)


   Reformist: Mirac Kandili: Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir. (Oysaki Allah'ın indinde yücelmeyi, Allah katına yükselme olarak anlayıp kendisiyle görüşülebilen bir Allah inancını yayan acayip inançlıların uydurduğu miraç hadisiyle şirke düşmemelisiniz.)


   Reformist: Berat Kandili: Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir. (Oysaki bu da hurafedir ve günahlardan berat etmek için böyle bir gece değil, ister gece ister gündüz olsun hakiki pişmanlık ve sebat gerekir.)


   Reformist: Kadir Gecesi: Kur'an-ı Kerim'in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir. (Oysaki yüksek semadan değil yüce Allah'tan indirilen Kur'an'ın mevcut olması geceyi bereketlendirmiştir; gece Kur'an'ı bereketlendirmiş değildir. Artık her gece Kur'an'ın mesajlarını alabileceğiniz için her gece kadir gecesidir.)


21. Kabir suali kime sorulmaz?
Reformist: Peygamberlere, çocuklara ve delilere. (Kimseye. Oysaki ahiret gününe mahsus olan ve yalnızca Allah'ın sorguya çekeceği bu durumu kabirde sorgulayacak ortaklar malesef bulunmuştur.)


Not: Sorular ve cevaplar gelenekçi ve reformist kafalara aittir. Parantez içindeki italik yazılar bize ait yorumlardır.

Reformistin Kaynakları:
a) Muhtasar İlmihal, Hasan Arıkan
b) Hikmetleriyle Namaz Hocası, Rauf Pehlivan


              Bizim Kaynaklarımız:
              a) Kur'an-ı Kerim
              b) Akıl

                                                          Ağustos 2009/Yüksel YILMAZ


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.