Bir Satanizm Hikayesi; Laveyan Satanizmi

Satanizmle ilgili hepimiz az çok bilgi sahibiyizdir. Toplumdan yada dinlerden okuruz bilgi sahibi oluruz. Kötü olduğunu herkes bilir ve toplum tarafından doğal olarak itici görülür. Ama satanizmin dünyada kendini hissettirecek kadar büyük bir gücü vardır. Yok edilmeside imkansızdır. Çünkü ne kadar din varsa o kadar satanizm gerçeği vardır. Biraz daha detaya inerek bugünkü satanizmin, dünyada en çok itilen ve yok edilmek istenen akımın nasıl birşey olduğunu açıklayayım dedim. Satanizm, Şeytan'ı kutsal bir varlık olarak yücelten ve bazı mezheplerinde ona tapmasını emrettiği bir öğretidir. Birden çok akımı vardır. Bazı mezheplerde ise Tanrı'nın ya da Şeytan'ın varlığına inanılmaz ancak Şeytani değerler yüceltilir. En önemli satanizm akımı Laveyan Satanizm'idir. Diğer adı da modern satanizmdir. Bu akım Anton Szandor LaVey tarafından 1966'da kurulmuştur. Satanist akımlar içerisinde kilisesi, yazılı törenleri, bayram günleri, din adamları olan ve organize bir din sayılan tek akım Laveyan Satanizm'dir. Yani bizim günümüzde algıladığımız bildiğimiz satanizm akımı budur. Laveyan Satanizm Hıristiyanlığa tepki olarak gelişmiştir. Şeytani İncil, Şeytan Kilisesi, ters haç gibi önemli Lavey öğretisinde rastlanan kavram kavramların Hıristiyanlıkta doğrudan karşıtları vardır. Buna dayanarak, LaVey'in Satanizminin Hıristiyanlık kökenli bir akım olduğu söylenebilir. Hristiyanlıktan doğmakla birlikte diğer Satanist akımların İbrahimi dinlere olan karşıtlığını paylaşır. Sosyal Darwinizm, objektivizm, ateizm, hedonizm ile önemli ölçüde benzerlikler gösterir. Lavey Satanizm'ine göre satanizmdeki temel hususlar, belli bir dine ve dinî ekole ait olmama ve insanın fizikî veya zihnî yapısından zevk almadır. Şeytan, insanın bir tür hayvan olduğu düşüncesini ve dinlerin günah dediği şeyi temsil eder. Dolayısıyla Laveyan Satanizm, dinî ve ahlâkî her şeye karşı çıkma ve bunların tersini yapma esasına dayanır. Satanist inançların aksine Şeytan'a da, tanrıya da inanmaz. İnsanın temelde bir hayvan olduğunu savunur ve içgüdülerimizi serbestçe yaşamamızı engelleyen toplumsal yapılara karşı çıkar. Laveyanlar, tanrıya, daha doğrusu insanın üstünde, bir başka ifade ile, onun zevk alan hayvanî yanı dışındaki bir varlık boyutuna, meleklere, Cennet ve Cehennem'e, kutsal kitaplara, ruhlara, hattâ Şeytan'a bile inanmazlar. Onlar için var olan, sadece maddî ve reel olandır. Onlar, Şeytan'ı din düşmanlığının, insanın dilediği gibi yaşamasının, insanın içinde uyarılmakla ortaya çıkan gücün sembolü olarak görür ve benimserler. Davranışlarıyla ilgili olarak kendisine hesap verilmesi gereken herhangi bir şey kabûl etmezler ve asla bir üst değer tanımazlar. Laveyci Satanizm, maneviyata ve manevî bir üst otoriteye inanmayı ve bu inanca göre insanın kendisini terbiye ve disipline etmesini, bu inanç yolunda benimsediği ahlâkî kurallara uyma niyet ve gayretini, insanın kendisinden uzaklaşması, pasifleşmesi ve kendi kendisine yalan söylemesi olarak görür. Dolayısıyla insan, kendisine yalan söylemeden, kendisine karşı iki yüzlü davranmadan kendisini keşfetmeli, keşfetmeli ve bir hayvan olduğunu duymalıdır. Ve bu akım bildiğimiz hayvanlara eziyet edilmesini hoş görmez. Şu an dünyada bu akıma mensup bir sürü kişi vardır. Çoğu akımı kendisinde harmanlayıp değiştirmiştir, çoğuda kitabında ne yazıyorsa içten bir güçle ona inanmıştır. Şahsi görüşümü soracak olursanız; satanizm tamamen reklam amaçlı insanların ilgisini çekmek için yaratılmış fantastik içerikli bir akımdır. Yaratılan akım her ne kadar ciddi bir şey olsada akıma inananların çoğu sahtekardır. Satanistler genelde toplumun kabul ettiği hiç bir şeyi sevmez farklı olmak isterler. Bunu da kötülük yaparak ortaya sunarlar. Tanrı diye bir şeyin olmadığını evrenin tesadüfen yaratıldığına inanırlar.

Başlık Kategori Yayın Tarihi
Sonsuz Huzurun Yegane Ölçüsü Felsefe 19.01.2013
Dünya Yaşam 14.01.2013
Kurallar - 3 Yaşam 30.12.2012
Kurallar - 2 Yaşam 27.12.2012
Kurallar - 1 Yaşam 24.12.2012
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Engelleyici Beyanatlar Yaşam 07.03.2019
BEKA Sorunu Mu? ZEKA Sorunu Mu? Yoksa HDP’nin Hatırı Mı? Yaşam 07.03.2019
Geri Dönüş Yaşam 06.03.2019
İslam Alemi 2 Yaşam 05.03.2019
Cep Telefonu Yaşam 01.03.2019

Yazıya yapılan bütün yorumlar

Maveray 27.10.2018

Gerçekten çok ilginçler.Bir tanıdığımın dini inancını sordum ve buraya geldim.Aşırı derecede tuhaflar.

Bu yazıya sizde kendi yorumunuzu yazabilirsiniz.