Malum Partilere Neden Oy Vermeyeceğim

Ülkemizin birliği ve dirliğine karşı her zaman "hazır kıta" tetikte bekleyen odakları sevindirmemek için, Ellerine aldıkları Bayraklarla sokaklara dökülerek sanki "Kurtuluş Savaşına gidiyor" edası ile her "şehit cenazelerini" siyasi propaganda aracı olarak kullandıkları için, Konuşmasının başına Atatürk'le başlayıp, başka bir konu ve ya derdimiz yokmuş gibi laiklikle bitirenlerin sözüm ona siyasetçilerini sevindirmemek için, Ülkemizin ne iç ne de dış politikasında en ufak bir projesi olmadığı gibi atılan her adımı da "Vatan elden gidiyor" diyerek başlayıp "Vatanı sattılar" noktansına getirebildikleri için, Milleti, Etnik, Dini ve Mezheplere bölerek ayrımcılığı körükledikleri için, sınıfsal ayrışmayı sağaldıklarını unutup sözüm ona "bloklaşarak" kutuplaştıkları ve kutuplaştırdıkları için, Sanayi ve ticari anlamada projeler ortaya koyamadıkları gibi yapılan he güzel adımı da karalama çabasına girerek devasa projeleri "uçuk-kaçık" ve ya "hayali" yakıştırmasını reva gördükleri için, Başta ağır sanayi olmak üzere bu Ülkede yaşayan herkesin göğsünün kabardığı gelişmeleri görmezden gelip, Bütün Avrupa krizle boğuşurken Ülkemizin ekonomik büyümesini görmedikler ve küçümsedikleri için, Cumhuriyet öncesi kapitülasyonların yerini Cumhuriyetle birlikte İMF nin aldığını unutup, doğmamış her çocuğun potansiyel borçlu olarak dünyaya gelişlerine seyirci kalarak yıllar yılı halkı inim inim inlettikleri yetmemiş gibi İMF ile bağlarını kopararak gelişmeyi sağlayan mevcut Hükümete destek bir yana köstek olma yolunu seçtikleri için, İçi boşaltılmış bir hazine bıraktıklarını unutup, Hortumlanan ve içi boşaltılan çeşitli Banka ve kurumların müsebbibi değillermiş gibi bir yüzsüzlükle ekonomiyi düze çıkaracaklarını iddia ettikleri için, Çarpık kentleşmeyi bir türlü önleyemedikleri gibi her şehirlerde devasa gecekondular çöplüğü ayıbını yaşattıkları ve şimdi gelinen noktada insan onuruna yakışır toplu konutların ve sosyal çevre düzenlemesi yapılmış TOKİ eliyle her şehrin adeta yeniden inşa edildiğini görmedikleri ve gözlerini kapadıkları için, Fakir fukaranın ev bark sahibi olabilmesinin yolu açılmış, geliri olmayanlara bile doğal gazı ve bilumum ihtiyaçları karşılanmış düşük kredilerle uzun vadeli kira öder gibi kendi evinin sahibi olanları görmezden geldikleri için, Her gün bir haber kanalında gecekondu yıkımını ve aile dramlarını görmeyi unuttuğumuz şu günlerde o yaşananların kendi devirlerinde gerçekleştiği gerçeğine gözlerini kapadıkları için, Önlerinde yazarkasa üzerleri kapalı modern kapalı semt pazarlarını görmeyip yıllarca sokaklarda seyyar satıcı kovaladıklarını unuttukları için, Bırakın pazarcının yazar kasa kullanmasını, dükkân sahiplerinin kapısına kilit vurduğu ve elindeki yazarkasayı bir Başbakanın ayaklarına fırlattıklarını bu milletin unuttuğunu sandıkları(!) için, Sigorta hastanesinin durumunu unutup ve çeşitli hastanelerde "ölülerin bile rehin alındığını" unutarak bunlara kendilerinin sebep olduğu gerçeğine gözlerini kapadıkları için, Hastane bahçelerinde sabahlayan, ilaç kuyruklarında perişan olan insanımıza verdikleri sözde sağlık hizmetlerini, aylarca yıllarca ameliyat sırası alamadıkları ve hastanede yatak bulamadıkları için ve yeterli tedavi olamayarak trajik bir sonla birçoklarının yaşamlarını yitirdiğini bilmiyor gibi davranarak: Bugün hastanelerde tek yataklı modern ameliyatların yapıldığı hijyenik ve ferah ortamı yaşatan bu hükümetin sağlıkta devrim hamlesini görmeyerek, şimdi halkın karşısına çıkıp pişkin pişkin size sağlık hizmeti sunacağım diyerek oy istedikleri için, Açılan dersliklerle ve fakir fukara öğrencilerinin daha iyi eğitim almalarını sağlayacak olan projeleri küçümsedikleri, modern sınıfları görmeyip akıllı tahtalara ve akıllı kitaplara doru gidilen süreçte böyle bir projeleri olmadığı gibi geçmişte yaşattıkları kitap sıkıntılarını hatırlamayanlar şimdi kalkıp ta eğitimde projem var, ben daha iyisini yaparım havasında oldukları için, Hızlı trenlerle duble yollarla "demir ağlarla" yurdun dört bir yanını kuşatan bu hükümet gitsin diyenlerin "çakılı bir çivilerinin" bile olmadığını unutup, ulaşımda uçakların otobüslerle rekabet ettiklerini ve hemen her şehre yeni bir havaalanı yapıldığını ve yapılmakta olduğunu görmeyerek halktan oy isteme cüretini ve pişkinliğini gösterdikleri için, Ülkenin Demokratikleşmesi ve kurumların işlerliğini sağlayacak he yasal düzenlemeye karşı çıktıkları, yapılan her yasal düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine taşımaktan başka bir icraatı (!) olamadıkları halde, başka bir düzenleme örneğini ve alternatifini gösteremedikleri için, Askerleri Politikanın içine çekerek nerede ise parti başkanı havasına getirdiklerini görmeyip, lüzumlu lüzumsuz her fırsatta demeç vererek Demokrasiyi sekteye uğrattıkları için, Her on yılda bir İhtilalı meşru gören zihniyeti yasal düzenleme ile yerine çekmeye çalışan hükumete "Diktatör" yakıştırmasını reva gördükleri için, Başta 12 Eylül ve bir dizi karanlık eylemlerin Mahkeme yolunu açmış olan ve yargılanması gündeme gelmişken, yargılama sürecini sekteye uğratma pahasına "Darbeye teşebbüs" suçlaması ile Mahkeme önüne çıkanları Milletvekili Adayı yaparak statükoya prim verdikleri ve Mahkemenin Meşruluğunu tartışmaya açarak Hukuk'a zarar verdiklerini görmezden geldikleri ve aynı zamanda Kuvvetler Ayrılığı Prensibini çiğnettikleri için, Yargıda geçmişte yaptıkları kadrolaşma ile yargının siyasallaşmasına zemin hazırladıkları gibi Bağımsız Yargıyı tesis etme çabalarına karşı çıktıkları için, Daha sayamadım onlarca sebepleri göz önüne alarak, AKP dışındaki hiçbir partiye oy vermeyeceğim. Son olarak ve kısaca, ırkçılık söylemlerini bir kenara koyarak, bu ülkede yaşayan her yurttaşın bu ülkenin öz be öz sahibi olduğu gerçeğini görmeleri ve tüm etnik halkları bu minval üzere kucakladıkları ve kuşattıkları gün, bu partilere oy verebilecek olan ben ve benim gibi düşünenler, önlerimize projelerle geldikleri takdirde oyumuzu da gönlümüzü de alacaklardır.10 Haziran 2011 ilisulukfm de yayınlanmıştır.


Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.