FELSEFE NE İŞE YARAR?

Bu tür başlıkları görenler felsefeye meraklı ise hemen gard alırlar ve başlarlar felsefe yapmaya.Yıllardır,hatta asırlardır tartışılmış, nice yorumlar yapılmış,keskin polemikler yaşanmıştır bu konu ile alakalı. Ne var ki ortaya çıkan şudur ki tartışma çıkaran asıl mesele felsefenin dine karşı takındığı tutumdur,daha net ifade ile akıl vahiy tartışmasıdır. Akıl Allahın en büyük nimetidir insanoğlu için.Eşyanın ardındaki gerçekliklerden, varoluşun hikmetlerine kadar bir çok husus bu nimetle anlaşılır.Vahyin güzelliği bununla anlaşılır.Aklı olmayanın dinide yoktur ifadesi bunu izah içindir. Felsefe ile birlikte, beşeri bir takım kavramalarda aklın hakimiyeti yani olup biten her şeye aklı merkez alarak bakma anlayışı ortaya çıkınca özelliklede vahyin ağırlıklı olduğu yerlerde haklı itirazlar yükseldi.Çünkü eşyadaki veya varoluştaki denge akıldan taraf bozulmuş her şeye aklın onayı alınarak bakılmaya başlanmıştı.Hikmet arama devre dışı bırakılmıştı. Aklın her şeyin ölçüsü olduğu bir anlayışın kabul görmesi mümkün değildir.Felsefe okumak,felsefi kavramların çokça kullanıldığı bir üslubu benimsemek sonuçta varmak istediğimiz hedefin önüne geçecekse hiçbir işe yaramayacaktır.Felsefeden amaç nedir,ne işe yarar denildiğinde felsefe "...bütün insanlığı ilgilendiren sorulara kesin cevaplar bulma için değil sadece üzerinde düşünmek ve tartışmak için sorularla ilgilenir...." denile bilir. Ama ne yazık ki özelliklede ülkemizde felsefe ve filozofa karşı bakış oldukça farklıdır.E.F.Schumacher der ki:"....Modern çağın filozofları,nadiren gerçekçi yol göstericilerdir.Oysa geleneksel hikmet ve bilgelik,faydacı ve basit felsefeyi aşmakta,bizlere iyiyi,güzeli,hayırlıyı kısaca bütün yüksek melekelerimizi geliştirmek suretiyle,hakiki insanlar olma yolunu göstermekte idi....İyi nedir sorusu Darvinci faydacı bakış açısıyla 'en fazla yaratığa en fazla menfaat sağlayan şey' olarak cevaplanarak fazilet çıkarcılığa indirgenmiştir. Günümüzde batı insanı çok para kazanmasına ve olabildiğince rahat yaşamasına rağmen yinede 'iyi nedir kötü nedir,hayatımı değerli kılmak için ne yapmalıyım ? sorularını bütün benliği ile sorup tatmin edici karşılık bulma arzusunu sürdürmektedir.iyini veya kötünü niye öyle olduğunu izah edemeyen bir anlayışın ilgi görmesi beklenemez. ....." Sadece soru sormak ,eşyanın ardındaki hikmeti görmezden gelmek,hayatın gayesi izah edemediği gibi bunu "natüristlik yanılgı" olarak görmek felsefeyi hak ettiği yere getirmeyecektir.


Yazıya yapılan bütün yorumlar

baran 13.09.2019

hoca bu açıklamayı kabul edrmi

Bu yazıya sizde kendi yorumunuzu yazabilirsiniz.