EMEKLİ OLAMAYAN KİŞİNİN ÖDENMİŞ PRİMLERİ GERİ ALINABİLİR Mİ?

Sosyal güvenlik mevzuatına göre sigortalıların emekli olabilmeleri için; prim gün sayısı, yaş şartı ve/veya sigortalılık süresi olmak üzere üç temel koşulun gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu koşullardan herhangi birinin gerçekleşmemesi durumunda kişi emekli olamamaktadır. Peki, bir süre sigorta pirimi ödediği halde aylık bağlanmasına hak kazanamadan ölen, veyahut sağ olmakla birlikte çalışamayacak duruma gelen ve emekliliğe de hak kazanmayan kişilerin ödenmiş pirimleri SGK'dan geri alınabilir mi? [KALIN]A-Ölüm Halinde[/KALIN] Sigortalının ölümü halinde, öcelikle hak sahiplerine aylık bağlanıp bağlanamayacağına bakılır. Eğer ölen sigortalının ilk sigortalılık süresi ile ölüm tarihi arasında beş yıllık bir süre varsa ve ölen kişinin borçlanma süreleri hariç 900 gün veya borçlanma süreleri dahil 1800 gün tamamlanmış hizmeti varsa, ölen sigortalının hak sahiplerine eş ve varsa çocuklarına aylık bağlanır. Borçlanma kapsamında olmakla birlikte ölen sigortalı tarafından borçlanılmamış olan askerlik, yurtdışı çalışması...vs. sürelerin katılması halinde aylık bağlanma koşuları gerçekleşiyorsa, bu durumda borçlanma işlemi hak sahipleri tarafından sonradan yapılarak yine aylığa hak kazanılabilir. Eğer sigortalının ölüm tarihi itibariyle yukarıda belirtilen aylık bağlanma şartları hiçbir şekilde gerçekleşmiyorsa, bu defa hak sahiplerine tek seferde pirim iadesi yapılır. Sosyal güvenlik hukukunda buna "toptan ödeme" adı verilir. Hak sahiplerine iade edilecek pirim miktarı, sigortalının kendi adına bildirilen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarının, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen her yıl için güncelleme katsayısı uygulanarak hesaplanır. Yani pirimlerin bugünkü değeri üzerinde hesaplama ve ödeme yapılması esastır. Sigortalının ödediği pirimlerden sağlık sigortasına ait kısmı iade edilmeyip sadece emeklilik pirimleri (malullük, yaşlılık, ölüm aylığı pirimleri) iade edilir. Zira sağlık sigortası pirimleri, kişinin salığında yararlandığı sağlık hizmetlerinin bedeli sayılır.. [KALIN]B-Yaşlılık Halinde[/KALIN] Sosyal güvenlik sistemimizde, emekli olamadan ölen kişilerin dışında belli bir yaşa geldiği halde emekli olamayan kişilere de, kendi adlarına ödenen malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası pirimlerinin iadesi (toptan ödeme) imkanı getirilmiştir. Buna göre, sigortalının yaşlılık nedeniyle toptan ödemeye hak kazanabilmesi (ödenen malûllük yaşlılık veya ölüm sigortası primlerini geri alabilmesi) için; - Herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılması (kendi adına bağımsız çalışıyorsa işyerini kapatmış olması), - Erkek ise 58 ve kadın ise 60 yaşını doldurmuş olması, - Mevcut prim gün sayısı itibariyle herhangi bir şekilde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamaması gerekmektedir. İlk defa 30.04.2008 tarihinden sonra sigortalı olup da 58 veya 60'tan daha yüksek bir yaş şartıyla emekli olacak sigortalıların ise, toptan ödeme (pirim iadesi) alabilmek için de bu yeni sistemdeki emeklilik yaşını doldurmaları gerekmektedir Yaşlılık nedeniyle yapılan toptan ödemenin kapsamı ve hesaplanma yöntemi de, tıpkı ölüm nedeniyle yapılan toptan ödeme gibidir. Ancak bu ödeme sigortalının hak sahiplerine değil, doğal olarak bizzat kendisine yapılır. [KALIN]C-Toptan Ödeme İle Tasfiye Edilen Sürelerin Tekrar İhyası[/KALIN] Yukarıdaki hükümlere göre yaşlılık nedeniyle toptan ödeme yapılarak hizmetleri iptal edilmiş bulunanlardan, yeniden sigortalı olarak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin güncel miktarını ödemeleri koşuluyla bu hizmetler ihya edilerek şartlar oluşmuşsa aylık bağlattırabilirler (5510 / m.31). Benzer şekilde, ölüm nedeniyle toptan ödeme yapılarak iptal edilmiş süreler de, borçlanılarak veya yurt dışı hizmetleri birleştirilerek ya da sonradan hizmet tespiti yoluyla aylık bağlanma şartlarının tamamlanması halinde, hak sahiplerinin yazılı isteği ve aldıkları toptan ödemenin güncel miktarını iade etmeleri şartıyla aylık bağlanması sağlanabilir.


Yazıya yapılan bütün yorumlar

Ömer atakul 30.01.2018

Abim 70 oraninda raporu vardi bu yuzden babamin emekli maasina baglandi babamda vefat etmisti simdide abim vefat etti ssk dan ben erkek kardesi olarak yasim 26 prim leri geri alabilirmiyim

Bu yazıya sizde kendi yorumunuzu yazabilirsiniz.